Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

Prof.Dr.Neriman Aral Kimdir?

Selçuk Aydın

Akademisyen
Yönetici
Katılım
30 Nis 2006
Mesajlar
3,038
Tepki Skoru
47
Puanları
48
ÖZGEÇMİŞ
1.Adı Soyadı: Neriman Aral
2.Doğum Tarihi: 03.05.1960
3.Unvanı: Profesör
4.İletişim:
Tel: 0312 3191450 / 1149
Faks: 0312 3197016
e- posta: aralneriman@gmail.com
5.Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 1983
Y. Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 1986
Doktora Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ankara Üniversitesi 1990
Doktora Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 1992
6.Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 22 Aralık 1992
Doçentlik Tarihi : 23 Ekim1995
Profesörlük Tarihi : 30 Nisan 2001
7.Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler(SCI & SSCI & Art and
Humanities)
Aral, N., A. Bütün-Ayhan ve S. Akdağ, “Study on the Level of Assertiveness in Children with and
without Visual Impairment,” Development Medicine & Child Neurology, European Academy
of Childhood Disability, 92(44), 39 (2002).
Aral, N., F. Gürsoy ve H. Dizman, “A Comparison of Depression in Children with and without
Mothers,” Psychological Reports, 99, 619-629 (2006).
Bütün Ayhan, A., E.Aki, N. Aral, ve H. Kayihan, “Correlations of Conceptual Development with
Motor Skills for a Turkish Sample of Kindergarten Children,” Perceptual and Motor Skills,
105, 261-264 (2007).
Ceylan, R. ve N. Aral, “An Examination of the Correlation between Depression and Hopelessness
Levels in Mothers of Disabled Children,” Social Behavior and Personality, 35(7), 903-908
(2007).
Ceylan, R. ve N. Aral, “Association of Depression in Mothers of Disabled Children with the Child's
Participation in Integrated Education,” Perceptual and Motor Skill, 105, 649-653 (2007).
Bütün Ayhan, A. ve N. Aral, “Bracken Temel Kavram Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formunun Altı
Yaş Çocukları İçin Uyarlama Çalışması,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32,
42-51 (2007).
Aral, N. “Orientation Program and Adaptation: Comment on Dilekmen,” Psychological Reports,
103, 873-874 (2008).
Bütün Ayhan, A. and N. Aral, “Computer-Assisted Instruction in Concept Development of Six-
Year-Old Children,” Psychological Reports, 104, 853-860 (2009). 2
Ceylan, R., M. Yıldız Bıçakçı, F. Gürsoy and N. Aral, “An Examination of The Relationship
Between Teachers’ Professional Self-Esteem and Empathıc Skills,” Social Behavior and
Personality: An International Journal, 37(5), 679-682(2009).
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Tuğrul, B., N.Aral, S.Erkan ve İ. Etikan, “Altı Yaşındaki Çocukların Görsel Algılama Düzeylerine
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi,” Journal of Qafgaz
University, 8, 67–83 (2001).
Aral, N. ve A. Bütün Ayhan, “An Analysis of Conceptual Development of Six-Year Old Children
Who Received Computer Assisted Instruction and who did not,” Journal of Qafgaz University,
17, 9–14 (2006).
Aral, N., F. Gürsoy ve M. Yıldız Bıçakçı, “An Investigation of Alcohol Use Among Turkish High
School Adolescents,” Journal of Educational Reform, 16(1), 107-114 (2006).
Ahmetoğlu, E. ve N. Aral, “A Study of the Anxiety Levels of Mothers of Children with Mental
Disabilities,” Pakistan Journal of Social Sciences, 4(4), 513-517 (2007).
Ceylan, R. ve N. Aral, “Hopelessness Levels of Mothers with and Without Disabled Children,”
Pakistan Journal of Social Sciences, 4(6), 746-750 (2007).
Aral, N. and A. Bütün Ayhan, “An examination of variables affecting the school behavior of four
and five year old pre-school children,” The Social Sciences, 3(3), 216-219 (2007).
Ahmetoğlu, A., N. Aral and A. Bütün Ayhan, “A Comparative Study on the Visual Perceptions of
Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder,” Journal of Applied Sciences, 8(5),
830-835 (2008).
Durualp, E. and N. Aral, “The Relationship BetweenTest Anxiety and Family Support,
Frequency of the Anxiety, Factors Decreasing and Increasing Test Anxiety and
Factors Affecting Test Anxiety,” The Social Sciences, 3(7), 488-493 (2008).
Aral, N., F. Gürsoy, R. Ceylan, and M. Yıldız Bıçakçı, “An Examination of Professional
Self-Esteem Candidate Teachers Studying at Faculty of Education” Policy Futures in
Education, 7(4), 423-429 (2009).
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
Mangir, M., N. Aral ve G. Baran, “A Research on Smoking and Alcohol Drinking Behaviors of
University Students Living in Dormitories,” XV. International School Psychology Colloquim,
Selected Papers, İstanbul,Türkiye, 1992.
Aral, N., “Visual Perception in Children With Cerebral Palsy,” XV. International School Psychology
Colloquim, Selected Papers, İstanbul,Türkiye, 1992.
Bütün, A. ve N. Aral, “A Study on the Vocational Interests of Girls Attending General and Girls
Vocational High School from Various Social Economic Levels,” Ankara University Iveta
Congerence, Quality Matter in International Vocational Education and Training, 364-370,
Ankara,Türkiye, 1998.
Aral, N. ve A. Bütün-Ayhan, “ Bilgisayar Destekli Eğitim Alan ve Almayan Anaokuluna Devam
Eden Çocukların Görsel Algılamalarının İncelenmesi,” OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve
Konferansı, Kültürlerin Buluşması: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitime Yansımaları, Bildiri
Kitabı 2, 158–170, Kuşadası, Türkiye, 2004.
Gürsoy, F., M. Yıldız Bıçakçı ve N. Aral, “Ergenlerin Sigara Kullanma Durumunun Kaygı
Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi,” Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu. I. 3
Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi. Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, Oluşum
Yayıncılık, 336–343, Ankara, Türkiye, 2006.
Aral, N., G. Baran, F. Gürsoy, S. Erdoğan, A. Bütün-Ayhan, Y. Aydoğan ve M.Yıldız-Bıçakçı,
“Alt Ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Çocukların İstismar Edilme Durumları İle Benlik
Kavramlarının İncelenmesi,” Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu. I. Uluslararası
Ev Ekonomisi Kongresi. Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, Oluşum Yayıncılık, 315-
325, Ankara, Türkiye, 2006.
Bütün-Ayhan, A., Y. Aydoğan ve N. Aral, “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan
Çocuğa Sahip Annelerin Kaygı Düzeyi ve Yaşam Kaliteleri yönünden İncelenmesi,” Ankara
Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu. I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi.
Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, Oluşum Yayıncılık, 369-376, Ankara, Türkiye,
2006.
Aral, N. ve R. Ceylan, “Entegre Eğitime Katılan ve Katılmayan Çocukların Annelerinin
Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi,” Marmara Üniversitesi Uluslararası Okul Öncesi
Eğitim Kongresi, Ya-Pa. Yayın Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş., II.Cilt, 384-391, İstanbul,
Türkiye, 2006.
Kılıç, G., N. Aral ve A. Bütün Ayhan, “Çocuk Yuvasında Kalan ve Ailesiyle Birlikte Yaşayan 60-
72 Aylık Çocukların Görsel Algılama Davranışlarının İncelenmesi,” Avrupa Birliği Sürecinde
Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Kıbrıs, Ya-Pa Yayın
Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş., I. Cilt; 186-197, İstanbul, 2007.
Aral, N., F. Gürsoy ve M. Yıldız Bıçakçı, “A Study on Preschool Teachers’ Opinions on Children’s
Books,” Fourth Balkan Congress, Education, Vol. I, 367-373. The Balkans, Europre, 2007.
Ahmetoğlu, E. ve N. Aral, “A Study on the Sibling Problems of Children with Mentally Retarded
Siblings,” Fourth Balkan Congress, Education, Vol. III, 376-383, The Balkans, Europre,
2007.
Aral, N., F. ,Gürsoy ve M. Yıldız Bıçakçı, “Okul Öncesi Kurumlarında Çalışan
Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi,” Uluslararası Öğretmen
Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,
(http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/sempozyum_bildiri.pdf), 96-100, Bakü,
Azerbaycan, 2007.
Aral, N., A. Köksal-Akyol ve A. Çakmak, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının
Yaratıcılıkları Üzerinde Drama Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi,” Uluslararası
Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,
(http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/sempozyum_bildiri.pdf), 149-153, Bakü,
Azerbaycan, 2007.
Can Yaşar, M. and N. Aral, “Art Education in Preschool,” IV. International Conference Modern
Tendencies in Education, Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Pedagogy Skopje,
Volume I: 187-196, Ohrid, Macedonnia, 2008.
Ceylan, R., M. Yıldız Bıçakçı, and N. Aral, “Techniques Used in Integration Education,” IV.
International Conference Modern Tendencies in Education, Ss. Cyril and Methodius
University Faculty of Pedagogy Skopje, Volume II: 149-156, Ohrid, Macedonnia, 2008.
Aral, N., “Erken Çocukluk Dönemi ve Kitap,” Uluslararası Türk Halkları Çocuk Edebiyatı
Kongresi, Qafqaz Üniversitesi, 1. Kitap: 471–475, Bakü/ Azerbaycan, 2008.
Akı, E., N. Aral, Bütün Ayhan, A. ve B. Mutlu, “Altı Yaş Grubundaki Çocukların Kavram
Gelişimleri ile Görsel Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,” Uluslararası Türk
Halkları Çocuk Edebiyatı Kongresi, Qafqaz Üniversitesi, 1. Kitap: 503–507, Bakü/
Azerbaycan, 2008. 4
Aral, N., F. Gürsoy, R. Ceylan, ve M. Yıldız Bıçakçı, “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan
Öğretmenlerin Çocuk Kitaplarını Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi,”
Uluslararası Türk Halkları Çocuk Edebiyatı Kongresi, Qafqaz Üniversitesi, 1. Kitap: 548–
553, Bakü/ Azerbaycan, 2008.
Aral, N., F. Gürsoy, R. Ceylan, and M. Yıldız Bıçakçı, “An Examination of Professional Self-
Esteem Candidate Teachers Studying at Faculty of Education” Paris International Conference
on Education, Economy & Society, Actes Proceedings II, 367-374, Paris, France, 2008.
Durualp, E. ve N. Aral, “An Examination of Certain Physical Social and Emotioanl Characteristics
of Children Working in the Strets,” Paris International Conference on Education, Economy &
Society, 17-19 July 2008, Paris, France, 2008.
Aral, N. ve A. Bütün Ayhan, “Effects of Computer Assisted Instruction on School Readiness
Compositeof Six-Years-Old Children. Rural Environment,” Education. Personality
Proceedings of 4th International Scientific Conference, No: 4, 186-191, Jelgava, Latvia, 2009.
Körükçü, Ö. ve N. Aral, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Empatik Beceri Düzeylerinin
İncelenmesi,” Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Kongre Tam Metin Kitabı, 2.
Cilt, (Ed: H. Asutay ve E. Budak Bayır), 696-699, Edirne, 2009.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Aral, N., G. Baran, F. Gürsoy, A. Köksal-Akyol, S. Erdoğan, A. Bütün-Ayhan, Y. Aydoğan ve
M.Yıldız-Bıçakçı, “Analysis of Abuse of Children Aged Between 9-11 and Their Self-
Concepts,” International Perspectives on Education and Training, ed. J. K. Richards, Athens
Institute for Education and Research, 87-97, Atiner, 2006.
Aral, N., F. Gürsoy, M.Yıldız-Bıçakçı ve Ö. Körükçü, “An Investigation of the Social Behaviors of
Children Attend Pre-School Institution,” Research on Education, ed. M.S. Giannakaki,
G.T. Papanikos, Y. Pozios and J.K. Richards, Athens Institute for Education and Research, 15-
23, Athens, 2006.
Aral, N., A. Bütün-Ayhan ve Y. Aydoğan, “ A Study on Anxiety Levels of Mothers with Mentally
Retarded Children,” Research on Education, ed. M.S. Giannakaki, G.T. Papanikos, Y. Pozios
and J.K. Richards, Athens Institute for Education and Research, 25-35, Athens, 2006.
Turan, D.E. and N. Aral, “A Study on the Visual Perception Behaviour of 60-71 Month Children in
Low Socio-Economic Levels Who Attend and Do Not Attend Preschool (Konya City
Sample),” Change and Challenge in Education ed. L. S. Woodcock, Athens Institute for
Education and Research, 87-100, Hardback, Atiner, 2008.
Aral, N., F. Gürsoy, F. Özdal, and H. Dizman, “A Study of Depression Levels in Children from
Single-Parent and Two-Parent Families,” Change and Challenge in Education ed. L. S.
Woodcock, Athens Institute for Education and Research, 253-261, Hardback, Atiner, 2008.
Ahmetoğlu, E. and N. Aral, “A Study on the Anxiety Levels of Mothers who Have Children with
Attention Deficit Hyperactivity Disorder,” Change and Challenge in Education ed. L. S.
Woodcock, Athens Institute for Education and Research, 263-274, Hardback, Atiner, 2008.
Ceylan, R. and N. Aral, “An Analysis of Depression Levels in Mothers with and without Disabled
Children,” Change and Challenge in Education ed. L. S. Woodcock, Athens Institute for
Education and Research, 275-284, Hardback, Atiner, 2008.
Durualp, E. and N. Aral, “Examination of Some Factors Affecting the Level of Test Anxiety of
Eight Grade Students,” Change and Challenge in Education, ed. L. S. Woodcock, Athens
Institute for Education and Research, 287-296, Hardback, Atiner, 2008
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst