Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

Amaç ve kazanımlar

Katılım
2 May 2007
Mesajlar
1
Tepki Skoru
0
Puanları
0
arkadaşlar amaç ve kazanımları bulamıyorum.çok acele lazım.lütfeeennnn
 
Katılım
23 Mar 2007
Mesajlar
1,683
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
40
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1. Bedebnsel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar
2. Değişik yönlere yuvarlanır
3. Değişik yönlere uzanır
4. Sözel yönergelere uygun olark yürür
5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar
6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider
7. Belirli bir yüksekliğe çıkar
8. Belirli bir yüksekliğe tırmanır
9. Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner
10. Belirli bir yükseklikten atlar
11. Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar
12. Pedal çevirme hareketini yapar
13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar
14. Atılan nesneleri yakalar
15. Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1. Küçük nesneleri toplar
2. Nesneleri kaptan kapa boşaltır
3. Nesneleri üst üste/yanyana/iç içe dizer
4. Nesneleri takar
5. Nesneleri çıkarır
6. Nesneleri ipe v.b. Dizer
7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır
8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir
9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer
11. Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer
12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar
13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser
14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır
15. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar
Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri
yapabilme
Kazanımlar
1. Farklı ağırlıktaki nesneleri iter
2. Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker
3. Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır
4. Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür
5. Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider
Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri
yapabilme
Kazanımlar
1. Nesneleri kopartır/yırtar
2. Nesneleri sıkar
3. Nesneleri çeker/gerer
4. Malzemelere elleriyle şekil verir
5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir
Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
1. Farklı zeminler üzerinde yürür
2. Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür
3. Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur
4. Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar
5. Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider
6. Çift ayakla ileri/geri sıçrar

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 1. Kendini tanıyabilme
Kazanımlar
1. Fiziksel özelliklerini söyler
2. Belli başlı duygusal özelliklerini söyler
Amaç 2. Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1. Duygularını söyler
2. Duygularının nedenlerini açıklar
3. Duygularının sonuçlarını açıklar
4. Duygularını müzik, dans, drama v.b. Yollarla ifade eder
Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1. Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar
2. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır
3. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar
Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1. Kendiliğinden bir işe başlar
2. Başladığı işi bitirme çabası gösterir
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1. Başkalarının duygularını ifade eder
2. Başkalarının duygularını paylaşır
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
1. Kendiliğinden iletişimi başlatır
2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır
3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur
4. Aldığı sorumluluğu yerine getirir
5. Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir
6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
7. Gerektiğinde lideri izler
8. Gerektiğinde liderliği üstlenir
9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar
10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar
11. Gerekli durumlarda kararlılık gösterir
Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme
Kazanımlar
1. Hata yapabileceğini kabul eder
2. Kendi hatalarını söyler
3. Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar
4. Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder
5. Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder
Amaç 8. Farklılıklara saygı gösterebilme
Kazanımlar
1. Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder
2. Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder
Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
Kazanımlar
1. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır
2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar
3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir
4. Canlıların bakımını üstlenir ve korur
5. Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açılar
Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme
Kazanımlar
1. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler
2. Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler
3. Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar
4. Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler
Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
Kazanımlar
1. Estetik bedensel hareketlerle yürür/dans eder
2. Özgün şiir, öykü, şarkı v.b. söyler
3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar
4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar
5. Çeşitli materyaller kullanarak ritm oluşturur
6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur
7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar
8. Sunularında hayali/gerçek nesneler kullanır
Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme
Kazanımlar
1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler
2. Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar
3. Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır
Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanımlar
1. Çevresinde gördüğü güzel/rahatsız edici durumları söyler
2. Çevre sorunlar ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir
3. Çevresini farklı biçimlerde düzenler
Amaç 14. Sanat etkinliklerinin estetik özelliklerini fark edebilme
Kazanımlar
1. Sanat eserlerinin özelliklerini söyler
2. Sanat eserleri hakkındaki duygularını açıklar
Amaç15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme
Kazanımlar
1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır
2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir

DİL ALANI
Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme
Kazanımlar
1. Sesin kaynağını söyler
2. Sesin geldiği yönü belirler
3. Sesin özelliğini söyler
4. Verilen sese benzer sesler çıkarır
Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Nefesini doğru kullanır
2. Kelimeleri doğru telaffuz eder
3. Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar
4. Konuşurken sesinin hızını ayarlar
Amaç 3. Türkçeyi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır
2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
1. Dinlerken/konuşurken göz teması kurar
2. Sohbete katılır
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür
5. Söz almak için sırasını bekler
6. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler
7. Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar
8. Üstlendiği role uygun konuşur
Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
1. Dinlediklerini başkalarına anlatır
2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir
4. Dinlediklerini özetler
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü v.b. yollarla sergiler

Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder
2. Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar
3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar
4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır
5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir
Amaç 7. Ses bilgisinin farkında olabilme
Kazanımlar
1. Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler
2. Aynı sesle başlayan sözcükler söyler
3. Kafiyeli sözcükler söyler
Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler
2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir
4. Görsel materyalleri açıklar
5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur
6. Görsel materyalleri özenle kullanır
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme
Kazanımlar
1. Kendisiyle ilgili bilgileri açıklar
2. Aile bireyleriyle ilgili bilgileri açıklar
3. Adresini ve telefon numarasını söyler
Amaç 2. Olay yada varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1. Olay yada varlıkların özelliklerini söyler
2. Olay yada varlıkların özelliklerini karşılaştırır
Amaç 3. Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı fark eder
2. Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı söyler
4. Nesneyi/durumu/olayı ayrıntılarıyla açıklar
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
1. Olay yada varlıkları söyler
2. Varlıkların rengini söyler
3. Varlıkların yerini söyler
4. Varlıkların şeklini söyler
5. Varlıkların sayısını söyler
6. Olay yada varlıkların sırasını söyler
7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler
8. Nesnelrin içinden eksilen yada eklenen bir nesneyi söyler
9. Nesne, durum yada olayı bir süre sonra yeniden ifade eder
Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
1. Varlıkları birebir eşleştirir
2. Varlıkları renklerine göre eşleştirir
3. Varlıkları şekillerine göre eşleştirir
4. Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir
5. Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir
6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir
7. Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşeleştirir
8. Nesneleri sayılarına göre eşleştirir
9. Eş nesnelere örnek verir
10. Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eşleştirir
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
1. Varlıkları renklerine göre gruplar
2. Varlıkları şekillerine göre gruplar
3. Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar
4. Varlıkları miktarlarına göre gruplar
5. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar
6. Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar
Amaç 7. Nesne, durum yada olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
1. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar
2. Sıralanmış nesne grubu içinde nesnelerin yerini gösterir
3. Sıra bildiren sayıyı söyler
4. Nesneleri renk tonlarına göre sıralar
5. Nesneleri sayılarına göre sıralar
6. Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar
7. Olayları oluş sırasına göre sıralar
Amaç 8. Nesneleri ölçebilme
Kazanımlar
1. Ölçme sonucunu tahmin eder
2. Standart olmayan birimlerle ölçer
3. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
1. 20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar
2. 10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar
5. Nesneleri sayarak miktarlarını aza yada çok olarak söyler
6. Sayıca 10' dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler
Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme
Kazanımlar
1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler
2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir
3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme
Kazanımlar
1. Gösterilen sembolün anlamını söyler
2. Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir
3. 10 içindeki rakamları okur
4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar
Amaç 12. Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
Kazanımlar
1. Nesnenin mekandaki konumunu söyler
2. Yönergeye uygun olarak mekanda konum alır
3. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir
Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme
Kazanımlar
1. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur
2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler
3. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi tamamlar
4. En çok 3 ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler
5. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur
Amaç 14. Parça bütün ilişkisini kavrayabilme
Kazanımlar
1. Bir bütünün parçalarını söyler
2. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler
3. İki yarımı birleştirerek bütün elde eder
4. Nesneler arasında yarım olanları gösterir
5. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar
Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme
Kazanımlar
1. Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler
2. Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır
3. Nesneleri kullanarak toplama yapar
4. Nesneleri kullanarak çıkarma yapar
5. 10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer
6. 5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1. Bir olayın olası nedenlerini söyleme
2. Bir olayın olası sonuçlarını söyleme
3. Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı v.b. özgün bir şekilde
tamamlar.
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
Kazanımlar
1. Olayları oluş sırasına göre söyler
2. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır
3. Zaman bildiren araçların işlevini açıklar
Amaç 18. Problem çözebilme
Kazanımlar
1. Problemi söyler
2. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir
3. Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer
4. Seçilen çözüm yollarını dener
5. En uygun çözüm yoluna karar verir
6. Kara verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar
Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme
Kazanımlar
1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.
2. Nesneleri sembollerle gösterir
3. Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir
4. Grafikte yer alan nesneleri sayar
5. Grafiği inceleyerek sonuçlarını söyler
Amaç 20. Atatürk'ü tanıyabilme
Kazanımlar
1. Atatürk'ün hayatıyla ilgili olguları söyler
2. Atatürk'ün kişisel özelliklerini söyler
Amaç 21. Atatürk'ün Türk Toplumu için önemini açıklayabilme
Kazanımlar
1. Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler
2. Atatürk'ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1. Temizlikle ilgili malzemleri doğru kullanır
2. El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uyugn biçimde yıkar
3. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar
4. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder
5. Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır
6. Beslenme için gerekli araç gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır
7. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
1. Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer
2. Giysilerini yardımsız çıkarır
3. Giysilerini yardımsız giyer
4. Giysilerini doğru şekilde giyer
5. Giysilerini katlar
6. Giysilerini asar
Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
1. Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer/içer
2. Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer
3. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir
4. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır
5. Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir
Amaç 4. Dinlenme ile ilgili kurallara uyabilme
Kazanımlar
1. Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır
2. Dinlenme yada uyku için gerekli hazırlığı yapar
3. Dinlenme yada uyku için belirlenen saatte yatağına girer
4. Dinlenme yada uyku sonrası toplanır
Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1. Tehlikeli olan durumları söyler
2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur
3. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister
4. Acil durumlarda başvurulabilecek telefon numaralarını söyler
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst