Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN

Katılım
14 Tem 2006
Mesajlar
2,316
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
GÖREVİ : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

EĞİTİMİ:

Derece Alan Üniversite Yıl
Profesör Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi  1998-2000  
Doçent  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi  1992-98  
Yar.Doç Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi  1989-91
Doktora
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi
1992


Y. Lisans
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi
1979

Lisans
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi
1977


Yönetilen Y.Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri
- Caferoğlu, C. "Anaokuluna Devam Eden 3-4-5 Yaş Çocuklarının Renk ve Büyüklük Kavramlarının Kavram Bilgisi ve Sözel İfade Yönünden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", H.Ü. 1991.

- Devrimci, H. " İlkokul 5.Sınıf Çocuklarında Okuma Alışkanlığının İncelenmesi", H.Ü. 1993

- Dereobalı, N., "Anaokulu Devam Eden 48 Aylık Çocukların Algısal Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Hazırlanan Programlarının Dil Gelişimi Yönünden İncelenmesi", H.Ü. 1994

- Çakmak, H., "1974-93 Yıllar Arasında Türkçe Basılmış Resimli Öykü Kitaplarını Resimlendirme ve Fiziksel Özellikler Yönünden İncelenmesi", H.Ü. 1994

- Uyar, N., "Anaokuluna Devam Eden 60-72 Aylık Çocuklara Destekleyici Olarak Uygulanan Eğitimde Drama Programının Çocuklarının Dil Gelişimi Etkisi" H.Ü. 1995

-Çınar, E. "Resimli Kitaplarla Yapılan Destekleyici Eğitim Zihinsel Özürlü Çocukların Dil Gelişimi Etkisinin İncelenmesi", H.Ü., 1995

- Yılmaz, S. "Okulöncesi Dönemdeki Normal İşiten ve İşitme Engelli Öğrencilerin Ailelerinin ve Öğretmenlerinin Çocuklara Kitap Okuma Davranışlarının İncelenmesi", H.Ü.1998

- Olgun, M.P. "Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Eğitimcilerin Bilgisayar Destekli Eğitim Hakkındaki Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi", H. Ü. 2001

- Işıtan, S. "Resimli Çocuk Kitaplarının Benlik Kavramıyla İlgili Konuları içermesi Yönünden İncelenmesi", H. Ü. 2005.

Doktora Tezleri:
- Akın, N. "Okulöncesi Kurum Öğretmenlerinin Çocuk Kitaplarına Karşı Tutum ve Davranışları", H.Ü. 1998

1991-1992 (Ocak) T.R.T. Kurumu Televizyon Dairesi Başkanlığı Yayın Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nde araştırmacı.

- Tanju., E. H. "4-5 Yaş Grubu Zihinsel Engelli Çocuklara Şekil, Renk ve Sayı Kavramlarının Kazandırılmasında Bilgisayar Destekli Eğitimin Etkisinin İncelenmesi", H.Ü. 2004.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- Gönen, M. Ve S. Yılmaz, "The Book Reading Habits of Teacher and Families to Their Hearing and Hearing Impaired Kindergarten Children", European Early Childhood Education Research Journal Vol: 7,2, 5-15 (1999)

- Gönen, M., S. Uzmen., N.Akçin., N.Özdemir, "Creative Thinking in Five and Six Year Old Kindergarten Children", Int. Journal Of Early Years Education, 1,3,81-87 (1993)

- Gönen, M., "Picture Story Books and Children Who Are Hard of Hearing, Bookbird (Int. Periodical on Literature For Children and Young People), 30,1,7-8,(1992)

- Gönen, M., M. Arı, "Picture Story Books and Language Development: A Turkish Study Bookbird, 27,3,12-13, (1989)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Gönen., M., Arı., M., Çetin., Z., Kurt., Ş., "3-6 Yaş Erken Çocukluk Döneminde Yaşam Olaylarının Ruhsal Uyumla İlişkilerinin İncelenmesi", OMEP 2003 Kuşadası Bildiri Kitabı YAPA,ss: 494-501, Kelebek Mat.2004, İstanbul.

- Gönen., M., Şahin., S., Kurt., Z., Ş., "Çocukların Kitaba ve Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", I. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran-3 Temmuz, 2004.

- Gönen., M., Çetin., Z., Kurt., Z., Ş., "4-10 yaş Grubu Çocuklarda Strese Yol Açan Yaşam Olaylarının İncelenmesi", (Poster Sunumu) I. Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 30 Haziran-3 Temmuz, 2004.

- Gönen, M ve Diğerleri, "Okulöncesi Eğitim Alan ve Almayan 7-8 Yaş Grubu Çocuklarda Yaratıcı Potansiyelin Değerlendirilmesi". Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Askeri Müze, İstanbul, 3-5 Mayıs 2002.

- Gönen, M., S. Şahin, "A Study on Picture Book Interests of 6-12 Years Old children. 10th EECERA Conference, Instıtude of Education, University of London, 29 August-1 September 2000.

- Gönen, M., S.A. Yılmaz, "The Book Reading Habits of Teacher and Families to Their Hearing and Hearing Impaired Kindergarten Children" EECERA, 1999.Gönen, M., M. Arı, E. Üstün, S.Şahin, "The Analysis of Life Events that Cause Stress on 0-18 Years Old Children" 9th European Conference on Quality in Early Childhood Education EECERA, Finland, 11, 1999.

- Gönen, Mübeccel, Çınar, E., Ekuklu, G. "A Study on Families" Picture Story Book Reading Habits to Their Mentally and Physically Retarded Children", 7th European Conference on the Quality of Early Childhod Education, Munich, Germany, Abstracts, IFP and EECERA, sayfa 161-162, (1997). Türkçesi:Bilge dergisi, 1998/ Bahar 16, Sh.48-56.

- Gönen, Mübeccel, Arı, M., Bayhan, P., Üstün, E., Akman, B., Etikan,İ. "Evaluation of General Cognitive Grades of Turkish Children Aged 5 From Various SES According to Mc Carthy Scales of Children Abilities", 7th European Conference on the Quality of Early Childhood Education, Munich, Germany Abstracts, IFP and EECERA, sayfa 162, (1997)

- Gönen, Mübeccel, Çınar, Emine. "A Study on the Effect of Supplementary Education With Picture Story Books on the Language Development of Mentally Retarded Children", Telling the Tale, 25th IBBY Congress, The Nederlands. Proceedings of the 25th Congreess of the International Board on Books For Young People "Telling the Tale" sayfa 169-170, (1996)

- Gönen, Mübeccel, Uzmen Selay. "The Use of Drama With Pre-School Hearing Impared Children", Hard of Hearing Deaf and Born Deaf, 4th Int. Bad Berleburger Conference and 2nd Turkish Symposium about Hearing Impared People,Antalya. (Published by IOR, booklet no.3), (1996)

- Arı, Meziyet, Gönen, Mübeccel, Şahin, S. "A Study of Linguistic Development in 3 to 10 year-old Children With Down's Syndrome As well As Children in Same Age Group With Other Forms of Mental Retardation", International Down Syndrome Meeting, Antalya, sayfa 56, (1995)

- Gönen, Mübeccel, "The Qualities of Turkish Picture Story Books", IFLA Council and General Conference, Libraries of the Future, İstanbul, 1995-186 LSMPUS& ROTNAC5E-I, (1995)

- Arı, Meziyet, Gönen, Mübeccel, Uzmen, S."Korunmaya Muhtaç Çocuk ve Gençlerde Stress Yaratan Yaşam Olaylarının İncelenmesi", Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi Birinci Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu Konferansı, 19-21 Nisan 1993, Ankara.

- Gönen, Mübeccel, Aybay, Yonca. "A Study On Life Events of Primary School Fourth Grade Children", XVI. International School Psychology Colloquium, School Psychology in & For Democracy in the Changing World, July 30-August 3, sayfa 47, 1993.

- Gönen, Mübeccel, "Workshop III: The Current State and Future Potential of Research Work in Countries With Developing Children Literature's Cultures", Children's Literature Research, International Research and Exchange, First Int. Conference, Münich, K.G. Saur, sayfa 231-232, 1988,

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELER:

- Gönen., M., "Dil Gelişiminde Çocuk Kitaplarının Rolü" Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı:62, ss: 35-36, 2005.

- Gönen, M., Öncü, E., Işıtan, S., "İlköğretim 5. 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi", "Milli Eğitim"Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2004, Yıl 32, Sayı 164, sf: 7-36.

- Gönen, M., "Eğitimde Drama ve Engelli Çocuklar", Eğitim, Yıl:4, S:39, sf:14-16, Mayıs 2003

Uyanık, Gülden; Akman, Berrin (2004). Farklı Sosyo-ekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi sayı: 14, 1,134-139.

- Gönen, M, Gülden U. Balat, "Çocuk Kitaplarına Yeni Bir Yaklaşım: İnternette Resimli Çocuk Kitapları (e-Books)". Türk Kütüphaneciliği, C:16, S:2, sf: 163-170, Haziran, 2002.

- Gönen, Mübeccel, "Özel Eğitim Gerektiren Çocuklarda Kitabın Önemi", Uluslar arası Nitelikli Hakemli BİLGE, Mart, 16, Sh.116-117, 1998.

- Gönen, Mübeccel, Güleç, Havise, "1974-1993 Yılları Arasında Türkçe Basılmış Olan Resimli Öykü Kitaplarının Resimlendirilme Fiziksel Özellikler Yönünden İncelenmesi", Türk Kütüphaneciliği, Bilgi, 11,1, Mart, sayfa 42-53, 1997.

- Gönen, Mübeccel, Bozdemir, S., Yenice Ç. A. "Kurum Bakımı Altında Bulunan Korunmaya Muhtaç 6-13 Yaş Grubu Çocuklarda Yaratıcı Potansiyelin Değerlendirilmesi", Eğitim ve Bilim, 19, 96.sayfa 3-10, (Nisan 1995)

- Gönen, Mübeccel, Uzmen, S., Akçin, N., Özdemir, N. "Anaokuluna Giden 5-6 Yaş Çocuklarında Yaratıcı Düşüncenin İncelenmesi", Eğitim ve Bilim, 17-89, sayfa 64-71, (Temmuz, 1993)

- Gönen, Mübeccel, "Anaokulu Öğretmenlerinin 5-6 Yaş Çocukları İçin Kullandıkları Masal ve Hikaye Kitaplarının Niteliklerinin İncelenmesi", Türk Kütüphaneciliği, 7,2, sayfa 83-88, (1993)

- Gönen, Mübeccel, "İşitme Özürlü Okulöncesi Çocukların Eğitiminde Kullanılan Resimli Kitapların Özellikleri", Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 5, sayfa 89-91, (1991-1992) - Gönen, Mübeccel, "İşitme Özürlü Okulöncesi Çocukların Eğitiminde Kullanılan Resimli Kitapların Özellikleri", Türk Kütüphaneciliği, 5,2, sayfa 56-58, (1991)

- Bilir, Şule, Arı, M., Mağden, D., Güven, N., Baykoç Dönmez, N., Gönen, M., Güneysu, Köni, N., Metin, N., Atik, B., San, P., Artan, İ., Üstün, E., Uysal, N., "Korunmaya Muhtaç Zeka Özürlü Çocuk ve Gençlerde Görülen Ruhsal Uyum Davranışları Üzerinde Bir İnceleme", Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 5, sayfa 19-29, (1991-1992)

- Bilir, Şule, Arı, M., Mağden, D., Güven, N., Baykoç Dönmez, N., Gönen, M., Güneysu, S., Köni, N., Metin, N., Atik, B., San, P., Artan, İ., Üstün, E., Uysal, N., "Korunmaya Muhtaç Zeka Özürlü Çocuk ve Gençlerde Özbakım Becerilerinin İncelenmesi", Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 5, sayfa 31-44, (1991)

- Gönen, Mübeccel, "Ana Babaların Okulöncesi Çocukları İçin Kitap Seçiminde Dikkat Ettikleri Özelliklerin İncelenmesi", Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 5, sayfa 69-76, (1991)

- Gönen, Mübeccel, "Korunmaya Muhtaç Çocuk ve Gençlerin Boş Zamanlarında Kitaba Olan İlgilerinin İncelenmesi", Bilgi Pınarı, 1, sayfa 17-23,(1991)

- Gönen, Mübeccel, "Anaokulu Döneminde Çocuk ve Kitap", Okulöncesi Eğitimi Dergisi, 41, sayfa 15-19, (Mart, 1991)

- Gönen, Mübeccel, "Çocuğun Gelişmesinde Okulöncesi Eğitimin Önemi", Okulöncesi Eğitim Dergisi, 39, sayfa 6-10, (Mart, 1990)

- Gönen, Mübeccel, "Oyuncak ve Kitabın Çocuğun Gelişimi Açısından Önemi", Eğitim ve Bilim, 13,74, sayfa 59-60, (Ekim, 1989)

Üstün, Elif; Akman, Berrin; Uyanık, Gülden (2000). An Evaluation of Readiness for Elementary Education of 6 Year-Old Children from Different Socio-Economic Backgrounds. Eğitim ve Bilim Dergisi, cilt: 25, sayı: 116, 54-58.

- Gönen, Mübeccel, Arı, Meziyet, "Anaokuluna Giden Dört-Beş Yaş Çocuklarına Resimli Kitaplarla Yapılan Eğitimin Dil Gelişimine Etkisinin İncelenmesi", Eğitim ve Bilim, 13, 72, sayfa 21-30, (Nisan 1989)

- Gönen, Mübeccel, "Beş ve Altı Yaş Anaokulu Çocuklarının Resimli Çocuk Kitaplarındaki Değişik Resimle Tarzlarına Tepkileri" Türk Kütüphaneciliği, II, I, sayfa 32-35, (1989)

- Gönen, Mübeccel, "Ev Hayvanları Çocuklar İçin Niçin Yararlıdır?", Okulöncesi Eğitim Dergisi, 36, sayfa 24-25, (Ekim 1988)

- Gönen, Mübeccel, "Anaokulunda Dil Eğitimi ve Eğitimde Kullanılan Etkinlikler", Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 2, sayfa 70-74, (1987)

- Gönen, Mübeccel, "Hastanelerde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programları" Katkı (Hacettepe Pediatri Başasistanlığı Bülteni), 1,10, sayfa 21-33, (Ekim 1980)

- Gönen, Mübeccel, "Beş ve Altı Yaş Anaokulu Çocuklarının Resimli Çocuk Kitaplarındaki Değişik Resimle Tarzlarına Tepkileri" Türk Kütüphaneciliği, II, I, sayfa 32-35, (1989)

- Gönen, Mübeccel, "Anaokullarına Giden Beş Altı Yaş Çocuklarının Seçilmiş Resimli Kitaplar Hakkında Beğenilerinin İncelenmesi", Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XVIII, 3, sayfa 151-156, (1979)

Yurt İçinde Yayınlanmış Kitaplar

Gönen M., Şahin S., Yükselen A., Tanju E. " Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinlikler Epsilon Yayıncılık Nisan 2006

Gönen M., Şahin S., Yükselen A., Tanju E., Celap S. "Özel Eğitime Gereksinimi Olan Çocuklar için Yaratıcı Drama. Epsilon Yayıncılık. Mart 2006

- Gönen, Mübeccel, Şahin, S., Tanju, E., İpek, A., "Çocuklar İçin Yaratıcı Etkinlikler (Bilişsel,zihinsel, dil,fiziksel, müzik ve dans alanlarında), Rekmay Matbaası, Ankara, 1998, 180s.

- Bilir Şule, Arı, Meziyet, Gönen, Mübeccel, Üstün, E., Pekçağlayan, N., "Okulöncesi Eğitimcisinin Rehber Kitabı", Aşama Ltd. Şti. Ankara, 1998, 149s.

- Gönen, Mübeccel, Şahin, S., Tanju, E., İpek, A., Celep, S., "Özürlü Çocuklarda Drama ile Eğitim Programları", Aşama Ltd. Şti., Ankara, 1998, 149s.

- Gönen, Mübeccel, Uyar D. Nursel, "Çocuk Eğitiminde Drama Yöntem ve Uygulamalar", Epsilon Yay. Hiz. Tic. San. Şti.. İstanbul, Mayıs 1998, 222s.

- Gönen, Mübeccel, Buluç Nejla, "Yaratıcılık ve Özellikleri", M.E.B. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü (Metge Projesi), Ankara, 1997, 29s.

- Gönen, Mübeccel, Süer, Hayriye, "Yaratıcı Drama", MEB Kız Teknik Öğretim Genel Müd. Metge Projesi), Ankara, 1997, 44s.

- Enginün, İnci, Göknil, Can, Gönen, Mübeccel, Oğuzkan, Ferhan, Oktay, Ayla, Oral, Feridun, Şirin, Mustafa, R., Tuncer, Nilüfer, "99 Soruda Çocuk Edebiyatı", Çocuk Vakfı Yayınları, 1994,288s.

- Arı, Meziyet (Ed.), Gönen, Mübeccel, Metin, N., Dikmen, B., Aydın, Ç., Tuğrul, B., Üstün, E., "Noktadan Çizgiye", Ya-Pa yay., İstanbul, 1992, 84s.

- Arı, Meziyet, Gönen, Mübeccel, "Dil Gelişimi ve Çocuk Kitapları", Aşama Matbaası, Ankara, 1988, 94s.Yurtiçi Yayınlanmış kitaplarda Bölüm Yazarlığı

- Gönen, Mübeccel, "Okulöncesi Dönem Çocuklar için Kitap Seçimi", Okulöncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı İçinde, Editör Şule Bilir, Ya-Pa Yay., İstanbul, 1994, 91-94.

- Gönen, Mübeccel, "Okulöncesi Çağı Çocuklarına Yönelik Yayınların Değerlendirilmesi", Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1987 içinde, yayına hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin, Gökyüzü Yayınları, İstanbul, 1987, 530-532

8. Uluslararası Örgütlerce Yürütülen bilimsel Çalışmalarda Esas Alınmak Üzere Hazırlanmış Raporlar

- Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi İlk Ülke Raporu "Eğitim, Serbest Zaman ve Kültürel Etkinlikler" Komisyonu, Ocak 1999, Ankara.

- Erken Çocukluk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitim Projesi, Görsel Ana-baba Eğitimi Programları, MEB-UNICEF- Hacettepe Üniversitesi-Gazi Üniversitesi 1996-1997.

- Nahide Yılmaz, Nurper Ülküer, Mübeccel Gönen, Pınar Bayhan, Esra Turan, Fulya Temel. 3-7 yaş için 1 saatlik video ile eğitim programları.

Ulusal Örgütlerce Yürütülen Bilimsel Çalışmalarda Esas Alınmak Üzere Hazırlanmış Raporlar

- "Ulusal Çocuk Kongresi İl Komisyonları Raporu" 20-21 Nisan 2000, Ulusal Çocuk Kongresi, SHÇEK, Ankara, M. Gönen ve Diğerleri.

- "Çocuk ve Çevre" Çalışma Grubu Raporu Mübeccel Gönen ve diğerleri Ankara.

26-27 Mayıs 1998'de Düzenlenen 1990'ların Çocuk Politikası Kongresi'nde sunulmuş ve yayınlanmıştır.

Beş Yıllık Kalkınma Planı (1987) 586-603-604 Nolu Tedbirler toplantısı. "Televizyondaki Çocuk Filmlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler" 1987-1988. Prof.Dr.Sadık Kemal Tural, Doç.Dr.Meziyet Arı, Mübeccel Gönen vb.

- T.C. Başbakanlık SHÇEK Gen. Müd. Bünyesindeki Yuvalarda Bulunan "Çocuk Kitaplarının İçerik, Fiziksel, Resimleme Özellikleri Yönünden İncelenmesi" Komisyonu; Prof.Dr.Nergis Güven, Doç.Dr.Mübeccel Gönen, Prof.Dr.Gönül Erkan, Doç.Dr.Sedat Sever. Ocak-Şubat, 1998.

- "Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı" Mübeccel Gönen ve diğerleri. 15-16-17 Haziran 1995. MEB Öğr. Yet. ve Eğitimi Genel Müd. Başkent Öğretmenevi, Ankara.

- "Çocuktan Çocuğa Eğitim" Semineri

-MEB., UNICEF İşbirliği. 15-20 Haziran 1992, Dedeman Oteli, Ankara. Çocuktan çocuğa eğitimin Türkiye'de uygulanması için program hazırlanıp atölye çalışması yapılmıştır. .

ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR

- Türkiye Okulöncesi Eğitimini Geliştirme Derneği

- Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Derneği

Çağdaş Drama Derneği.

VERDİĞİ DERSLER:

Lisans Dersleri:  
Çocuk Edebiyatı

Özürlü Çocukların Eğitiminde Drama

Eğitimde Drama

Okul Öncesi Eğitiminde Alan Çalışması

Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması I

Mezuniyet Tez Yönetimi

Yüksek Lisans Dersleri
Çocuk ve Genç Edebiyatı

Özel Eğitimde Drama

Çocuk Eğitimi ve Yaratıcılık
 
Katılım
5 Ocak 2007
Mesajlar
82
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
hocamızın o gür sesi hala kulaklarımda :)) sevgiyle...
 
Katılım
28 Ağu 2008
Mesajlar
1
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
33
slmmm ben çiğdem bi sakıncası yoksa bi kaç bişi sorabilirmiyim size.okul oncesi oğretmenlik ile ilgili
 
Katılım
18 Eyl 2008
Mesajlar
4
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
Hocamızın kahkaları bizimde kulaklarımızda. Çok farrklı bi Hocamızdı.
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst