Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

Etkinliklerin Amaçları

Katılım
3 May 2006
Mesajlar
238
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
57
SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

KÖŞELER
Anaokulunda çocuğun ilgi duyduğu konularda iyi bir ortamın sağlanması yeterli materyalin bulundurulması onu n yaratıcı olmasını sağlar. Her yeni ürün ve davranış çocuğu başka yeniliklere götürür .Sonuçta öğrenmeyi kolaylaştırır,kalıcı hale getirir.
O halde yaratıcılığın gelişmesi ancak iyi düzenlenmiş bir öğrenme ortamında mümkündür .Bu nedenle anaokulunda,sınıfta çocuğun ilgi alanına göre köşelere ayrılmalıdır Bu köşelerin hizmet ettiği amaçlar birbirinden farklıdır ve bu nedenle farklı özellikler taşımaktadır .Bunun yanı sıra her köşe çocuğun tüm gelişim alanına da hizmet etmektedir .Bütün köşelerin ortak yanlarından en başta geleni çocuğun zihin gelişimini,buna paralel olarak yaratıcılığını beslemesi ona geleceğe hazırlamasıdır.
KİTAP KÖŞESİ
Çocuk kitabın resimlerine bakmak ve sayfalarını karıştırmaktan hoşlanır. Kitapta gördüklerinden uyarılarak üzerinde düşünür,hayal eder olayları yaşar,anlatır. Şekillere kendine göre anlam verir. Kitaptan çocuğun görerek bilgi edinmeyi sağlanmasının yanı sıra en önemlisi onun düşünmede yaratıcılığın gelişmesine yardım etmesidir.
EVCİLİK KÖŞESİ
Anaokulunda genellikle en fazla çocukların ilgisini çeken köşelerdendir. Çocuklar burada yetişkin rollerini canlandırır,onlar gibi davranırlar. Hayal güçlerini dilediklerince kullanırlar,duygularını ve isteklerini dile getirirler .Çocuklar bu köşede çeşitli rolleri oynayarak canlandırmakta ve ileride yetişkin rollerini hazırlanmaktadır. Anne,baba,çocuk olur,aile yaşamı ile ilgili ortamları canlandırır. Çocuğun anne- baba olması bebek rolünü üstlenmesi ile kendini bir başkası yerine koyar,onun duygularını yaşar,empati kurar. Arkadaşları ile oynarken iletişimi dil aracılığı ile yaptıklarından bu oyunlar dil gelişimine de yardım eder Hayal gücünün rahatlıkla ortaya koyması çocuğu davranışlarında yaratıcılığı götürür.
FEN ve DOĞA KÖŞESİ
Ana okulu çocuklarına kendi gözlem ve deneyimleriyle araştırma ve keşfetme imkanı sağlayan bir köşedir. Çocuklar iyi düzenlenmiş bir köşede gerekli araç-gereç ve materyallleri kullanarak (pusula,mıknatıs, termometre) deneyler yapabilirler. Bu köşedeki bazı çalışmalar örneğin hayvan besleme bitki yetiştirme gibi işlerin sırayla yapılması çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirir . Meydana gelen değişmeleri evre evre gözleme imkanı elde edilir.. Bu köşedeki etkinlikleri ile neden, nasıl, niçin sorularına kendi deneyimleri ile cevap vermeyi öğrenir.
BLOK KÖŞESİ
Bloklarda oynama çocuğun büyük ve küçük kaslarının gelişmesini sağlar. Grupla oynama, yardımlaşma, bloklarla yapılan değişik yapılar içinde canlandırılan roller sosyal gelişime etkisi açısından önemlidir. Çocukların yeni değişik ürünler ortaya koymaları kendine güvenini arttırır. Blok köşesinde değişik boyutlarda bloklar bulundurmalıdır. Büyük ve küçük içi boş kutular, zımparalanmış tahtadan kesilmiş çeşitli boyutlardaki bloklar. Ancak bu blokların bir araya getirildiğinde birbirini tamamlayacak, bir bütün oluşturacak şekilde olması dengenin sağlanması için önemlidir.
KUKLA KÖŞESİ
Ana okulundaki sınıfın bir bölümünde çeşitli kuklaların bulundurulduğu bir köşe olarak ayrılmasında yarar vardır. Çocuklar burada diledikleri kuklaları kullanarak dinledikleri ya da kendi yarattıkları hikayeleri canlandırarak bu etkinlikten büyük bir zevk alır.

SANAT ETKİNLİKLERİ

Yoğurma Maddeleri
Çocuklar yumuşak nesneleri oynamaktan onları yoğurmaktan ve değişik şekiller ortaya çıkarmaktan çok hoşlanırlar. Onların bu ihtiyacını karşılamak, duygusal doyuma ulaşmaları ve sıkıntılarından kurtulmalarını sağlamak için yoğurma maddeleri en uygun malzemedir. Çocuklara sağladığı faydaları;
1) El becerileri gelişir
2) El ve parmak kasları gelişir
3) Yeni buluşlar ortaya çıkarır
4) Yaratıcılıklarını geliştirir
5) Sanata karşı ilgi duyarlar
6) Güven duyguları gelişir
7) Duygusal doyuma ulaşır
Yoğurma maddeleri şunlardır;
1) Kil
2) Tuz seramiği
3) Kağıt hamuru
4) Talaş hamuru
5) Plastilin
Kağıt İşleri
Çocuklar resim ve el işi faaliyetleri sırasında bir işi yapmanın mutluluğunu ve hazzını duyarlar. Bu faaliyetleri yaparken renkli kağıtlar keserek kolaj yapar değişik şekillerde kesilmiş kağıtları bir araya getirerek bir bütün oluştururlar. Çocuklar bir iş başarmanın ve bir eser ortaya koymanın rahatlığını hisseder. Bu his çocuğun güven duygusunu gelişmesini sağlar.
Ayrıca bazı kavramların gelişmesinde de rol oynar. Şekil kavramı, uzunluk –kısalık kavramı kolayca gelişir. Kağıt işleri şunlardır;
1) Kağıt katlama
2) Kağıt kesme
3) Kağıt katlama
4) Kağıt yuvarlama
5) Kağıt yırtma
Boya Çalışmaları
Boya çalışmaları çocukların bazen tek başına, bazen de gruplar halinde sürdürdükleri çalışmalardır. Birlikte çalışma çocukların birbirleriyle uyum içinde olmaları, yardımlaşama,temiz ve düzenli hareket etme,alışkınlıklarını kazanmalarına yardımcı olur. Boya çalışması yaparken çocuklar duygularını ifade etme ve kağıt üstüne dökme imkanı bulurlar. Bu arada hayal dünyaları genişler ve yaratıcılıkları teşvik edilmiş olur. Resim alanında yetenekli olan çocukları bu çalışmada gözlemleyerek yeteneklerinin gelişmesi için uygun koşulları hazırlamak imkanı doğar. Çocuklar fırça tutması öğrenirken kas gelişimi de olumlu yönde etkilenir. El-göz koordinasyonu gelişir .Bazı boya etkinlikleri şunlardır;

1) Mum Boya
2) Parmak Boya
3) Sulu Boya
4) Pastel
5)Baskılar
6)Şeker Boyası
7)Sihirli Boya
8)Püskürtme
TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ
Türkçe dil etkinlikleri şunlardır;
1)Hikaye Öncesi Etkinlikler
2)Hikaye Anı Etkinlikler
3)Hikaye Sonrası Etkinlikler
Hikaye Öncesi Etkinlik
Hikayeyi anlatmaya başlamadan önce çocukları hikayeye hazırlamak gerekmektedir. Hikayede geçen bazı kavramların ,kelimelerin açıklanması çocuğun hikayeyi daha iyi kavraması için faydalıdır. Hikaye öncesi faaliyetlerin çok kısa,basit ve çocuğun söyleyebileceği, anlayabileceği şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Hikaye öncesi etkinlikler şunlardır:
1)Grup Sohbeti
2)Parmak Oyunu
3)Şiirler
4)Bilmeceler
5)Tekerlemeler
Hikaye Anı Etkinlik
Çocukların en sevdiği etkinliklerden birisi hikaye anlatmak ve dinlemektir .Zengin bir hayal gücüne sahip olan çocuk hikayeler yolu ile düşünmede esneklik kazanmaktadır. Kavram gelişiminde ve dil gelişiminde hikayelerin önemli bir yeri vardır .Çocuklar hikaye dinlerken bildikleri sözcüklere yenilerini de katarak kelime dağarcıklarını da geliştirirler .Doğru söylenilen sözcükler yolu ile dili iyi kullanma olanağını elde ederler. Çocuklar hikaye dinlerken ya da anlatırken; birlikte oturma,dinleme,arkadaşlarına saygı,fikir alışverişi yapma gibi alışkanlıklar kazanırlar.
Hikaye Sonrası Etkinlikler
A) Yaratıcı Dramatizasyon
Çocuklara anlatılan bir hikayenin ya da çocuklar tarafından yaratılan bir hikayenin onların içlerinden geldiği gibi söz ve hareketlerinin bir arada kullanılarak canlandırılmasıdır. Yaratıcı dramatizasyon çocuğun sözlü anlatımının gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Dramatizasyon sırasında yüzü ve vücudu sözlerin anlamına göre hareketlendirmeye çalışırlar. Yaratıcı dramatizasyon şu etkinliklerden oluşur.
1) Dramatik Oyun
2) Taklidi Oyun
3) Hikaye Oluşturma
B) Pandomim
Yalnız işaret ve hareketlerle oynanan sözsüz oyundur. Çocuklar uygulama sırasında hiç konuşmadan herhangi bir olayı işaretle,el-kol ve vücut hareketleriyle anlatmaya çalışılır. Çocuklar Pandomim ortamı içinde geçmiş yaşantılarını hatırlamak için dikkatlerini yoğunlaştırırlar. Gördüklerini hatırlamaya çalışırlar ve zihinsel olarak bütün bunları resimleyip şekillendirirler. Böylece zihin gelişimi desteklenmiş olur.
OYUN ETKİNLİĞİ
Oyun; çocuğun beden ruh gelişimini sağlayan haz ve neşe veren ona iyi davranışlar ve alışkanlıklar kazandıran hareketler topluluğudur. Oyunun çocuğun gelişimine önemli etkileri vardır. Oyunun çocuğun gelişimindeki etkileri;
1) Çocuğun fiziki gelişimine yardımcı olur.
2) Çocuğun deşarj olmasını sağlar.
3) Grup halinde oynamayı ve gruplaşmayı öğrenir.
4) Liderlik özelliklerini yansıtmayı sağlar.
5) Kurallara uymayı ve toplumdaki davranışlarda ölçülü olmayı sağlar.
6) Çeşitli davranış özelliklerini kazandırır.
7) İlgi ve dikkat toplamayı sağlar.
8) Hareket özgürlüğünü kazandırır.
9) Yaratıcığın gelişmesini sağlar.
10) Yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlar.
11) Çocuklara neşe ve haz verir.
12) Başkalarıyla uyumlu olmasını sağlar.
13) Çocukların duygularını ifade etmelerine yardımcı olur.

OYUN ÇEŞİTLERİ
1) Şarkılı oyunlar
2) Hareketli oyunlar
3) Taklidi oyunlar
4) Dinlendirici oyunlar
MÜZİK ETKİNLİĞİ
“Ses” i bir eğitim aracı olarak kullandığımızda ;çocuğa yaşamı algılama,yorumlama yaratıcılık ve düşünme sistemini geliştirme ve eğitme konusunda yardımcı oluruz. Müzik çocuğun ruhusal yapısında heyecanlı ve aşırı duygusallık ortamından daha sakin bir ortama yönelme bakımından ayrıca güvensizlik, saldırganlık, gerilim ve korku gibi davranışlarında güçlüklerinin yenilmesi konusunda önemli bir etkendir. Bu eğitim kişilik gelişiminde çocuğun davranışlarını etkiler. Dikkati yoğunlaştırır. Gözlem yeteneğini geliştirir. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ORF SİSTEMİNİN YERİ ve ÖNEMİ tartışılamaz. ORF çocukların müzik eğitiminde, ritm öğesinin esas alındığı ve vurmalı çalgılardan yararlanılmaya dayanan yöntemdir. Çocukta ritm duygusunu gelişmesini amaçlar. ORF çalgıları tramped,tef,zil,çelik üçgen,marakas , tahta çubuklar,metalafon , ksilefon şeklinde sıralanabilir. Okul öncesi dönemde şarkıların orf çalgıları ile desteklenmesi müzik derslerinin canlı, neşeli ve hareketli geçmesini sağlar.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Eğitim programlarının da yer verilen bu etkinlik adından da anlaşılacağı gibi “Okuma- yazma çalışması” değil okuma yazmaya hazırlık çalışmasıdır. Bu çalışmaların basitten karmaşığa doğru sıralanması önemlidir. Okuma-yazma ya hazırlık çalışmalarına çoçuklar parmakları ile kendi bedenleri üzerinde, havada ve farklı zeminler üzerinde değişik şekiller oluşturacak biçimde hareket ettirerek başlarlar. Daha sonra üç boyutlu çalışmalardan tek boyutlu çalışmalara geçilir. Kağıt üzerinde pastel veya mum boya kullanılır. Çocukların kavram gelişimlerini ve konularla ilgili bağlantılar kurmalarına yönelik, tanıma eşleştirme farklılıkları ayırt etme, parça- bütün, olay sıralaması ve sınıflandırma gibi çalışmaları içeren etkinliklere geçilir.
Okuma- yazmaya hazırlık çalışmaları;
1) Renk kavramı
2) Şekil kavramı
3) Sayı kavramı
4) Zıt kavramlar
5) Çizgi çalışmaları
 
Katılım
14 Ara 2006
Mesajlar
216
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
43
çok teşekkürler gerçekten güzel ve faydalı bi nokta....
 
Katılım
5 Tem 2006
Mesajlar
205
Tepki Skoru
0
Puanları
16
Yaş
48
bu güzel paylaşım için teşekkürler...
 
Katılım
17 Ocak 2007
Mesajlar
2,502
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
46
teşekkür ederiz. güzel ve faydalı bir paylaşım oldu. devamını beklerizzzzzz
 
Katılım
27 Ara 2006
Mesajlar
4,935
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
51
hocam paylaşımınız için teşekkür ederim
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst