Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

ÇOCUĞUN PSİKOLOJİK GEREKSİNMELERİ

Katılım
3 May 2006
Mesajlar
238
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
55
ÇOCUĞUN PSİKOLOJİK GEREKSİNMELERİ
"Yaşamda en yüce mutluluk, sevildiğini bilmekten gelir." Victor Hugo

Çocuğun psikolojik gereksinmelerinin karşılanması, kişiliğinin biçimlenmesi ve gelişmesi açısından, en az bedensel gereksinmelerinin karşılanması kadar önem taşır.
Çocuğun temel psikolojik gereksinmeleri sevgi, güven, ait olma, takdir edilme ve yeni deneyimler yaşama gereksinmeleridir.
Sevgi :
Çocuğun sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümek ve gelişmek, gelecekte özgüvenli ve mutlu bir birey olabilmek için sevgi ve şefkat dolu bir aile ortamına ihtiyacı vardır. Sevginin açığa vuruluş biçimi kişiden kişiye değişiklikler gösterebilir. Sevgi gösterisi bakımından ana-baba tutumları iki aşırı uçta görülebilir:

1) Aşırı sevgi gösterisi: Bu tür bir tutum sergileyen ana-babaların yanılgısı çocuğu sevmekle sevgiye boğmak arasındaki ayırımı yapamamaktan kaynaklanır. Sevgilerini abartılı bir biçimde açığa vuran ana-babalar, aşırı koruyucu ve kollayıcı bir tutum içerisine girerek Çocuğun bağımsız kişilik geliştirmesine engel olurlar. Yeterince beslenemez kaygısıyla çocuğun kendi kendine yemek yemesine imkân vermezler üstü açılır, üşür diye kendi yataklarında yatırırlar; düşeceği korkusuyla kendi kendine oyun oynamasına fırsat tanımazlar; diğer çocuklara karşı haklarını savunurlar; çocuklarını hep bebek gibi görüp büyüdüğünü bir türlü kabul edemezler. Ya da her istediğini yerine getirerek şımartırlar; oyuncağa boğarak doyumsuzluğa iterler.

2) Sevgi yetersizliği: Bazı ana-babaların çocuklarına yaklaşımları sevecenlikten ve içtenlikten yoksun olabilir. Plan ve istek dışı dünyaya gelen çocukların ana-babaları; Çocuğunu şımartacağı endişesiyle mesafeli olmak isteyen ana-babalar; çocuğu yüzünden sosyal yaşantısının ve mesleki kariyerinin engellendiği hissine kapılan anneler; kendi cinsel kimliğini ve rolünü benimseyemeyen anneler çocuklarının en temel ruhsal gereksinimi olan sevgi gereksinimini karşılayamazlar. Hatta içlerinde çocuklarını hırpalayan, döven ana-babalar da vardır.
Her iki uçta da çocuğun sağlıklı bir benlik saygısı geliştirmesi engellenmiş olur. Sevmek, Çocuğu bir birey olarak kabul etmek, onun gerçeklerini anlamaya çalışmak, onu fiziksel ve duygusal anlamda desteklemek, kendi sorunlarını çözmesine imkân vermek, onunla bazı etkinlikleri paylaşmaktı r.
Çocukların sezmekte en az yanıldıkları şey gerçek sevgi ve sıcaklıktır. Çocuklarımızı yalnızca kendileri olduğu için, gelişimleri ile ilgili her türlü sevinç ve problemlerini, sağlık ve hastalıklarını, yeteneklerini ve kişilik özelliklerini kabul eden olgun bir yetişkin sevgisiyle koşulsuz ve karşılıksız olarak sevmeliyiz.
Güven:
Çocuk, sevgi, saygı ve tutarlı ilişkilerin bulunduğu bir aile ortamında güven ihtiyacını da karşılar. Anne-babaların düzenli bakımı ve desteği, Çocuğun hem diğer insanlara hem de kendisine olan güveninin temelini oluşturur. Bu nedenle anne-babanın çocuk yetiştirme tutumlarında zamana ve mekâna bağlı olarak değişmeyen, birbiri ile çelişmeyen tutarlı tavırlar sergilemeleri gereklidir.
Günlük yaşamdaki düzen, devamlılık ve ahenk çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar.
Çocuğun davranışlarının yetişkinler tarafından kontrol edildiğini, kendi şımarıklığının, kıskançlığının, öfkesinin, yıkıcı isteklerinin yetişkinlerin kararları ile engellendiğini bilmeye de ihtiyacı vardır. Çünkü henüz kendisini yeterince kontrol edememektedir. Ancak yetişkinin adil ve tutarlı davrandığından emin olduğu takdirde kendini güvende hissedebilir ve kendisini uygun yollarla gerçekleştirmeyi öğrenebilir.
Ait olma:
Kendi yaşıtlarıyla birlikte olabilme de okul öncesi dönem çocuğunun temel psikolojik gereksinmelerinden biridir. Bu birlikteliği en çok mümkün kılan etkinlik ise oyundur. Oyun, çocuğun hem yaşamı anlama hem de kendini ifade etme yoludur. Bu sayede sosyal bir varlık olarak yetişkin yaşamına hazırlanabilir.
Takdir edilme:
Çocuk, temel yaşam deneyimlerini bizzat yaşayarak ve aktif katılımla kazanırken en çok ana-babasının desteğine ihtiyaç duyar. Çocuğun başarısının ve olumlu davranışlarının açık bir dille takdir edildiği bir aile ortamı onu cesaretlendirir. Böylece çocuk, ana-babasının takdirini duymak için o davranışı tekrarlar. Bu bakımdan takdir ve teşvik, çocuk için ödülden daha değerlidir. Çocukta olumlu davranışları geliştirmek için başlangıçta ölçülü olarak kullanılacak ödül yöntemi zaman içinde yerini takdir, olumlu duygular ve teşvike bırakmalıdır. Bu sayede çocuk ödüle bağımlılık geliştirmez, inanarak ve benimseyerek kendinden beklenen davranışları ortaya koyar.
Yeni deneyimler yaşama:
Çocuğun kişilik gelişimi için en temel gereksinimlerinden biri de yeni deneyimler yaşama olanaklarına sahip olabilmesidir. Zihinsel gelişimi de sadece sözel anlatımlarla ve çevresini izlemekle gerçekleşemez. Çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını uyaran tek şey faaliyette bulunmasıdır. Çocuğun, koruyucudan kurtularak öz bakımını gerçekleştirmeye, oyun oynamaya, hareket etmeye ve kendi hatalarını yapmaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle, başarabildiği davranışları geliştirebilmesi, yeni başarılar elde edebilmesi, yeteneklerinin, yetersizliklerinin ve sınırlarının farkına varabilmesi için, kendisine ve Çevresine zarar vermesini engellemek koşulu ile Özgür bırakılması ve yeni deneyim olanakları sağlanması son derece önemlidir. Ana-babanın gereksiz ve kaygılı sınırlamaları, çocuğun girişimde bulunma isteğini kırabileceği gibi her türlü sınırlamaya karşı koyma isteğini de arttırabilir.
Yapılan araştırmalar, genellikle daha girişken, daha maceracı olarak tanımladığımız dışa dönük çocukların kendilerini mutlu hissetmek için daha çok takdir edilme ve yeni deneyimler yaşama gereksinimi duyduklarını; genellikle daha sessiz, daha ılımlı ve daha temkinli olan içe dönük çocukların ise sevgi ve güvenlik aradıklarını ortaya koymaktadır.
Yine yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır ki, çocukluk döneminde temel gereksinimleri aile içinde rahatça karşılanabilen çocuklar, ergenlik döneminin güçlükleriyle daha kolay baş edebilmektedirler.
Çocuğun temel gereksinimleri sıralamasına pek Çok ekleme yapmak mümkündür. Ancak esas önemli olan, çocuğu tanımak, ona kendi kişilik ve gelişim özelliklerine uygun fırsatlar verebilecek fiziksel, sosyal ve duygusal ortamı sağlayabilmektir.
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst