Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

Yrd.Doç.Dr. Özlem ALKAN ERSOY

Katılım
14 Tem 2006
Mesajlar
2,316
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
Gazi Üniversitesi
Mesleki Eğitim Fakültesi
Çocuk Gelişimi ve  Eğitimi A.B.D.

Beşevler / ANKARAI. EĞİTİM DURUMU1992 – 1997    :  Çocuk  Sağlığı ve  Eğitimi  Doktorası

Hacettepe Üniversitesi

Ev Ekonomisi Yüksek Okulu

Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü.

ANKARA

Doktora Tezi :   İşitme ve Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Annelerin

Kaygı    Düzeyleri   ve   Çocuklarını     Kabullenme   Durumlarına  

“Destekleyici Eğitim Programlarının” Etkisi.1990 – 1992    :  Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Ev Ekonomisi Yüksek Okulu

Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü.

ANKARA

Yüksek Lisans Tezi  :  Özel    ve   Kurum   Anaokuluna  Devam          

Eden Beş ve Altı Yaş Grubu Çocukların Cinsel    Kimlik

Kazanmalarının  İncelenmesi1985 – 1989    :  Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Ev Ekonomisi Yüksek Okulu

Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü.

ANKARA

II. AKADEMİK VE İŞ DENEYİMİ2000 -              : Gazi Üniversitesi

                          Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi

                          Eğitimi A.B.D. Öğretim Üyesi (Yard. Doç. Dr.)1994 – 1999    :  Gazi Üniversitesi

                          Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi

                          Eğitimi A.B.D.    Öğretim Görevlisi1993 – 1994    :  Gazi Üniversitesi

                          Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi
                          Eğitimi A.B.D.    Araştırma Görevlisi1992 – 1993    :  Gazi Üniversitesi

                          Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi

                          Eğitimi A.B.D.    Okutman1992 Eylül       :  Gazi Üniversitesi

                          Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulama Anaokulu Öğretmenliği

                    III.  BURSLAR


1.      YÖK, Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi  (Üç Aylık Program).  Arizona State University,  International Programs  24 Eylül - 24 Aralık 1994,  USA

IV.  MESLEK İLE İLGİLİ KURULUŞLARDA ÜYELİKLER


1.      Okulöncesi Eğitimini Geliştirme Derneği , Ankara

2.      Çağdaş Drama Derneği, Ankara

V. MAKALELER


Hakemli Bilimsel Dergilerde Tam Metni Basılmış Makaleler


1. Ersoy, Ö. (1999) . “ 6 Yaş Grubunda Kız ve Erkek Çocuğu Olan Anne Babaların “Cinsel  Eğitim” Hakkındaki Görüş ve Tutumları “. Mesleki Eğitim Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 1, s.19-29.2. Ersoy, Ö. , Şahin, F.T. (1999) . “0-6 Yaş Döneminde Anne-Baba Eğitiminin Önemi”. Mesleki Eğitim Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 1, s. 58-62.3. Ersoy, Ö. (1999) . “0-6 Yaş Çocukları İçin Oyuncak Seçimi”. Yaşadıkça Eğitim. Sayı:64, Ekim-Aralık, s. 5-9.4. Temel, F. ,Turla, A. , Ersoy, Ö. , Avcı,N. (1999) . “Kırsal Kesimde Yaşayan 0-72 Ay Çocuklarının Boy ve Ağırlık Gelişimi Açısından İncelenmesi”. Mesleki Eğitim  Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 2, s. 11-16.5.  Şahin, F.T. , Ersoy, Ö. (1999). “ Erken Çocukluk Döneminde Türkiye’de Yapılan Anne Baba Eğitim Çalışmaları “ . Mesleki Eğitim  Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 2, s. 103-108.6. Temel, Z.F., Avcı, N., Ersoy, Ö. , Turla, A. (1999) . “ Farklı Sosyo- Ekonomik  Düzeylerdeki   0-6  Yaş Çocuklarının Fiziksel Gelişimlerinin İncelenmesi”. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Cilt: IV , Sayı: 3 , s. 43-50.7.  Avcı, N. , Ersoy, Ö. (1999) . “Okulöncesi Dönemde Entegrasyonun Önemi ve Uygulamalarda Dikkat Edilecek Noktalar”. Milli Eğitim. Ekim-Kasım-Aralık, Sayı: 144, s.68-70.8. Temel,F., Ersoy, Ö. ,Avcı,N. , Turla,A. (2000). “ Kırsal Kesimde Yaşayan Çocukların  Gelişim Durumlarının İncelenmesi “. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi. Aralık, Sayı: 3, Cilt: 1, s. 44-51.9.  Ersoy, Ö. (2001). “ Televizyondaki Şiddetin Çocukların Saldırgan Davranışları Üzerindeki Etkisi “. Çağdaş Eğitim. Nisan, Sayı: 275, s. 31-34.10. Ersoy, Ö. (2002) “ Okul Öncesi Dönemde Cinsel Kimlik Gelişimi “. Çağdaş Eğitim.  Sayı: 292, Kasım. s. 19-21.

VI. TÜRKÇE BİLİMSEL  KİTAPLAR ve KİTAPTA BÖLÜMLER1. Baykan, S.,Temel, Z.F.,  Ömeroğlu, E.,  Bulduk, S.,  Ersoy, Ö., Avcı, N.  Turla, A.    (1995).  Ankara’da Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki Çocukların  Gelişim Durumlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma.   Ankara : Milli Eğitim Basımevi.2. Güneysu, S. , Ersoy, Ö. (1998)  Destekleyici Eğitim Programlarının Engelli      Çocuğu Olan Anneler Üzerindeki Etkisi. Ankara :  Konak Kırtasiye  Basımevi.

  

3. Temel, Z.F., Ersoy, Ö., Turla, A., Avcı, N. (1999). Ankara’nın Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerinde 0-6 Yaş Çocuklarının Beslenme Durumları ve Köylerinde 0-6 Yaş Çocuklarının Gelişim Durumlarının İncelenmesi. Editör: Suna Baykan. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.  4. Ersoy, Ö. (1999 ). “ Okulöncesi Dönemde Cinsel Eğitim “. Gazi  Üniversitesi, Anaokulu/ Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları. S:117-122.5. Ersoy, Ö., Avcı,N. (2000). Özel Gereksinimi Olan Çocuklar  ve Eğitimleri. Özel Eğitim. İstanbul: Ya-Pa  Yayınları.6.Ersoy, Ö. (2003) . “ Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma “. Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul : Morpa Kültür Yayınları.S: 433-438.VII.  KONGRE  TEBLİĞLERİULUSLARARASI KONGRE  TEBLİĞLERİ

Özeti Basılan Tebliğler


1. Temel, Z.F., Ersoy, Ö., Avcı, N., Turla, A. (1999). “ Validity and Reliability of    Gazi Early  Childhood  Development Scale “. International School Psychology  Association XXII. Annual Colloquium, Kreuzlingen/ Switzerland. P.93.ULUSAL KONGRE  TEBLİĞLERİ


Özeti Basılan Tebliğler


1. Ersoy, Ö., Turla, A.  (1994).  “Beş ve Altı Yaş Grubu Çocukların Saldırgan Davranışlarının İncelenmesi.”   4.Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi. 14-17 Nisan.  Uludağ Üniversitesi,  Bursa.2. Temel, F.,  Ersoy, Ö.,  Şahin, F.  (1995).   “15-18 Yaşlar Arasındaki Görme ve  Bedensel Engelli Gençlerin Topluma Uyum Sorunlarının İncelenmesi” .II. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. 11-13 Ekim, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.3. Turan, E.,  Ersoy, Ö.,   Şahin, F., Turla, A.  (1996).    “ Okulöncesi   Eğitimin Yaygınlaştırılmasında  Bir  Model  Önerisi :   0-4  Yaş   Çocuk Gelişiminde Anne Eğitim Projesi.” III. Ulusal  Eğitim  Bilimleri Kongresi.  5-7 Eylül, Uludağ Üniversitesi, Bursa.Tam Metni Basılan Tebliğler1. Ersoy, Ö. (1993). “Kurum Anaokuluna Devam Etmekte Olan Çocukların Cinsel Kimlik      Kazanmalarının İncelenmesi” 9. YA-PA  Okulöncesi  Eğitimi   ve Yaygınlaştırılması Semineri.  s.125-133.2.  Güngör,  A., Ersoy, Ö.   (1994).  “ Televizyonun   Okulöncesi Dönem  Çocuklarına Etkisine İlişkin Anne-Baba Görüşleri.” 10.YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. 22-25 Mayıs.Ankara. s. 57-70.3.      Baykan,  S., Ersoy,  Ö., Avcı, N., Dereobalı, N., Şahin , F. , Turla,  A..( 1995 ).

“Çocuk  Gözüyle  Polis” . I. Polis Halk  İşbirliği Sempozyumu. 27-29 Mart. Polis  Akademisi, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi. S: 69-76.4.      Ersoy, Ö. ,   Kandır,  A., ( 1997 ) .  “ Ankara    Sokaklarında  Çalışan    ve Çalışmayan  13-15 Yaş  Grubu Çocuklarda  ‘Öz Kavramının’  İncelenmesi.”  I.  Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi,  Ankara. s.262-2745.  Temel, F., Ersoy, Ö., Şahin, Tezel, F., Avcı, N., Turla, A. (1997) “Anaokulu Öğretmenlerinin  Hizmetiçi   Eğitim   İhtiyaçlarının    Belirlenmesi.” IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.  Anadolu Üniversitesi.10-12 Eylül. Eskişehir. s. 151-164.6.  Temel, F.,  Ersoy, Ö.,  Şahin, F.  (1998).  “15-18   Yaşlar  Arasındaki İşitme Engelli  Gençlerin Karşılaştıkları Problemlerin İncelenmesi.” VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 9-11 Eylül. Selçuk Üniversitesi,   Konya. s. 331- 3397.  Ersoy, Ö. (1999). “ Zihinsel Engelli Bireylerin Gelişim Özellikleri Gereksinimleri  ve Eğitimleri “. 1. Etkileşimli Aile Eğitimi Seminerleri. 2. Oturum. Artı Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi . Ankara.8.  Ersoy.Ö., Tezel. Ş, F. (2001). “0-4 Yaş Erken Çocukluk Gelişimi Anne Eğitimi Programı “. VIII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi.Cumhuriyet Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği. 28-31 Mayıs. Lefkoşa-Girne.S:135-139.9.  Ersoy, Ö. (2001). “İşitme ve Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Annelerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi “. VIII. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi. Cumhuriyet Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği. 28-31 Mayıs. Lefkoşa- Girne. S: 140-149.10. Ersoy, Ö. (2002). “ Erken Çocukluk Eğitimi Programlarında Özel Gereksinimi Olan Çocuklar İçin Çevre Düzenlemesi “. 21. Yüzyılda Erken Çocukluk Eğitimi Sempozyumu. 6-7 Haziran. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.11. Baykan, S., Temel, Z.F., Ersoy, Ö., Avcı,N., Turla, A.. (2002). “ Gazi Erken Çocukluk  Eğitimi Değerlendirme Aracının (GEÇDA) Geliştirilme Süreci “. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Sempozyumu “ Geleceğe Bakış “. 17-18 Ekim. Ankara : KÖK Yayıncılık . S: 70-73.

VIII.  PROJE SONUÇ RAPORLARI1. Baykan, S. , Temel, F. , Turan, E. , Ersoy, Ö., Avcı, N., Turla, A. (1997) “Gazi Üniversitesi 0-72 Ay  Erken Çocukluk Gelişimi Ölçeği Türkiye Standardizasyonu” Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir.  2. Baykan, S., Turan, E., Temel, F., Aksoy, A., Ersoy, Ö., Şahin, T.F., Avcı, N., Turla, A., Erdemir, N., Yaşar, M.C., Dere, H., Öğretir, A.D., Yazıcı, Z. (1997). “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, UNICEF ve Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi A.B.D. İşbirliği ile yürütülmüştür..2.      Temel, F., Ersoy, Ö. , Turla, A. , Avcı, N. (1999) . “ Ankara Köylerindeki 0-6 Yaş Çocuklarının Gelişim Durumlarının İncelenmesi ” . Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk  Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü İşbirliği ile 1993 yılında başlamış 1999 yılında sona ermiştir.

IX. RESMİ KURUM VE KURULUŞLARA DAVETLİ OLARAK VERİLEN    SEMİNERLER1.   95 No’lu  Okul Öncesi Eğitimi Programlarının Uygulanması Kursu.7-18 Haziran 1993. Aksaray.2.  217 No’lu Anasınıfı Öğretmenleri İçin Okul Öncesi Eğitim Programının Uygulanması Kursu. 26-Temmuz – 6 Ağustos 1993.Nevşehir.3.   Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Anaokulu Öğretmenlerinin Eğitimi Çalışması. Tandoğan MKE Anaokulu, 1994.Ankara.4.   Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü “ Anne Eğitim Programı”  Semineri. 1993.Ankara.5.  Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü “ Anne Eğitim Programı”  Semineri. 1994.Ankara.6.   Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü “ Anne Eğitim Programı”  Semineri. 1995.Ankara.7.  502 No’lu Okul Öncesi Eğitim Programını Tanıtma Semineri. 31 Temmuz- 11 Ağustos 1995. Gazi Üniversitesi, Ankara.8.  Emniyet Genel Müdürlüğü Küçükleri Koruma Şubesi Elemanlarına  “Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Psikolojisi Kursu “. 13-17 Mayıs1996. Ankara.9.  Köy Hizmetleri Anaokulu Öğretmenlerine Hizmetiçi Eğitim Kursu.1997. Ankara.10. 83 No’lu METGE  Özel Eğitim Kursu. 31 Mart-11 Nisan 1997. Ankara.11. 238 No’lu Zihinsel Engelli Çocukların Eğitim Kursu. 7-11 Temmuz 1997. Ankara.12. 251 No’lu Okul Öncesi Eğitim Programlarını Değerlendirme Semineri. 14-18 Temmuz 1997. Ordu.13. Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü “ Anne Eğitim Programı”  Semineri. 1999. Ankara.14. Milli Eğitim Bakanlığı   170  Numaralı  Annelerin Eğitim Semineri . Ankara/Ostim

Mesleki Eğitim ve Teknoloji Merkezi. 19-30 Haziran 2000.15. Milli Eğitim Bakanlığı 190 numaralı Anne Çocuk  Eğitimi Programı Formatörlük Kursu.Ankara/ Ostim  Mesleki  Eğitim ve  Teknoloji  Merkezi. 25 Haziran  -  6 Temmuz 2001.Ankara.16. Milli   Eğitim  Bakanlığı   232    numaralı    Anne Çocuk  Eğitimi    Semineri    

(II.Kademe). Ankara /Ostim   Mesleki   Eğitim ve   Teknoloji Merkezi.  9-13

Temmuz 2001.17. Milli  Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Anne Çocuk Eğitimi Programı Eğitici Eğitimi Semineri. 3-14 Haziran 2002.Ankara18. Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi  Genel Müdürlüğü ile   gerçekleştirilen Yeni Okulöncesi Eğitim   Programının Tanıtım   Toplantıları.16 Kasım 2002. Zonguldak.19. Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi   Eğitimi  Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen Yeni Okulöncesi Eğitim Programı Semineri. 14-15 Aralık  2002. İstanbul.20. TRT  Kurumu Genel Müdürlüğü Kreş ve Gündüz Bakımevi Uzmanları Eğitim Semineri. 3-7 Şubat 2003. Ankara.Sertifika Programı Düzeyinde :


   Oyun ve Drama

   Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Vermiş Olduğu Dersler :Yüksek Lisans Programında:    

         Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma EğitimiDoktora Programında

           Okul Öncesinde Sanat EğitimiXI.  YÖNETTİĞİ  TEZLER


Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezleri:


Esin Barutçu                      :  Özel  Anaokullarına Devam    Eden  6  Yaş Çocuklarının

  Cinsiyet Özelliklerine  İlişkin Kalıp Yargıları İle Annelerin

  Sosyal Uyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.


İlkay Işık                              : Sanayi   Bölgesinde   Çalışan  ,   Sokakta      Çalışan   ve

Çalışmayan   9- 15   Yaş    Grubundaki   Çocuklarda   Öz

Kavramının İncelenmesi.

Mukaddes Girgin             : Anne ve Babaların  Cinsiyet Rollerine İlişkin Özellikleri  İle

4-6 Yaş Grubundaki Çocuklarının Cinsel Kimlik Gelişimleri

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.


XII. GÖREV ALDIĞI FAALİYETLER1.      Milli  Eğitim  Bakanlığı  Okul  Öncesi  Eğitim Genel   Müdürlüğü   Program

a.      Çalışmaları ( 1994 ve 2002 Programları ).


2.      Özürlüler Şurası . “ Özürlülerin Toplumsal Yaşama Tam Katılımı “ Komisyon Üyeliği (1999).


3. TC. HÜKÜMETİ- UNICEF 2001-2005 İşbirliği Programı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında “ Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Projesi “ Çalışma Grubu Üyeliği (1999).
 
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
42
Tepki Skoru
0
Puanları
0
ben özlem hanımın seminerine katıldım mersin hizmetiçi eğitim merkezinde çok faydalı bilgiler aldım .çok beğendim
 
Katılım
28 Nis 2007
Mesajlar
15
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
40
Bende gazi üniversitesi mezunuyum.Çok mükemmel hocadır.
 
Katılım
5 Haz 2007
Mesajlar
1
Tepki Skoru
0
Puanları
0
hocam ben marmara üniv.çocuk gelişimi ve eğitimi önilsans mezunuyum.yaz tatilimi rehabilitasyn merkezinde çalışarak değerlendirmeyi düşünüyrm. aslında ben görme engelliler öğretmeni olmayı çok istedim fakat ailem sen yapamazsın diyerek müsade etmediler. benim yazın çalışmam mümkünmü?
 
Katılım
28 Eki 2007
Mesajlar
96
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
benımde dersme gelmişti iyi hocalarımızdan
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst