Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri

Katılım
12 Ağu 2006
Mesajlar
8
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
33
OKUL ONCESI EGİTİMİN TEMEL İLKELERI

iyi bir okul oncesi programinın başarısı, programm icerigi kadar hangi ilkeler-den hareket edildigi ile yakindan ilişkilidir. Ogretmenin bu ilkeleri iyi bilmesi ve uygulamalarma yansitmasi, mufettisİerin de hangi uygulama yaklaşının hangi ilkeye işaret ettiçine dikkat ederek ona rehberlik yapmasi, yol gostermesi onemlidir.

OKUL ONCESi EGİTİMİN TEMEL ILKELERI
1. Her Cocuk Bir Bireydir:
> Her çocuk bir diğerinden farklıdir Her birinin kendi ogrenme ve buyüme hizi vardir.
> çocuk olaylara yaklasımında kendi ozel kaliplarına sahiptir ve kendine ozgu bir kapasitesi vardır.
> Kalitim ve aile ortammin farkliliklan yuzünden çocuk bazen bulundugu duruma uymakta zorlanabilir. Bunun için de egitimin çocugun ihtiyaçlarına uygun, ondaki farliliklara saygili bir rehberlik olmasi gereklidir.
2. Okul Oncesi Dönem Hayatin Temelidir:
> Dogum oncesi aylar ve bunlan izleyen dogum sonrasi 0-6 yasİar insan hayatının temelidir.
> Ogrenmelerimizin onemli bir bolumü bu donemde gerçeklesİr.
> Eger erken donemde gerekli ortam ve firsatlar yaratilarak gelişimin tüm yuzleri desteklenemezse yaşamm diger donemlerinde eksikliklerin giderilmesi oldukga güç, hatta imkansizdir.
> Bu donemde çocuga saglanacak yaşantilann turu ve kalitesi yetiskinin ona verebilecegi imkanlann zenginliğine baglıdir.
3. Gelişmede Ozel Alici Donemler Vardir:
> Uzmanlar, insan gelişiminin belirli dönemlerde, ozel alici donemlerin var oldugunu, kaliteli bir egitim için bunların bilinmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.
> çocugun yetenek ve ihtiyaçlanna uygun destegin saglanmasi için onu yakindan tanımak gerekir.
> Egitim ve ogretim; çocuğun. gelişim donemleri ozellikleri, dikkate almarak yapilmalidir.
> Ogrenmesi gerekenleri zamaninda ve uygun koşullarda ögrenemeyenlerin bir sonraki doneme bazi eksikliklerle girecekleri goz onunde bulundurulmahdir.
4. Egitim Cocugun ihtiyaçlarına Duyarlı Olmalidır:
Okul oncesi donemde egitim için oncelikleri çocugun ihtiyaçları belirler.
Yaşamm ilk aylannda en onemli olan bedensel ihtiyaçlar; beslenme, temizlik ve uykudur. Bunların aninda ve geregi gibi karşılanmasi son derece onemlidir. Burada çocugun ihtiyaçlarını karsılarken yetişkinin çocugu bagimsiz bir birey olarak tanıması, anlamasi ve ona saygi duymasi gerekir.
çocuga ogretmek istediklerimiz degil ama onun ögrenmek için ihtiyaç duydukları egitimin odak noktasını oluşturmalidir.
Evde ve okuIda çocugun ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir egitim anlayisİ ve program içeriği yarar yerine zarar verir. Bu bakimdan okul oncesi çocuklar için hazirlanan programların onceden belirlenmis, degişmez şekilde degil, her çocugun ihtiyaçlanna uydurulabilecek şekilde esnek olarak hazirlanmis. olmasi gereklidir.
5. Gelişimin Bütün Yonleri Birbirleri ile iliskilidir.
Bu Nedenle Egitim Cocugun Bütunlugunü Gozetmelidir:
> Okul oncesi donemde gelisİmin her yüzu" birbiri ile ilişkilidir ve birbirini etkiler.
> Bu donemin tüm gelisİm yuzlerinin dengeli bir şekilde geliştirilmeye çalışılması onemlidir.
Bu dönem için ev veya okulda hazirlanan egitim programları da, çocuk gelisİminin bu çok yonlu, birbiri ile ilişkili ozelliğinden yola çikarak; estetik, yaratici, olumlu sosyal ilişkileri içeren, dil ve kavram gelisİmini bilim ve teknoloİiyi kullanarak da destekleyen ahlak ve manevi kavram ve degerleri kazanabilecegi çesİtli etkinliklere de yer verilmelidir.
G. Çocugun Aktif Katılımı Ve llgisi Onemlidir:
> Okul oncesi donemdeki çocuk, çevresindeki her şeye karsı ilgili, aktif bir araştirmacidir.
> Bunun için olayları uzaktan izlemek degil içinde olmak, duyularını kullanarak nesnelerle tanişmak ister. Nesneleri eller, koklar, bazen tadına bazen de kirıp içine bakabilir. Butün bunlar onun çevresini tanima isteginin göstergeleridir.
> Okul oncesi donemde çocuk adeta merakli bir bilim insanı gibidir. Ancak onun meraki oldukça çesitli, adeta çevresinde cereyan eden her nesne ile olayi kapsayacak şekilde yaygındır.
> Bu donemde ona her şeyi yalnizca sozle anlatmak yerine, olayin oluşumuna aktif olarak katilmasim saglamak daha egitici bir tavirdir. Bu tavnn evde anne tarafından oldugu kadar okulda ogretmen tarafindan da benimsenmesi onemlidir.
> çocukta yeni konular için merak uyandirmak, onun, soru sormasini desteklemek, ilgi duyabilecegi yeni konular hakkinda on bilgiler vermek ve hayal gucünu desteklemek ile saglanabilir.
7. Her Yeni Ogrenme Kendisinden Onceki Ogrenmelerle ilgilidir.
> ister çocuk, ister yetişkin olsun insan yeni ogrendiklerini daima onceki yaşantilan ile birleştirmek egilimindedir.
> Geçmiş bilgi ve yaşantılarımız yeni ogreneceklerimiz için de temel oluşturur. Bunun başarilmasi, olgunlaşmaya oldugu kadar, verilecek egitime de baglıdir. Konuları ögretirken, daha onceki ögrenmleri goz onünde bulunduran ve onceki bilgilerle şimdiki bilgiler arasında ilişki kuran bir yetişkin tavrı son derece onemlidir.
> Yeni bilgileri birbiri ile ilişki içinde ve çocugun bildiklerinden hareket ederek vermek, onda konular arasmda ilişki kurma ve bildiklerini yeni durumlar için kullanma becerisini geliştirir.
> çocugun onceki bildiklerinden yola çıkılarak verilen yeni bilgileri ogrenmek, çocukta herhangi bir güçlük kırıklık duymadan kalici bilgiler kazanmasma yardimci olur.
> Ogrenmeler arasında ilişki kurarken, bu ilişkiyi çocugun etrafındaki her şeyden ogrenebilecegi geniş bir çerçeveye oturtmak onemlidir.
> Bu donemde çocuga saglanabilecek zengin yaşantilar ve davranış örnekleri, geziler, hikayeler ve masallar, gozlem yapabilecegi soru sorabilecegi ortamlar kadar, buna imkan veren ve onun sorulanni paylaşabilecegi, oyun arkadaşlan ve yetişkinlerin varlıgı da son derece onemlidir.
> Okul oncesi egitimin en onemli amaçlanndan biri çocugu, kendi kendine ögrenmeye hazirlamak olmalidir.
> çocuk, eşya ve insanlarla kurdugu ilişkilerde başka bir kimsenin yardimi olmaksizın kendi basına ögrenmeyi de başarabilmelidir. Bunun için de çocugun duşünmesini, soru sormasini, duşundukleri ifade edebilmesini, rahatça cevaplar uretebilmesini destekleyici ortamlar gerekir.
8. Egitim çocugun Kendi Kendini Disiplinlendirmesine Olanak Saglayacak
demokratik bir ortamda gerçekleşmelidir.
> Günumuzde demokrasi neredeyse her toplumda ulasılmasi için çaba sarf edilen temel hedeflerden biridir. Demokratik bir toplumun temel gereklerinden biri ise içten denetimli insanlar yetiştirmektir.
> içten denetimli insanlar yetiştirmek için çocugun çok erkenden karar verebilmesi ve verdigi kararlann sonucuna katlanmayi ögrenmesi gerekir.
> Küçük çocukların yapacaklan seçimler için karar verebilmesinde yetişkinin destegi, rehberligi ve guven verici yakıligi onemlidir.
> içten denetim çocuga, her yaşta, yapabilecekleri konusunda kendisine ve çevresine zarar vermemek koşulu ile ozgurluk ve sinirlama tanımak ve taşiyabilecegi kadar sorumluluk vermekle mumkün olabilir.
9. Oyun çocugun En Onemli Ogrenme Yontemidir. Bunun İçin iyi
Duzenlenmiş Bir Oyun Ortami Gereklidir.
> Okul oncesi donemdeki çocugun en onemli faaliyeti oyundur.
> Oyun oynama ve hareket etmek temel bir ihtiyaç oldugu gibi oyunu küçük çocuklann ögrenmelerinde yontem olarak kullanma da temel ilkedir
> Oyun, çocugun kendi istegi ile katildigi, eglendigi ve pek çok bilgi ve beceriyi kazandigi bir faaliyettir.
> Oyun çocuk için hem bir eglence hem de ciddi bir iştir.
> Oyunda hareket vardir, karşılıklı konuşma, duygu ve duşüncelerini ifade etme imkani vardir.
> çocuk kendi .fikirlerini ve duygulanni anlatma firsatıni buldugu gibi başkalarimn duygu ve düşuncelerini de dinlemeyi ve anlamayi oyun sirasinda ogrenir.
> Oyuna katilan çocuk hem kendi yeterliklerini ve sinirliliklanni fark eder hem de oyuna katilan diger çocuk ve yetişkinlerle yaptigi işbirligi ve kurdugu iletisimle dünya ve insanlar hakkındaki bilgilerine kaynak oluşturur.
> Bunun için çocuğa rahatça ve güvenle hareket edebilecegi uygun ve zen¬gin bir oyun ortami hazirlamak gereklidir.
> Bu ortarnda çocuk, yalniz başına oldugu kadar, diger çocuklar ve yetişkinlerle de birlikte olabilmelidir,
> iyi duzenlenmis, oyun ortami çocuğun yaşam deneyimlerini kazanirken, kendisini baski altında sinirlandırılmiş hissetmeden rahatça hareket edebilmesine imkan verir.
10-çocugun Çevresindeki Çocuk Ve Yetişkinlerle Kurdugu ilişkiler Gelişmesinde Son Derece Onemlidir:
> Ogrenme için konulann ilişkilendirilmesi ne kadar onemli ise çocuğun deger verdigi insanların saygili ve onlarla uyum içinde olacagi bir egitim yaklasİmi da son derece onemlidir.
> Çocugu içinde bulundugu sosyal çevresi ile bir bütün halinde görmek gerekir.
> Çocuk, çevresindeki guvenebilecegi insanlar (ögretmen-anne-baba ve yaşitlan) oldugu zaman daha iyi ogrenir.
> Ozellikle okul oncesi egitimi, ancak aileye deger veren, ailenin özelliklerini dikkate alan, aile ile işbirligi yapan bir ögretmen tutumu varsa yararlı olabilir.
> Okul oncesi kurumlann gorevi çocuğun egitiminde ailenin yerini almak degil, aile ile işbirligi yaparak çocuğun saglikli gelişebilmesi için ona yardimci olmaktir.

11. Saglikli Bireylerin Yetiştirilmesinde Tutum ve Duygular Onemlidir:
> Çocugun kendisi hakkındaki goruşu, kendisi ile ilgili duyguları ogrenmesi Ruh Sagligi için son derece onemlidir.
> iyi gelişebilmesi için, çocuğun çevresinde önem verdigi insanların ondan hoslandigi ve onun bir şeyler yapabilecegine inandiklarıni hissetmesi gerekir.
> Olumlu benlik algisi veya kendi imajı, çocuğun kapasitesini iyi bir şekilde
kullanmasma yardımci olur.
> Insanın kendisinin ve başkalarının duygularinın farkında olmasi, duygulari¬ni yapici ve yaratici bir şekilde ifade edebilmesi, ogrenme için son derece
onemlidir.
> Çocuk okul oncesi donemde duygularini yikici ve zarar verici biçimde degil olumlu bir şekilde ifade edecek pek çok yolla tanışmalıdir.
> Burada yetişkinin anlayişina ve rehberliğine ihtiyaç vardir.
> Çocugun duygularinın farkina varabilmesi, onları ifade edebilmesi onemli¬dir. 0 bunu yaparken kendi kendisini kontrol edebilmeyi de ogrenir.
> Duygularini ifade için konuşmayi, çesitli sanat etkinliklerini kullanabilen bir çocuğun kendini olumsuz davranışarla ifade etmeye pek de ihtiyaci olmayacaktir.
12. Çocuğun Egitimi Kalitim, Çevre Ve Bilginin Etkileşimidir:
> Her yeni dogan bebek ailesinden aldigi kalitim özellikleri ile dunyaya gelir.
> Ona verilecek egitimin temel başlangiç noktasi onun doguştan getirdigi ozellikler olmahdir.
> Çocukta doguştan var olan ozelliklerin gelişebilmesi uygun bir çevrede ve gerekli bilgi ve becerileri kazanmasiyla mümkun olabilir.
> Çocuk bu donemde onu yakından gozlemleyerek tanıyan, ihtiyaçlarına duyarlı ve tutarli bir yetişkin davranısına ihtiyaç duyar.
> Çocugun ogrenmesini kolaylastiracak zengin uyaranlarla dolu bir ev ve okul ortami, dogru ilişkiler kurabilecegi çocuk ve yetişkinlerin var oldugu uyumlu bir dünya onun saglikli bir birey olarak yetişmesinde en onemli etkenlerdir.
> Bu donemde ozellikle kitle iletişim araçları da çocuğun yaşamına çok erkenden girerek onu etkilerler. Bu nedenle saglikli bireylerin yetişmesi için tüm toplumun anlayis, birligi içinde olmasi gereklidir.
> Çocugun kendi gelisim hizina uygun, birbiriyle uyumlu ve birbirini destekleyen ortamlarda gerçekleşen ogrenmeler, onun potansiyelini en üst sınırlara çikarabilmesinin temel koşullaridir.
:thanks:
 
Katılım
31 Eki 2008
Mesajlar
45
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
49
çok teşekkürler ödevime yardımcı oldunuz.
 
Katılım
24 Kas 2009
Mesajlar
2
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
43
teşekkürler ödevim için çok faydalı oldunuz
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst