Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

Oyuncak Rehberi

Katılım
9 May 2006
Mesajlar
729
Tepki Skoru
0
Puanları
16
Yaş
43
> Yaşlara ve gelişim düzeyine uygun oyuncak seçimi

> 0-6 aylık çocuklar

> 7-12 aylık çocuklar

> 1-2 yaşındaki çocuklar

> 3-5 yaşındaki çocuklar

> 6-8 yaşındaki çocuklar

*****************************************************

Yaşlara ve gelişim düzeyine uygun oyuncak seçimi
Oyun ve oyuncak çocuğun dünyayı, yaşamı, insanları ve kendisinin dünya içerisindeki konumunu güvenli bir ortamda keşfetmesini sağlar. Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişiminin en önemli kaynağı oyun ve oyuncaklardır. Çocukların işi oyun oynamaktır. Günümüzün bol seçenekli, bol reklamlı dünyasında çocuğunuzun gelişim düzeyine ve yaşına uygun, onu eğlendirirken geliştiren oyuncakları seçmekte zorlanıyorsanız, işte size pratik bir rehber. Aşağıda belli yaşlardaki önemli gelişimler ive bu gelişimleri destekleyen, çocuğun yeni becerilerini kullanması ve geliştirmesini sağlayan oyuncak önerilerini bulacaksınız.

0-6 aylık çocuklar
Gelişim özellikleri
Bebeğin bu dönem içerisinde sergileyeceği önemli gelişimlerden bazıları şunlardır:

Fiziksel
Gözlerini odaklama, yani nesneleri gözleri ile takip etme

Seslerin kaynağını tespit etme ve başını sesin geldiği yöne çevirme

El kontrolünün artması ve önce elleriyle nesnelere vurma, daha sonra da nesnelere uzanıp, tutma

Ayaklarını keşfetme ve ayaklarını ağzına götürme

Destekli olarak oturmaya başlama

Yuvarlanma, sallanma, sürünme, dönme gibi büyük kas hareketleri

Zihinsel
Dünyayı gözleri ve kulakları ile keşfetme ve elleri, ayakları ve ağzı ile keşfetmeye de başlama

Ortamda kendi hareketlerinden kaynaklanan etkiler yaratmaktan hoşlanma

Her zaman gördüğü kişileri, nesneleri ve hatta olayları tanımaya ve hatta bunların olmasını beklemeye başlama.

İnsanlar, nesneler ve olaylar arasındaki farkları ve yabancıları ayırmaya başlama.

Bazı kişi, nesne ve olaylara yönelik belirgin tercihler geliştirmesi

Bazı hareketleri taklit edebilmesi

Sosyal
İnsan yüzü ve seslerine ilgi gösterme

Bazı yüzler, sesler ve aynadaki aksine gülümseme

Yüzleri gördüğünde ve sesleri duyduğunda ağlamayı bırakma

Dikkat çekmek ve insanlarla ilişki kurmak için çaba göstermeye başlama

Tanıdık insanları yabancılardan ayırma ve bazı kişileri özellikle tercih etme

Sesler ve heceler çıkarma, kahkaha atma ve ses oyunları

Sesleri dinleme ve taklit etmeye çalışma

Oyuncakların genel özellikleri
Bu yaşa yönelik oyuncaklar esas olarak bakma, dinleme, ağza alma ve dokunmaya yöneliktir.

0-2 aylık bebekler ilginç şeyleri görmek ve duymaktan hoşlanır.

2-6 aylık bebekler nesnelere dokunmak, tutmak, eliyle vurarak döndürmek, sallamak, tekmelemek, ağza almak ve tadına bakmaktan hoşlanırlar.

Bebekler parlak renkleri, zıt renkleri, basit çizimler ve net çizgileri, insan yüzlerini ve özellikle de gözleri görmekten hoşlanır.

Bebekler asılı, hareket eden ve hafif, yumuşak sesler çıkaran nesneleri veya dönenceleri izlemekten hoşlanır. Bebeğin izlemesi için asılan oyuncaklar bebeğin gözlerinden 15-20 cm. uzağa yerleştirilmelidir. İlk haftalarda bebekler çoğunlukla sağ yanlarına bakarlar. Bu nedenle ilk haftalarda oyuncaklar bebeğin sağ tarafına asılmalı ve bebek uzanmaya başladığında ise dokunamayacağı mesafeye çekilmelidir. Bebekler çeşitlilik ister ve kendi yaptığı bir hareket ile etkileyebileceği oyuncakları severler. Elinde tutacağı oyuncaklar hafif ve bebeğin eliyle tutmasına uygun oyuncaklar olmalıdır.

Ağzına götürebileceği oyuncaklar keskin köşe veya kenarları olmamalı, boğazına, burnuna, kulağına kaçabilecek küçük parçalar, toksik malzemeler, cam parçalar, parmaklarının sıkışabileceği delikler ve uzun ipler içermemelidir.

Hangi oyuncaklar?
Yüzünüze değişik, eğlenceli ifadeler vermek

Bebeğinizle konuşmak ve ona şarkılar söylemek

Çıngıraklar ve müzikli oyuncaklar

Yumuşak, sıkınca ses çıkaran oyuncak ve toplar (topların çapı en az 44 mm. olmalıdır)

Kırılmaz aynalar

Dişlikler

Parlak resimler

Bebeğin kolayca tutabileceği küçük oyuncaklar

Kumaş kitaplar

Birbirine geçen plastik halkalar

7-12 aylık çocuklar
Gelişim özellikleri
Bebeğin bu dönem içerisinde sergileyeceği önemli gelişimlerden bazıları şunlardır:

Fiziksel
Desteksiz oturma

Emekleme

Tutunarak ayağa kalkma, sıralama ve yürüme (10-16 ay)

Hareket etmeye ilginin artması ve motor becerilerini sınama

Baş parmağı ve işaret parmağı arasında küçük nesneleri tutabilme

Nesneleri birbirine vurma, birbirinin içine sokma, sürükleme, sıkma, atma, sallama, ısırma, düşürme, açma/kapama, itme/çekme, doldurma/boşaltma

Suda oynamaktan hoşlanma

Zihinsel
İnsanların ve nesnelerin ortaya çıkması ve kaybolmasına ilgi duyma, nesnelerin kalıcılığının kavranması (11 ay civarında gözüyle görmediği nesnelerin var olmaya devam ettiğini bilir ve bu nesneyi arar)

Çekmeceleri, dolapları, kutuları doldurup boşaltma, nesneleri içeren şey ile içerdiği şey arasındaki ilişkiye ilgi gösterme

İlerleyen ve düşen nesnelere ilgi duyma, nesneleri ipten çekerek sürükleme

Herşeyi keşfetme, inceleme arzusu

Basit mekanizmaları çalıştırmak ve sonucunu görmekten hoşlanma

İnsanları, nesneleri, oyunları hatırlama, oyuncaklarla yaptığı hareketlerin kalıcı olması (aynı oyuncakla her seferinde aynı şekilde oynaması) ve farklılıklara yönelik ilgi

Resimli kitaplara ilgi duymaya başlama

Sosyal
Yabancılardan korkma ve değişikliklere tepki gösterme

Başka insanları inceleme ve taklit etme

Başkalarının kendisini onaylaması ve onaylamamasına karşı hassasiyet

Başkalarının ilgisini çekme ve onları etkilemeye ilgi duyma

Saklambaç, bay bay yapmak gibi basit sosyal oyunlara ilgi

Heceler söyleme ve dil oyunları yapma, bazı sesleri taklit etmeye çalışma

Kendi adını tanıma, adını bildiği nesneleri parmağıyla işaret etme, basit komutları izleme

Oyuncakların genel özellikleri
7-9 aylık bebekler oyuncaklarla daha uzun süre ilgilenirler. Bu yaştaki bebekler oyuncakları birbirine vurmaktan, birbirinin içine sokmaktan, düşürmekten, bükmekten, sıkmaktan, sallamaktan, sürüklemekten, ısırmaktan, fırlatmaktan, açıp kapamaktan, doldurup boşaltmaktan hoşlanırlar.

10-12 aylık bebekler nesneleri her yönüyle tanımaya çalışırlar ve herşeyi keşfetmek isterler. Bu yaştaki bebekler nesneleri istiflemekten, birşeyin içine koyup, dışına çıkarmaktan, dökmekten, içiçe geçirmekten, açma ve kapamaktan, tuşlara basmaktan, döndürmekten ve araba ve topları itmekten hoşlanırlar.

7-12 ay grubundaki bebekler genel olarak basit mekanizmaları çalıştırmaktan, dolap, çekmece, kutu gibi eşya dolu şeylerden ve nesneler içeren şey ile içerdiği şey arasındaki ilişkiden ve gözüküp kaybolan nesnelerden hoşlanırlar.

Her yaştan bebekler kendi eylemleri ile sonuç yaratmaktan hoşlanırlar. Bu yaş grubundaki bebeklerin oyuncakları ağza götürme açısından güvenli, kırılmaz, ağız, kulak ve burna kaçabilecek küçük parçalar, toksik malzeme ve sert kenar ve köşeler içermeyen, parmak ve ellerinin sıkışmayacağı, uzun bağları olmayan oyuncaklar olmalıdır.

Hangi oyuncaklar?
Çıngıraklar ve müzikli oyuncaklar

Yumuşak, sıkınca ses çıkaran oyuncak ve toplar (topların çapı en az 44 mm. olmalıdır)

Kırılmaz aynalar

Dişlikler

Karton bebek kitapları

Sert kumaş oyuncaklar

Kapağı açılınca içinden çeşitli nesneler fırlayan kutular

Doldurup boşaltabileceği nesnelerle dolu kutular

Üst üste istiflenebilen büyük ebatlı oyuncaklar

Banyo oyuncakları

Büyük tüylü oyuncaklar

İtme-çekme oyuncakları


1-2 yaşındaki çocuklar
Gelişim özellikleri
Bebeğin bu dönem içerisinde sergileyeceği önemli gelişimlerden bazıları şunlardır:

Fiziksel
Basit büyük kas becerilerinin çoğunu kazanmıştır

Yüksek yerlerden atlama, tırmanma, asılma, yuvarlanma, zıplama, koşma gibi bol bol fiziksel sınamalar yapar

Her türlü nesneyi fırlatır ve tekrar getirir

Döner tekerli vasıtaları başarıyla kumanda ederek iter

2.5-3 yaşında el ve parmak koordinasyonu oldukça gelişmiştir

Küçük nesnelerle bol bol aktif oyunlar oynar, oyun malzemelerinin farklı özelliklerini keşfeder

Zihinsel
Nesnelerin doku, şekil, ebat ve renkleri gibi özellikleri ile ilgilidir

Benzer nesneleri gruplandırabilir

İlk sayma becerileri

İlk yaratıcı aktiviteler (çizme, kurma, hamur, kil). Henüz süreçler sonuçlardan daha önemlidir

Bazı sorunları zihninden çözümler

Hayali fantezi oyunlar artar ve kendi başına veya bir yetişkinle fantezi oyunları oynar

Sosyal
Halen ilgisi esas olarak anne-babaya yöneliktir, ancak başka çocuklarla da işbirliği kurarak oynamaya başlar (özellikle 30-36 aylarda)

İsteklerini ifade etmek için dili kullanır

Resimli ve özellikle tekrarlar içeren kitaplardan okunan öyküleri dinlemekten hoşlanır

Güçlü bir bağımsızlık isteği gösterir, başarılarından gurur duyar

Gelişimsel düzeye uygun oyuncak önerileri

Oyuncakların genel özellikleri
Bu dönemde başkaları ile işbirliği içinde oynama başlar, taklit oyunlarına ilgi artar ve fiziksel aktivite büyük zevk veriri. Bu nedenle çocuklar kendi çabaları sonucunda hareket eden veya ses veren oyuncaklardan hoşlanırlar. Gerçekçilik isteği artar. Nesnelerin niteliklerine ilgi göstermeye başlarlar. Oyuncaklar çocuğun kaldırabileceği ve taşıyabileceği ağırlıkta olmalıdır. Parlak renkler tercih edilmelidir. Oyuncaklar kırılmaz olmalı, çocuk üstüne çıktığında ya da içine girdiğinde ağırlığını taşıyabilmeli ve küçük parçalara ayrılmamalıdır. Oyuncaklarda toksik olmayan malzeme kullanılmış olmalıdır. Keskin kenar ve köşeleri, parmak ve ellerini sıkıştırabilecek bölümleri olmamalı, yetişkin gözetiminde olmadığı müddetçe elektrikli parça içermemelidir.

Hangi oyuncaklar?
İpinden çekebileceği oyuncaklar

Bebek arabaları, alışveriş arabaları, el arabaları gibi itme-çekme oyuncakları

Üç tekerli bisiklet

Tüm park oyuncakları

Tahta bloklar

Legolar, küpler, içiçe geçirerek şekiller üretebileceği oyuncaklar

Yap-bozlar (2-2.5 yaş: 4-5 parça, 3 yaş: 6-12 parça)

Parçaları uygun boşluklara yerleştireceği yap-bozlar

Mıknatıslı tahtalar

Çok parçalı evcilik oyunları

Rakam/sayma oyuncakları

Çeşitli şekilleri yerleştireceği şekil oyuncakları

Renkli/şekilli tombala

Kum ve su oyuncakları

Saçlı ve gözleri hareket eden daha gerçekçi oyuncak bebekler

Konuşan bebekler

Bebek aksesuarları

Gerçekçi, ünlü karakterleri temsil eden, anne-yavru kombinasyonu olan hayvan oyuncakları

Küçük el kuklaları

Çeşitli rolleri canlandırabileceği kostümler

Çocuk boyuna uygun ebatlarda fırın, ocak, buzdolabı gibi değişik gereçler

Tüm ev temizlik ve yemek gereçleri

Tam boy aynası

Çiftlik, garaj, havaalanı gibi tanıdık, gerçeğine uygun oyun sahneleri

Küçük, gerçekçi arabalar

Büyük kamyonlar

Küçük trenler

Ziller, davullar, ksilofon gibi tüm ritim enstrümanları

Düdükler ve borazanlar

Boya kalemler, ve resim kağıtları

Oyun hamuru

Çocuk makası

Tebeşir, yazı tahtası

Müzik kutusu

Kaset çalar

Renklere, şekillere, seslere, rakamlara, kavramlara göre eşleştirme, sınıflandırma oyuncakları

Basit kısa öykülerin, tekrarların ve tanıdık konuların yer aldığı kitaplar

3-5 yaşındaki çocuklar
Gelişim özellikleri:
Çocuğun bu dönem içerisinde sergileyeceği önemli gelişimlerden bazıları şunlardır:

Fiziksel
Dengeli bir şekilde koşar, zıplar, atlar. 5 yaş itibariyle büyük motor becerileri oldukça gelişmiştir

Risk almayı sever, fiziksel gücü ve becerilerini sınar, akrobatik hareketlerden ve park oyuncaklarından hoşlanır

Parmak kontrolü artmıştır, küçük nesneleri parmakları ile tutabilir, makasla düz bir şekilde kesebilir, kalemi yetişkinler gibi tutar, küçük boncukları ipe dizer.

Lego gibi oyuncakları kurma konusunda ustalaşmıştır. Küçük malzemeleri sever.

5 yaş itibariyle basit kuralları olan ve puanlama yapılan top oyunları büyük ölçüde ilgisini çeker.

Zihinsel
Üçgen, kare, dikdörtgen ve daire gibi şekilleri ve temel renkleri bilir

Basit rakam oyunları, alfabe oyunları, harfleri kopyalama, eşleştirme, sınıflandırma oyunlarından hoşlanır

5 yaşında nesneleri aynı anda birden fazla özelliğine göre gruplandırabilir

4 yaş civarında amaçlı ve hedefe yönelik davranmaya başlar, plan yapar

Yap-bozlar ve legolarla şekiller üretmekten hoşlanır

Gerçek kişi ve nesneleri temsil eden ilk resimlerini yapar

Gerçekçiliği tercih eder

Canlandırma oyunlarına çok büyük ilgi duyar, yetişkin mesleklerini canlandırır, kostümler kullanır

Sosyal
Paylaşmayı ve sıra beklemeyi öğrenir, oyunda adalet kavramını anlamaya başlar

5 yaşında işbirlikçi, pratik ve uyumlu oyun oynar

Grup halinde taklit oyunları ile ilgilenir

Stratejiye değil, şansa dayalı basit kutu oyunlarından hoşlanır

Oyunda aldığı rollere, ilgi alanlarına cinsiyet farkları daha fazla yansır

Kitaplara bakmaktan ve kitap okunmasından hoşlanır

Gelişimsel düzeye uygun oyuncak önerileri

Oyuncakların genel özellikleri
Okul öncesi çocuklar gerçekçi ayrıntıları ve işleyen parçaları olan oyuncakları tercih ederler. Taklit ve canlandırma oyunlarına ilgi artar ve beş yaşında canlandırma oyunlarına yönelik ilgi tepe noktasına ulaşır. Kukla oyunlarına ilgi de çok yüksektir. Genellikle planlı veya hedefe yönelik lego oyunları oynar. Küçük figürler ve arabalarla çeşitli canlandırma oyunlarına ilgi de tepe noktasına ulaşır. Bu yaş çocuklarının çoğu küçük parçalar içeren oyuncaklarla oynayabilir. Ancak çocuk hala nesneleri ağzına götürme eğilimi gösteriyorsa küçük parçalar içermeyen oyuncakları tercih etmelisiniz.

Oyuncaklar sert yapılı olmalı, keskin kenar veya köşeleri olmamalı, kolayca kırılmamalı ve parçalarına ayrıldığında keskin köşeler çıkmamalıdır. Bir yetişkin gözetiminde olmadığı sürece elektrikli parça içermemelidir.

Hangi oyuncaklar?
Küçük trenler, el arabaları, bebek pusetleri, alışveriş arabaları gibi itme, çekme oyuncakları

Üç tekerli bisiklet

Direksiyon mekanizması olan, ayrıntılar içeren, gerçekçi vasıtalar

Akülü arabalar

Beş yaştan itibaren destek tekerleri olan iki tekerli bisiklet

Park oyuncakları

Her ebatta top

Kızak

Hafif malzemeden frizbi

Sivri uçlu olmayan manyetik dart

Yüzme malzemeleri

İrili ufaklı tahta bloklar

Birbirine geçmeli bloklar

Legolar

Boncuk dizme

Basit dokumalar

Renk, şekil ve resme göre eşleştirme oyuncakları

Basit sayma oyuncakları

Coğrafya kavramlarını içeren oyunlar

Mekanik gereçleri veya doğal nesneleri kurabileceği basit model oyuncakları

Düğme ilikleme, bağcık bağlama oyuncakları

İri plastik iğneli basit dikiş setleri

Kum ve su oyuncakları

Saçlı, gözü, ağzı hareket eden, ayrıntılı ve gerçekçi oyuncak bebekler

Düğmeler, giysiler gibi aksesuarları olan tüylü oyuncaklar

Ünlü karakterlerin gerçekçi görünümlü figürleri

Koleksiyon setleri

Gerçekçi, ayrıntılı kuklalar

Kostümler

Gerçekçi ayrıntılara sahip ekipmanlar-5 yaşında bunların gerçekten çalışmasını isterler

Oyuncak telefon, fotoğraf makinesi, doktor setleri

Askeri kostümler ve oyuncaklar

Garaj, çiftlik, havaalanı, uzay gibi çeşitli ve gerçeğine uygun oyun sahneleri

Birkaç odası, aksesuarları, mobilyaları olan bebek evleri

Her boy ve şekilde arabalar

Küçük gerçeğine uygun trenler

Yumuşak toplar atan silahlar

Her türlü ritim enstrümanı

Üflemeli enstrümanlar

Piyano

Çeşitli boya kalemleri, resim kağıtları

Yuvarlak uçlu makas

Yapıştırıcı

Radyo, kaset veya CD çalar

Basit video oyunları

Domino

Şansa dayalı basit kutu oyunları

Bingo (resimli)

İnce motor koordinasyonu gerektiren oyunlar

Renkleri, harf sınıflandırmayı, sayıları ve sesleri öğreten basit bilgisayar oyunları

Bilim malzemeleri (büyüteç, mıknatıs, el feneri gibi)

Abaküs

Oyuncak daktilo veya bilgisayar

Resimli kitaplar, alfabe kitapları, tanıdık yerleri ve kişileri anlatan kitaplar, gerçekçi öyküler

Şiirler

İnsanlar gibi davranan hayvanlara ilişkin öyküler

6-8 yaşındaki çocuklar
Gelişim özellikleri:
Çocuğun bu dönem içerisinde sergileyeceği önemli gelişimlerden bazıları şunlardır:

Fiziksel
Büyük kas becerilerinin kullanıldığı ip atlama, seksek oynama, ağaca tırmanma, paten, scooter, iki tekerli bisiklet, su sporları ve top oyunları ilgi alanları.

Yazma, kurşun kalemle resim yapma, basit dikiş, dokuma, biçki, işleme, küçük düğme dikme, kağıttan bebek kesme ve bulmaca çözme gibi ince kas becerilerinin kullanıldığı ilgi alanları

Zihinsel
Okuma, yazma aktiviteleri ve oyunlarına ilgi

Basit aritmetik çalışmaları ve oyunlarına, zaman, takvim, ağırlık ve paraların değeri gibi alanlara ilgi

Doğa ve basit bilim çalışmaları ve deneylere ilgi

Koleksiyon yapma ve hobiler

Sihirbazlık ve sihir “numaralarından” hoşlanma

Yaptığı işlerin sonucunda ortaya çıkan ürünü önemseme (sanat, modeller, el işleri, dokuma, biçki dikiş)

Başka zamanlar ve başka yerlere ilgi duymaya başlama

Sosyal
Arkadaş grubuna ve “aidiyete” büyük önem verme. Özel dostlarının, çetelerinin, gizli bir dillerinin ve şifrelerinin olmasından hoşlanır

Aynı cinsiyetten arkadaşları ile oynamaktan hoşlanır

Canlandırma oyunlarına (kuklalar, bebekler, kağıt bebekler, giydirme, savaş oyunları, kovboylar, yerliler, polisler ve suçlular, uzay oyunları) ilgisi devam eder, 8 yaşında şovlar ve gösteriler üretmeye ilgi gösterir.

Grup aktivitelerinden hoşlanır, başkaları ile işbirliği içinde oynama kabiliyeti büyük ölçüde artmıştır

Oyunda adalete ve kurallara uyulmasına önem verir

Toplumsal hayata ilgisi artar

Yaşa ve gelişimsel düzeye uygun oyuncak önerileri

Oyuncakların genel özellikleri
Çocuklar esas olarak süreçle değil, sonuçla ilgilidir. Bilimsel deneyler yapmaktan hoşlanır. Nesneleri, bir veya daha fazla kritere göre sınıflandırabilir, oyun ve oyuncaklarda okuma, yazma ve basit aritmetik işlemlerin yeri artmıştır. Basit dokuma, örgü, dikiş, seramik işleri yapar, ince motor kontrolü önemli ölçüde artmıştır.

Zaman ve mevsimlere, koleksiyon yapmaya, gerçek ve fantezi arasındaki ayrıma, el işi faaliyetleri ile eserler üretmeye, model gereçler inşa etmeye, yetişkin rollerine ve spora ilgi duyar.

Çocukların ilgi alanları ve yetenekleri belirgin ölçüde farklılaşmıştır. Okumaya yönelik ilgi düzeyi de farklılık gösterse de, hepsi sözlük kullanabilir. Adil olma konusunda büyük bir ilgi duyarlar ancak oyunlarda kaybetmekten de nefret ederler. Oyuncakların keskin kenar veya köşeleri olmamalı, elektrikli parçalar yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır.

Hangi oyuncaklar?
İki tekerli bisikletler

Scooterlar

Karmaşık jimnastik aletleri

Düzenli basketbol ve futbol

Buz pateni

Kar kayağı

Pinpon

Yüzme ve dalış gereçleri

Geniş blok veya küp setleri (80-100 parça)

Tahta, plastik, metal, karmaşık ve küçük parçalı lego setleri

Motorlu parçaları olan setler

Talimatları uygulayarak üretebileceği modeller

Yap-bozlar (50-100 parça)

Üç boyutlu yap-bozlar

El işi, boya, baskı malzemeleri

Her boy ve türden boncuklar

Basit biçki-dikiş, örgü, nakış, dokuma setleri

Uzaktan kumandalı gerçeğine uygun oyuncaklar

Çok çeşitli aksesuarları olan bebekler, kuaför malzemeleri

Koleksiyonu yapılabilen küçük oyuncaklar

Çok gerçekçi oyuncaklar

Ünlü karakterleri temsil eden oyuncaklar

Sıradışı, özel oyuncaklar

Perde ve sahnesi olan kukla tiyatroları

Duvar ve el aynaları

Sihirbazlık setleri

Market, okul, kütüphane, savaş oyunları, robotlar, uzay gibi canlandırma oyunları için malzemeler

Odaları, mobilyaları, bebekleri olan bebek evleri

Uzay ve asker oyuncakları

Koleksiyonunu yapabileceği küçük arabalar

İşleyen parçaları olan büyük gerçekçi kamyonlar, uçaklar

Elektrikli trenler

Uzaktan kumandalı basit vasıtalar

Elektrikli yarış arabaları

Yumuşak toplar veya oklar fırlatan savaş oyuncakları

Gerçek müzik enstrümanları

Her çeşit boya ve boya kalemi

Daha karmaşık boyama kitapları

Resim kartonları

Yapıştırıcılar

Kaset çalar, radyo

Kendi kayıtlarını yapabileceği boş kasetler

Dama, domino, kart oyunları gibi basit strateji oyunları, kelime oyunları, aritmetik oyunları, isim-şehir gibi oyunlar, basit tahmin oyunları, dedektiflik oyunları, macera oyunları

Saatler, tartılar, ölçüm aletleri, mikroskop, kimya setleri, termometre, karmaşık yazı setleri, bilgisayarda öğrenmeye yönelik oyunlar gibi özel beceri geliştirmeye yönelik çeşitli oyuncaklar

Kişisel ilgisi alanına hitap eden klasikler, efsaneler, biyografiler, şiirler, masallar, sözlükler ve çocuklar, hayvanlar, doğa, uzay, gezegenler, uçaklar, elektrik, sihir gibi konularda çeşitli kitaplar.
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst