Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

OYUN VE ÇOCUK

Katılım
30 Nis 2006
Mesajlar
342
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
OYUN ve ÇOCUK
Oyun bireyin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirici , hayatı zevkli kılıcı , sanatsal ve estetik nitelikleri ve beceriyi geliştirici etkinliklerdir. Zamanımızda pedagoji alanında oyun, büyük bir önem taşır; çoğu zaman çocuğun temel ilgilerini ve eğilimlerini, psikolojik güçlüklerini çözmeye yardım eder.
Oyun çocuğun gerçek hayatıdır.Oyun oynayan çocuk , kendinden geçer ve gerçek kişiliğini ortaya koyar.İzleyene kendini her yönüyle tanıtır.Liderler, pısırıklar, mızıkçılar, kavgacılar, idareciler, tembeller, çalışkanlar vb. oyun yardımıyla kolayca tanınırlar. İyi bir öğretmen çocuğun davranışlarını gözleyerek onun kişiliğini oyun yardımıyla en iyi biçimde değerlendirme olanağına kavuşacaktır.
Oyun, çocuğun hareket ihtiyacını karşıladığı bir metottur.Çocuk,oynarken iki şeyin etkisindedir.Birincisi;içinde bulunduğu aile,doğal ve kültürel çevre,ikincisi;genetik olarak,taşıdığı,zeka,algılama,yorumlama,yaratma ve sosyal reaksiyon özelliklerdir.
Okul çağındaki oyunlar ilk yaştakilere oranla daha bilinçli,daha disiplinli ve daha toplu oyunlardır. Hele bu oyunlar annesi babası gibi sevdiği öğretmeninin nezaretinde olursa, çocuk için daha etkili olur. Öğretmene kendini kabul ettirme,onun önünde başarıya ulaşma, galip gelme motivasyonları taşır.
Sınıfta gürültünün en yoğun olduğu dönem dersin başlangıcıdır. Okullarda teneffüs süresi kısa olduğu için teneffüste rahatlayan, arkadaşlarıyla iletişime başlayan, oyundan dönen öğrenciler bir süre bu davranışlarına sınıfta da devam ederler. Bu nedenle öğretmen sınıfa girdiği zaman öncelikle öğrencileri dersi dinlemeye ve öğrenmeye hazır hale getirmesi gerekir.

EĞİTSEL OYUNLAR

Oyunlar öğrencilere neşeli ve rahat bir ortam sağlamakta, sınıf içi çalışmalarda değişiklik getirmektedir. Eğitsel oyunlarla derste konular, ilgi çekici duruma getirilebilir,en pasif öğrencilerin bile bu etkinliklere katılmaları sağlanabilir.
Diğer taraftan oyunlarda çocuk kendini oyun arkadaşlarının yerine koyar ve onun nasıl davranacağını önceden tahmin edebilir. Piaget’e göre çocuk karşısındaki kişinin reaksiyonlarını dikkate alarak kendini davranışlarını düzenleme ve verilen problem durumu düşünerek çözebilme yeteneğine ancak 11-12 yaşlarında ulaşabilir.
Oyunlar problem çözme, karar verme gibi becerilerin öğretilmesinde kullanılır.Burada öğretmenin hedeflere uygun bir oyun seçmesi önem taşımaktadır.Öğretimsel .bir oyunun kendine özgü kuralları, yapısı, kazananların ve kaybedenlerin belirlendiği bir yöntemi vardır. Düzenlenmiş oyun, genel bilgi öğretmek ve dili geliştirmek için iyi bir öğretim metodudur.Yönlendirilmiş oyun; faaliyetleri, egzersizleri, vücudu tanıma oyunlarını ve resim bilimini içine alır.Bazı oyunlar hareketlerde ustalık yerine bilgiye, zekaya dayanır.Bilmece bulmaca gibi.Bu oyunlar da araç-gereçlerle oynanır.Genellikle başkalarıyla birlikte oynanan oyunlar zekamızı ve becerilerimizi ortaya koyar.
Her yaş grubu varlığı-insanı, oyun oynama güdüsünü tatmak ister.Öğretim ortamında öğretmen çocukta daha baskın olan bu güdüyü eğitsel amaçlarına ulaşmak için bir araç olarak kullana bilmelidir.Öğretimde oyun tekniği yardımı ile konular ve etkinlikler ilgi çekici hale getirilebilir.Oyun tekniğinin uygulanması, diğer teknikler oranla daha çok dikkat, yaratıcılık, hayal gücü, espri yeteneği ve sentez gücü gerektirir.
Eğitsel oyunlar, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan etkinliklerdir.Eğitsel oyunlar özellikle öğrenmeye yönelik olmalı ve bir amaç için sınıf içinde uygulanmalıdır.
Çocuğa öğretmekte güçlük çekilen pek çok kurak, oyun sırasında kolaylıkla öğretilebilir. Nesneleri sıralama,düzene koyma karar verme,seçim yapma ve işbirliği, başkasının yaptığına saygı gösterme gibi kural ve kavramları çocuk, oyunlar sırasında farkına varmadan öğrenir. Oyun hayal gücünü geliştirir,dil gelişimini sağlar. Bunların yanı sıra oyun, çocuğun çevreyi gerçek yönleriyle tanıma ve araştırma imkanı verir.

KULAKTAN KULAĞA OYUNU

Hepimizin bildiği bu oyunda öğrenciler sıra olur. Grubun başındaki öğrenci yanındaki arkadaşının kulağına iletmek istediği mesajı fısıldar. Mesaj bu biçimde kulaktan kulağa iletilir. Grubun sonundaki öğrenci mesajı sesli olarak söyler. Mesaj doğru iletilmiş ise grubun başındaki öğrenci sona geçer. Mesaj arada bozulmuş ise sondan başlayarak öğrencilere tek tek ilettikleri mesaj sorulur. Böylece mesajı kimin bozduğu bulunur. Bu öğrenci grubun sonuna geçer.
Büyük gruplarda kulaktan kulağa oyunu 7-8 kişilik küçük gruplar oluşturularak oynanabilir. Kulaktan kulağa oyunu Sosyal Bilgiler dersinde üniteyle ilgili kavramlar ve olgular kullanılarak oynanabilir. Oyunun dersin hedeflerine hizmet etmesi için, öğretmen mesajları önceden seçerek küçük kağıtlara yazarak grubun başındaki öğrenciye verebilir. Örneğin;cumhuriyet 1923’te kuruldu.-Atatürk Samsuna çıktı.-Erzurum’da kongre kuruldu.-1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu .
Küçük gruplar için ise şöyle tanımlanır:Öğretmenin öğrencileri 8 kişilik gruba bölmesi.Grubun en başındaki öğrencinin kulağına bir tümce söylenmesi.Tümceyi duyan öğrencinin bir sonrakine duyduğunu iletmesi.Böylece ilk tümcenin 8. öğrenciye kadar kulaktan kulağa söylenmesi.8. öğrencinin duyduğu tümceyi gruba yüksek sesle söylemesi.Tümceyi değişik ya da yanlış söyleyen ortaya çıkıncaya kadar oyuna 7., 6. , 5., ... öğrenci gibi geri dönülerek devam edilmesi.Yanılan öğrencinin sıranın en sonuna geçmesi.Oyunun tüm gruplarda bu biçimde sürdürülmesi.
Sesin tonu, teleffuzu ve vurgusu mesajı etkiler.Ton ve teleffuz sözcüklerin ciddiyetini ve önemini iletebilir.Sesin yüksekliği, tonu, vurguları, teleffuzu ve konuşma hızı yoluyla duygusal mesajlar da gönderilebilir.Yüksek ses, hızlı konuşma ve hafif bir vurgunun olmayışı ilgisizliği iletir.Ses kullanma becerisi; öğrencileri belirli bir göreve yöneltme, olumlu sınıf atmosferini muhafaza etme ve öğrenci dikkatinin kaybolmasını önleme işlevlerine büyük katkılar sağlar.

KART OYUNLARI

Kart oyunları; öğrenmeyi ve öğretmeyi zevkli bir iş haline getiren tekniklerden biridir.Kart oyunları önceden öğretmen tarafından hazırlanmış kartlarla oynanır.Kartlar öğretim hedeflerine göre farklı biçimlerde hazırlanabilir.Eğitim amacıyla çok değişik kart oyunları oluşturulabilir. Aşağıda kart oyunlarından “Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?”oyunu verilmiştir.

“SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?”

Bu kart oyunu tekniği, öğrencilerin ilgi, ihtiyacı, sorun, tutum ve yaklaşımlarını sağlık ve temizlik alışkanlıklarını, aile, arkadaş ve okul ilişkileri,sosyal tavırlar gibi konular tartışılarak belirlemek için uygulanır.
Bu oyunun kartları hazırlanırken aşağıdaki işlem basamakları gerçekleştirilmeli.
1.Kart oyunuyla kazandırılmak istenilen hedeflerin belirlenmesi.
2.Sınıftaki öğrenci sayısı kadar hedeflere uygun problem durumlarının yaratılması.
3.Yaklaşık 7x12 cm boyutlarında problem durumu sayısı kadar karton kesilmesi.
4.Hazırlanan kartların sırayla (1,2,3,4,...) numaralandırılması ve her kartın üzerine okunaklı harflerle problem durumlarının yazılması.
Aşağıda Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek bazı kart örnekleri verilmiştir.
Ayşe okuldan döndüğünde evde annesini bulamıyor. Yanında evin anahtarı yok. Ayşe’nin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

Muratcan teneffüste sınıfa girince Emre’nin öğretmenin plan defterini karaladığını görüyor.
Muratcan’nın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız.
Siz olsaydınız ne yapardınız oyunu oynanırken aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.
Kartlar karşılaştırılarak ya öğrencilere çektirilir ya da dağıtılır.
2. Öğretmen bir kart numarası söyler.Elinde o numaradaki kart olan öğrenci, ayağa kalkarak problem durumunu okur ve cevaplar.
3. Verilen cevabın doğruluğu diğer öğrenciler ile birlikte tartışılır.Doğru cevap tekrar edilir.
4. Bir sonraki karta geçilir.
Bu etkinlik öğrencileri bir sorun karşısında bırakarak “Böyle bir durumla siz karşı karşıya kalsaydınız ne tür çözüm yolu üretebilirdiniz?”sorgulaması karşısında, soruna çözüm yolu üretmelerini sağlamak için uygulanan oldukça kullanışlı bir uygulamadır.Bu özelliği ile düşünüldüğünde, uygulamanın örnek olay incelenmesi etkinliğinden pek de farklı olmadığı düşünülürse de, buradaki amaç, zaman ve mekan değerlerinin alt üst edildiği durumlar yaratarak, öğrenciyi başka bir zamanda ve mekanda düşündürmek ve dolayısıyla sorunla karşılaştırmak ve sorunu çözmektir.Bunun yanında bu uygulamadaki önemli fark öğrencilerin önünde daha önce çözülmüş bir sorunun konmuş olmasıdır.Böylece öğrencilerin düşünme ve sorun çözme yetilerini zorlayacağından daha yaratıcı ve orijinal çözüm fikirleri öne sürmelerini dolayısıyla daha çok kritik düşünmelerini sağlayacaktır.EĞİTSEL BİLGİLER

GİRİŞ

Bu günün öğretmen adayları,yarının öğretmenleri bizler; yalnızca teorik bilgilerle yetinmemeli, öğrencilerimizin kalıcı öğrenme yaşantıları geçirebilmeleri için en iyi ortamı hazırlamalıyız.
Bahsettiğim gibi, öğrencilerimizin en iyi şekilde öğrenmelerini sağlamak için bazı durumların çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bunlardan birisi de; derslerde konunun amacına uygun oyunlardır.Özellikle de biz sınıf öğretmenleri için söz konusu bu oyunların bilinmesi ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü ilkokul çağındaki öğrencilerin günün büyük bir kısmı oyunla geçmektedir.
Hazırlamış olduğum bu raporda, bu oyun çeşitlerinden ikisini ele aldım. Yoğun bir araştırma sonucu elde ettiğim bu raporun gerçekten ileriki meslek hayatımda çok işime yarayacağından eminim. Daha şimdiden oyunun bir çocuk için ne kadar önemli olduğunu çok iyi idrak etmiş durumdayım.
Bu bilgilerin, birçok öğretmen ve öğretmen adayı arkadaşımın işine yaramasını, bunu en iyi şekilde kullanmalarını temenni ederim.
Mehmet MART
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst