Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

Prof.Dr. Yaşare Aktaş Arnas

Katılım
29 Nis 2006
Mesajlar
275
Tepki Skoru
0
Puanları
0
[IMG]http://www.7renkakademi.net/yukler2/nisan/715a9cee9dd1a186cba96a28080ce013.jpg[/IMG]

ÖZGEÇMİŞ:

1991-1995 Ev Ekonomisi(Çocuk Gelişimi) Doktora Öğrenimi Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi(Çocuk Gelişimi) Anabilim Dalı, Ankara,Doktora Tezi: “Anaokuluna Devam Eden Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklarda Uzun Süreli Hatırlama ve Tanıma Belleğinin İncelenmesi”

1988-1991 Ev Ekonomisi(Çocuk Gelişimi) Yüksek Lisans Öğrenimi Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi) Anabilim Dalı, Ankara ,Yüksek Lisans Tezi: “Ankara’da Bulunan Çocuk Yuvalarında Kalan 9-12 Yaş Grubu Korunmaya Muhtaç Kız ve Erkek Çocuklarda Korku Yaygınlığı ve yoğunluğu Üzerine Bir Araştırma” 1983-1988 Lisans Öğrenimi Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Ankara

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

2006-Prof. Dr. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Adana

2000- 2006 Doç. Dr. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Adana

1997-2000 Yard. Doç. Dr. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Adana

1990-1997 Araştırma Görevlisi A.Ü. Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Ankara

İDARİ GÖREVLERİ

08.10.2004 - İlköğretim bölüm başkanlığı

20.02.2002-24.6.2003 ilköğretim bölüm başkanlığı

11.05.1998- 19-4-2005 Okul öncesi anabilim dalı başkanlığı

Verdiği Lisans Dersleri

Bahar yarıyılı Güz Yarıyılı

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Okul öncesi Eğitimde Drama

Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğtimi

Anne Baba Eğitimi

Verdiği Yüksek Lisans Dersleri

Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar

Okul Öncesi Eğitimde Temel Kavramlar

Yönettiği Tezler

1. Aslan D., 2004.Anaokuluna Devam Eden 3-6 Yaş Grubu Çocuklarının Temel Geometrik Şekilleri Tanımalarının ve Şekil Ayırtetmede Kullandıkları Kriterlerin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

2. Günay Bilaloğlu, R. 2005. Altı Yaş Çocuklarına Bağışıklık Sisteminin Anoloji Tekniği İle Öğretiminin başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

3. Çömertpay, B. 2006. Dramanın5-6 Yaş Grubu Çocukların Dil Edinimine Etkisi.Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans TeziYAYINLAR:

Tezler

AKTAŞ, Y., 1991.“Ankara’da Bulunan Çocuk Yuvalarında Kalan 9-12 Yaş Grubu Korunmaya Muhtaç Kız ve Erkek Çocuklarda Korku Yaygınlığı ve yoğunluğu Üzerine Bir Üzerine Bir Araştırma” Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s 1-79, Ankara

AKTAŞ,Y.,1995. “Anaokuluna Devam Eden Beş-altı Yaş Grubu Çocuklarda Uzun Süreli Hatırlama ve Tanıma Belleğinin İncelenmesi” Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, s 1-86, Ankara

Kitaplar

1-MANGIR, M., BARAN, G, AKTAŞ, Y ve KANDEMİR, F., 1992. Yozgat İli Köylerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1238. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 680. s. 1-69. Ankara.

2-MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y., 1992. Gecekondu Gençliğinde Boş Zaman Etkinlikleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1268. Bilimsel ve Araştırma ve İncelemeler: 702.s.1-95. Ankara.

3-MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y., 1992. Çocukluk Korkuları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1241. Derlemeler: 51. S.1-29. Ankara.

4-MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y., 1993. Baba Yoksunluğu Olan Gençlerin Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1312. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 725. s.1-80. Ankara.

5-AKTAŞ ARNAS,Y., 2006. Okulöncesi Dönemde Matematik Öğretimi. Adana Nobel Tıp Kitabevi. Genişletilmiş 3. Baskı. Adana

6- AKTAŞ ARNAS,Y., 2005.Fen ve Matematik Öğreniyorum. Morpa Yayınevi (Basımda).

7- AKTAŞ ARNAS ,Y., BİLALOĞLU GÜNAY, R. VE ASLAN D. 2007. Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. Kök Yayıncılık. Ankara

Uluslararası Index'de Yer Alan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-AKTAŞ-ARNAS Y., SIĞIRTMAÇ A.ve DERETARLA-GÜL, E.2004. The Study of 60-89 Month Old Children's Skılls of Writing Numerals.Perceptual and Motor Skills.98:656-660. (SSCI)

2-AKTAŞ-ARNAS, Y. 2005. Children and Advertısıng on Television. Pediatrics International,48:138-145

3-ASLAN, D. ve AKTAŞ-ARNAS, Y. 2007.Three to sıx year old chıldren’s recognıtıon of geometrıc shapes. International Journal of Early Years Education.15(1):83-104.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. AKTAŞ-ARNAS, Y. 2005. Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim. Eğitim Araştırmaları Dergisi,20:36-47.

2.AKTAŞ-ARNAS, Y. 2005. 3-18 Yaş Grubu Çocukların İnteraktif İletişim Araçlarını Kullanmalarının Değerlendirilmesi. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET- 4(4): 59-66 http://www.tojet.net/volumes/v4i4.pdf

4-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- BARAN, G. ve AKTAŞ, Y., 1997. Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Baba Yoksunluğu Olan ve Olmayan Çocuklarda Cinsiyet Rolleri Kalıpyargılarının Gelişimi. Eğitim ve Bilim Dergisi 21 (105). S. 83-91

2-ARAL, N. ve AKTAŞ, Y., 1997. Çocukların Televizyon ve Diğer Etkinliklere Harcadıkları Sürelerin İncelenmesi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi.13:99-107.

3-AKTAŞ,Y., 1997.Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi:Uzunlamasına Bir Çalışma. H:Ü. Eğitim Fak. Dergisi.13:107-111.

4-ÇAKIROĞLU, M. ve AKTAŞ, Y. 1997.Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerdeki Ruhsal Belirtiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 4(2): 74-84

5-KÖKSAL, A., ARAL, N. ve AKTAŞ, Y. 2000. Ankara’da Bulunan Özel Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Yöneticilerin Ebeveynlerden Beklentilerinin İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi.1(2):92-101.

6-AKTAŞ-ARNAS Y. 2002. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul-Aile İşbirliği Çalışmaları İle Anne-Baba Eğitim Programı Uygulamaları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(22):31-41

7-AKTAŞ-ARNAS Y. 2002. Velilerin Okul Öncesi Eğitime ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Yönelik Tutumları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10): 24-36

8-AKTAŞ-ARNAS Y., DERETARLA-GÜL, E. ve SIĞIRTMAÇ., A.2003. 48-86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12(12):147-157.

9-AKTAŞ-ARNAS, Y. 2003. Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitiminin Amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi,1(6-7),1-7.

10-AKTAŞ-ARNAS, Y. 2003.Sokak Çocukları. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi,14(2):43-58.

11- AKTAŞ-ARNAS Y. 2004. Sokakta Çalışan Çocukların Öz Kavram Düzeylerinin İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi,11(1):2-11

12-AKTAŞ-ARNAS, Y. 2004. Türkiye'de Sokak Çocukları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(27): 1-7.

13-AKTAŞ-ARNAS, Y. ve ASLAN, D. 2005. Okulöncesi Dönemde Geometri. Egitim Bilim Toplum Dergisi 3(9):36-46.

Alanla İlgili Popüler Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

1-MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y., 1990. Çocuk Hakları Sözleşmesi. Cumhuriyet Bilim Teknik. Sayı 198. 29. Aralık. s.15.

2-MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y. 1991. Çocuğa Kaç Yaşında Hangi Oyuncak?. Cumhuriyet Bilim Teknik. Sayı:202. 26 Ocak. s.6

3-MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y., 1992. Baba Çocuk İlişkisi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 21: 5-8

4-MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y., 1993. Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 26: 14-19.

5-AKTAŞ, Y., 1994. Çalışan Anne ve Çocuğu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 36: 7-12.

6-AKTAŞ, Y. 1997.Televizyonun Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Etkileri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi.52:18-21.

7-AKTAŞ-ARNAS, Y. 2002. Okulöncesi Çocuklarda Sayı Kavramının Kazanılması. Çoluk Çocuk Dergisi. 14:14-17.

8-AKTAŞ-ARNAS, Y. 2002. Anaokullarında Özel Bir Öğrenme Merkezi Kum ve Su Köşesi. Çocuk ve Aile Dergisi. 52:38-39.

9-AKTAŞ-ARNAS, Y. 2002. Ölçülerle Erken Tanıştırın. Çocuk ve Aile Dergisi. 51:22-26.

10-AKTAŞ-ARNAS, Y. 2002. Bir Öğrenme Merkezi Olarak Blok Köşesi. Çoluk Çocuk Dergisi. 20: 14-15.

11-AKTAŞ-ARNAS, Y. 2002. Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi.76:4-8

12-AKTAŞ-ARNAS, Y. 2003.Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarımıza Fen Eğitiminde Nasıl Yardım Edebiliriz?.Çocuk ve Aile Dergisi.65; 42-47.

13. AKTAŞ-ARNAS, Y. 2005. Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi. 48;20-22.

14.AKTAŞ-ARNAS, Y. 2005.Kitle İletişim Araçları Yoluyla Çocuk ve Gençleri Bekleyen Tehlikeler. Yaşadıkça Eğitim Dergisi.87:15-20.

Çağrılı Konuşmalar

AKTAŞ-ARNAS, Y.2006.Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Bildiriler

Makale Düzeninde Tam Metni Yayınlanmış Uluslararası Bildiriler

1-AKTAŞ-ARNAS, Y., 2004. 3-8 Yaş Grubu Çocukların Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıkları ve Aile Çevresi. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 30 Haziran- 3 Temmuz İstanbul

2. ASLAN, D. ve AKTAŞ-ARNAS, Y., 2004. 3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Geometrik Düşüncenin Gelişimi. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 30 Haziran- 3 Temmuz İstanbul

Makale Düzeninde Tam Metni Yayınlanmış Uluslararası Poster Bildiriler

1-AKTAŞ-ARNAS, Y., ERDEN, Ş., ÇÖMERTBAY, B.ve ASLAN, D. 2003. Okul öncesi Öğretmenlerin Günlük Programda Yer Verdikleri Etkinlikler ve Bu Etkinliklerde Kullandıkları Yöntemler. OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı.8-11 Ekim Kuşadası.

2-AKTAŞ-ARNAS, Y. ve ERDEN, Ş., 2004.Çizgi Filmlerdeki Şiddet Unsurlarının İncelenmesi.I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 30 Haziran- 3 Temmuz İstanbul (

Makale Düzeninde Tam Metni Yayınlanmış Yurt İçi Bildiriler

1-AKTAŞ, Y., 1993. Baba Yoksunluğunun 0-6 Yaş Çocuğu Üzerindeki Etkileri.9.Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. 17-19 Haziran. Ankara.

2-AKTAŞ, Y. 1995. Çalışan Annelerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Önemi. 10. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. 22-25 Mayıs. Ankara.

3-HAKTANIR, G. ve AKTAŞ, Y., 1995.3-4 Yaş Çocuklarının Motor Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi. 10. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. 22-25 Mayıs. Ankara.

4-ARAL, N., BARAN, G., ALİSİNANOĞLU, F., AKTAŞ, Y., BAŞAR, F.ve KOKSAL, A., 1996. Beş - Altı Yaş Grubu Çocuklarda Yaratıcı Drama Eğitiminin Alıcı Dil Gelişimine Etkisi. Okulöncesi Eğitimi Sempozyumu. 30-31 Mayıs. Ankara.

5-ARAL, N., AKTAŞ , Y. ve DOĞANAY, J., 1997. Anasınıfına Devam Eden Beş-Altı Yaş Grubu Çocukların Oyuncak Tercihlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. 28-30. Mayıs. Ankara.

6-AKTAŞ, Y. ve HAKTANIR, G. 1997. 7-14 Yaşındaki Çocukların Ev İşlerine Katılımı. I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. 28-30. Mayıs. Ankara.

7- AKTAŞ ARNAS, Y. 2005.3-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Alışkanlıklarının İncelenmesi. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 28-30 Eylül, Denizli.

Özet Metni Yayınlanmış Yurt İçi Bildiriler

1-MANGIR, M. ve AKTAŞ, Y., 1993. Ankara’da Bulunan Çocuk Yuvalarında Korunan 9-12 Yaş Grubu Korunmaya Muhtaç Çocuklarda Korku Yaygınlığı ve Yoğunluğu Üzerine Bir Araştırma. Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi Birinci Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu Konferansı. 19-21 Mart. Ankara

2-AKTAŞ, Y., 1996. Üniversite 1. Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 5-Eylül. Bursa.

3-AKTAŞ, Y., DİKİCİ, A. ve DERETARLA, E., 1999. Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklarda Sayı ve İşlem Kavramının Kazanılması:Ön Çalışma. 8. Eğitim Bilimleri Kongresi. 1-3 Eylül. Trabzon.

Kongrelerde Sunulmuş ve Yayınlanmamış Bildiriler

1-AKTAŞ, Y. ve BAŞAR F., 1995. Anne-Baba Yoksunluğu Olan Çocukların Özsaygı Düzeylerinin İncelenmesi. II. Eğitim Bilimleri Kongresi. 6-8 Eylül. Ankara. (poster Bildiri)

2- HAKTANIR, G. ve AKTAŞ, Y., 1996. Yaz Spor Okullarına Devam Eden 7-14 Yaşlarındaki Çocukların Serbest Zaman Etkinlikleri ve Yaz Spor Okulları Hakkındaki Düşünceleri. III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 15-16 Nisan. Ankara

3-ERDEN,Ş ve AKTAŞ, Y., 2000. Okul Öncesi Eğitimde Fen Bilgisi Çalışmaları ve Proğram Örnekleri. IV. Fen Bilimleri Kongresi. 6-8 Eylül. Ankara.

4.AKTAŞ-ARNAS, Y.2006. Sokakta Çalışan Çocukların Öz Kavram Düzeylerinin İncelenmesi. 6. Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sempozyumu. 4-5 Kasım, Gaziantep

Yönettiği Projeler

1. 5-7 Yaş Çocuklarda Sayı ve İşlem Kavramının Kazanılması. Çukurova Ün. Araştırma Fonu. Proje no: EF2002 BAP1. 2002-2004 tamamlandı

2.Anaokuluna Devam Eden 3-6 Yaş Çocuklarının Temel Geometrik Şekilleri Tanımalarının ve Şekilleri Ayırt Etmede Kullandıkları Kriterlerin İncelenmesi. Çukurova Ün. Araştırma Fonu. Proje no: EF2003 YL15. 2003-2004 tamamlandı

3. Altı Yaş Çocuklarına Bağışıklık Sisteminin Anoloji Tekniği İle Öğretiminin başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Çukurova Ün. Araştırma Fonu. Proje no: EF2004 YL18. 2004 tamamlandı..

4. Drama ve Geleneksel Yönteme Göre Hazırlanan Anadili Etkinliklerinin 6 Yaş Grubu Çocuklarının Söz Dizimi Kazanımlarına Etkisinin İncelenmesi. Çukurova Ün. Araştırma Fonu Proje no: EF2005YL3. 2005 tamamlandı.

5. Okul Öncesi Eğitim Materyallerinde Geometrik Şekillerin Sunuluşuna İlişkin İçerik Analizi.EF2005-8BAP8 devam ediyor.

6.Çocukların Yiyecek Alışveriş İstekleri Üzerine Yiyecek Reklamlarının Etkisi. EF2006 BAP devam ediyor

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Radyo Konuşmaları

1.AKTAŞ, Y.1992. ”Çocuklarda Boş Zaman Etkinlikleri” TRT Radyo 2.Çocuk ve Yaşam Programı.10.07.1992

2.AKTAŞ,Y.1992.”Çocuk ve Oyun.” TRT Radyo 2.Çocuk ve Yaşam. Programı.9.08.1992

3.AKTAŞ, Y. 1992. “Çocuklarda Korkular ve Alınacak Önlemler.” TRT Radyo 2.Günaydın Programı.15.10.1992

4.AKTAŞ, Y. 1995.”Çocuklarda Korkular”.TRT Radyo1.Günaydın Türkiye Programı.17.02.1995

5.AKTAŞ, Y. 1995.”Çocuğun Gelişiminde Oyun ve Oyuncak Seçimi” Can Radyo.1.05.1995

6.AKTAŞ, Y. 1997.”Evlilikte Eş Seçimi” TRT Radyo1.Alo Radyo 1 Programı.23.01.1997

7.AKTAŞ, Y. 2001. Çocuklukta Korkudan Ergenlikte Fobiye. TRT 1. 18.4.2001

8.AKTAŞ, Y.2001. Televizyon ve Çocuk. TRT 1. 28.2.2001

9.AKTAŞ ARNAS, Y. 2004. Baba Çocuk ilişkisi. TRT 1. 2.8.2004

10.AKTAŞ ARNAS, Y. 2004. Değişen Sosyal Statüde Babanın Rolü. TRT İzmir Radyosu. 31.8.2004

11. AKTAŞ ARNAS, Y.2005. Televizyondaki Şiddet Unsurlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri. TRT Çukurova Radyosu.Gündönümü Programı. 8.7.2005

12.AKTAŞ ARNAS, Y.2005. Baba Çocuk İlişkisi. TRT İzmir Radyosu. Yorum Var Prog. 15.7.2005

13.AKTAŞ ARNAS, Y.2006. Çocuklarda Sorumluluk ve Hediye.TRT Diyarbakır Radyosu. Güncel Programı. 1.1.2006

14.AKTAŞ ARNAS, Y.2006.Çalışan anneler.TRT Trabzon Radyosu. 22.10.2006

Konferanslar

1.AKTAŞ, Y. 1993.”Oyunun Çocuğa Yararları”.Anne –Babanın Çocuk Yetiştirme,Bakım ve Eğitimi Seminerleri. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri. Büyükşehir Belediyesi İmar Md. Toplantı Salonu.19.Hazirana 1993.Ankara

2.AKTAŞ, Y. 1995.”Çocuklarımızın Korkuları ve Önlenmesi Yolunda Alınacak Önlemler” Anne-Çocuk Eğitimi Semineri .Ankara Ayvalı Lions Klubü. İsmail Erduran İlköğretim Okulu.31 Mart ve 28 Nisan 1995.Ankara.

3.AKTAŞ, Y.1996.”Çocuğun Gelişiminde Oyun ve Oyuncağın Önemi”Tartışmalı Eğitim Konferansları. Okulöncesi Eğitimi Geliştirme Derneği. Balgat İlköğretim Okulu.4 Kasım 1995.Ankara.

4.AKTAŞ, Y. 1999. “Okulöncesi Eğitimde Okuma-Yazma Öğretilmeli mi?” Tartışmalı Anne Baba Eğitim Konferansları, Özel Gündoğdu Okulları. 18-12-999.Adana

5.AKTAŞ, Y. 1999. “Çocukta Korku ve Kaygılar” Tartışmalı Anne Baba Eğitim Konferansları, Özel Gündoğdu Okulları. 25-12-1999.Adana

6.AKTAŞ, Y. 2000. Çocukla İletişim ve Davranış Değiştirme. Özel Sefa Anaokulu. 11.11.2000. Adana

7.AKTAŞ, Y.2002. Çocuklarda Uyum Problemleri. M.E.B Emine Sapmaz İlköğretim Okulu. 8.1.2002. Adana.

8.AKTAŞ, Y.2002. Çocuklarda Uyum Problemleri. M.E.B Kadirli Anaokulu. 9.3.2002. Osmaniye.

9.AKTAŞ ARNAS, Y. 2002. Okul Öncesi Eğitimin Önemi. Adana Tepebağ Rotary Kulübü.4-10-2002. Adana.

10. AKTAŞ ARNAS, Y.2003. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 8/11/2003,Adana

11. AKTAŞ ARNAS, Y.2005. Sokak Çocukları. Mersin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Gençlik Merkezi, 31/3/ 2005, Mersin.

Hizmet İçi Eğitim Seminerleri

AKTAŞ, Y.2002. M.E.B. Adana İline Bağlı Okullardaki Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerine. 28 Ocak-1 Şubat 2002. Adana.

AKTAŞ, Y.2002. M.E. B. Adana İline Bağlı İlköğretim Müfettişlerine. 4-5 Şubat 2002.Adana.

AKTAŞ ARNAS, Y.2004. M.E.B. Temel Eğitime Destek Projesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenlerine, 21-25 Haziran 2004

AKTAŞ ARNAS, Y.2004. Adana İline Bağlı Okullardaki Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerine. 6-10 Eylül 2004. Adana

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1992- Türkiye Okulöncesi Eğitimi Geliştirme Derneği

1998- Çağdaş Drama Derneği

11. Bilimsel Dergilerde Hakemlikler

1. Eğitim Araştırmaları Dergisi

2. Milli Eğitim Dergisi

3. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

4. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

5. Early Childhood Research Quarterly

6. İlköğretim Dergisi Online
 
Katılım
10 Mar 2007
Mesajlar
6
Tepki Skoru
0
Puanları
0
bizim drama dersimizede giriyor kendisi çok şanslıyız ama çok zor ödev beğendirmek.
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst