Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

Okulöncesi Dönemde Yaratıcılık Eğitimi ve Desteklenmesi

Selçuk Aydın

Akademisyen
Yönetici
Katılım
30 Nis 2006
Mesajlar
3,039
Tepki Skoru
47
Puanları
48
Yeni bir yüzyılın başlangıcında hızlı gelişmeler ve yenilikler tüm canlıları etkilemektedir. Özellikle yeni, güçlü ve yaratıcı bir insan modelinin oluşturulması için ülkelerarası bir rekabet söz konusudur.

Teknoloji hızla gelişirken ona ayak uyduracak olan insan aktif, ileriyi görebilen, kendini tanıyan ve ifade edilebilen, çevre olanaklarını ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen yaratıcı yapıya sahip özelliklerle yetiştirilmelidir.

Yaratıcı bireyleri yetiştirmede eğitim programları çok önemlidir. Teknolojide olan değişimler doğal olarak eğitim programlarındaki değişimi de beraberinde getirmektedir. Çağdaş eğitim; okulöncesi dönemden başlayarak çocuğun düşüncelerini merak etme, gözlem, buluş yeteneklerini geliştirme amacını taşır. Geleneksel eğitim sistemi ise çocukta yaratıcılığı körelterek ezbercilik, verilenlerin aynen uygulanması, deney yoksunluğu gibi öğretim yöntemleriyle gelişmeye çok açık olan yaratıcılığı engellemektedir.

Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda tanımlamada en çok kabul edilen ve ağırlık verilen yaratıcılık kavramındaki süreç-ürün ve yaşantı ögeleridir.

Yaratıcılık, her bireyde varolan ve insan yaşamının her bölümünde bulunabilen bir yeti, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara dek uzanan geniş bir alanı içine alan süreçler bütünü, bir tutum ve davranış biçimidir (1).

Bu tanım dışında da birçok tanımla karşılaşmak mümkündür.

• Torrance yaratıcılığı, boşlukları rahatsız edici ya da eksik öğeleri sezip, bunlar hakkında düşünme ve varsayımlar kurmak, bunları sınamak, sonuçları karşılaştırmak ve bu varsayımları değiştirip yeniden sınamak olarak tanımlarken,

• Bartlett, ana yoldan ayrılma, deneye açık olma, kalıplardan kurtulma,

• Wallach ve Kogan çok sayıda çağrışım üretebilme ve bu üretmede özgür olabilme, ancak bunu yaparken de özden ayrılmama ve sapmama,

• Taylor, yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan fikirler süreci,

• Guilford ise yaratıcı düşünce alışılmamış düşünce, esneklik, orijinallik ve akıcılıktır,

şeklinde tanımlamışlardır (2).

Yaratıcılık hem düşünsel, hem duygusal yaşamı ifade etmektedir. Yaratıcı bir etkinlik hemen kendiliğinden oluşmaz. Cesaretlendirme ve yol gösterme aracılığı ile yaşam biçimi hâlini alan, sürekli bir yöntemdir. Yaratıcılıkta özgünlük, olağanüstülük, kural dışılık, değişik olma (sıradışılık), bilinenlerin dışında kullanma, şimdiye değin olduğundan başka bir biçimde birleştirme gibi özellikler bulunur. Yaratıcı bireylerin; öğrenmeye hazır, ilgili, dilde, çağrışımlarda, düşünsel alanda ve anlatımda akıcı, düşüncede esnek ve özgür, meraklı, hayal gücünü kullanabilme, deneme, araştırma, sınama, bulma, kalıplardan kurtulma ve yeni fikirler üretme, farklı olana yeniliğe karşı istekli olma, görülmemiş ve benzersiz olan şeyler üzerinde durabilme ve riski göze alma gibi belirgin özellikleri vardır (3,4,5).

Yaratıcılık Eğitimi Neden Gereklidir?

Doğuştan getirilen bir yetenek olan yaratıcılık öğrenilebilecek bir özellik değil desteklenip, geliştirilecek bir yetidir.

Doğumdan itibaren uygun bir fiziksel çevre, çocuğa göre hazırlanmış destekleyici bir program ve bu alanda özenle yetiştirilmiş personelle bu yeti geliştirilebilir.

Yaratıcılık eğitimi almak çocukların;

• Karşılarına çıkan fırsatlardan yararlanmalarını,

• Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için yeni çözüm yolları bulmalarını,

• Her şeyi merak ederek soru sormalarını ve tahminlerde bulunmalarını,

• Araştırma ve deney yapma eğilimlerini arttırmalarını,

• Hayal güçlerini geliştirmelerini,

• Yeni ve değişik buluşlar ortaya koymalarını,

• Bir konu üzerinde ilgi ve dikkatlerini uzun süre tutabilmelerini,

• Ayrıntılara dikkat ederek yanlış ve eksiklerini hissedebilmelerini,

• Yeni oyunlar keşfetmelerini,

• Çevrelerini biçim ve mekan ilişkisiyle görebilmelerini,

• Kendilerine güvenen, kendilerini geliştirip gerçekleştirebilen ve bağımsız olabilen kişilikler geliştirebilmelerini,

• Kendilerini dış dünyaya, birlikte yaşadıkları ve tüm insanlara açık tutabilmelerini,

• Kendilerini yalnız bugün için değil, yarın için de hazırlayabilmelerini,

• Dengeli ve coşkulu, akıllı ve duyarlı kişiler olabilmelerini,

• Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilmelerini,

• Yeni yaşantıları denemeye cesaretle katılmalarını,

• Ayrıntılara dikkat ederek, yanlış ve eksiklikleri kolayca farkedebilmelerini

sağlar (6,7,8,9).

Çocukta Yaratıcılık Gelişimi

Yaratıcılığın gelişimi, kişinin diğer gelişim alanlarından oldukça farklıdır. Bu yüzden anne baba ve eğitimcilerin çocukların yaş düzeyleri ve bireysel farklılıklarına göre gösterdikleri yaratıcı düşünme özelliklerini bilmeleri gereklidir.

Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığın Gelişimi

Yaratıcılık hayatın ilk yıllarında çocuğun oyununda özellikle annenin bebeği ile oynadığı oyunlar esnasında kendini gösterir. Yaratıcı davranışın ortaya çıkıp gelişmesinde en büyük rolü bebeğin anne veya yerini tutan kişiyle olan ilişkisi oynamaktadır.

Yaratıcılığın gelişmesinde taklidin önemi vurgulanmaktadır. Çocuklar doğdukları andan itibaren duydukları sesleri, gördükleri hareketleri ve daha sonra da bazı değerleri taklit ederler. Çocuğun taklit repertuarı zamanla gelişir. Oyunlarında yetişkinlerin konuşma tarzlarını, davranışlarını, mimiklerini model almaya başlar. Fakat burada çocuğu istenmeyen modelin etkilerinden korumak gerekir. Çocuk çevresindeki kişileri taklit ettikten sonra zamanla kendi dünyasını oluşturmaya ve hayal gücünü geliştirmeye, çevreden gördüklerini de buna ekleyerek yaratıcılığını kullanmaya başlar. Okul öncesi dönemde kendini ifade etme yolları olan resim yapma, yaratıcı hareketler, hikaye anlatma, dramatizasyon esnasında çocuk yaratıcılığının en yüksek aşamasına ulaşır (10).

Yeni doğan bir bebek duyu sistemlerini kullanarak çevreyi tanımaya, dış dünyaya uyum sağlamaya çalışmaktadır. Önceleri nesneleri ağzına alarak onları bu yolla ayırt etmeye çalışır. El ve kasları geliştikçe dokunma duyusunu kullanarak çevreyi araştırır. Bu nedenle; duyuların uyarılması ve tüm duyuların birarada eşgüdüm içinde kullanılmasının sağlanması, çocuğun tüm düzeylerdeki eğitiminde önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle yaratıcılığın geliştirilmesinde önemli rolü olan duyuların bebeklikten itibaren uyarılması, ortam düzenlenmesi gereklidir (11).

Ligon (1957) çocukların yaratıcılık gelişimleri üzerinde durmuş ve yaratıcılık gelişimini yaşlara göre incelemiştir.

Doğumdan İki Yaşa Kadar: Ligon’a göre çocuğun hayal gücü ilk yılda gelişmeye başlar. Çocuk bu dönemde nesnelerin isimlerini sorar, yeni sesler ve ritimler oluşturur, bir şey yarattığı zaman onu bitirmeden önce isimlendirmez, iki yaşındayken günlük rutin işleri önceden tahmin eder. Dokunma, tatma ve görme yoluyla herşeyi denemeye heveslidir. Çok meraklıdır. Fakat merakını kendine özgü yollarla ifade eder. Bu dönemde yaratıcılığın gelişimi pek çok yollarla uyarılabilir. Hayal gücü basit oyunlar, büyük bloklar ve dolgu oyuncaklarla harekete geçirilebilir. Bu dönemde ana-babalara çocuklarıyla basit sözel oyunlar oynamaları ve çocuklarının kendi yarattıkları şeylere verdikleri isimleri soru sormadan kabul etmeleri önerilir. Yine kelimelerin anlam kazandığı bu dönemde çocuklarına kelime öğretmeye çalışmaktan çok, kelimelerle ilgili şarkılar söyleyebilir.

İkiden Dört Yaşa Kadar: Bu dönemde çocuk dünyayı, yaşantıları ve yaşantılarının sözel ve hayali oyunlarla tekrarı sayesinde öğrenir. Dikkat süresi kısadır ve yönlendirilmediği takdirde yaptığı etkinlikler sık sık değişir. Bağımsızlık duygusu gelişmeye başlar ve herşeyi kendisi yapmak ister. Bu durum kendi yeteneklerine güvenmesini sağlar. Çevreye olan merakı hâlâ devam etmektedir. Çevreyi kendine özgü yollarla keşfederken, yetişkinleri bunaltan sorular sormayı da ihmal etmez. Yaşadığı dünyayı keşfederken onunla uyum sağlamayı da öğrenir.

Bu dönemde çocuklara yapılmış oyuncaklardan çok hayal gücünü harekete geçirebilecek, değişik şekiller oluşturulabilecek bloklar veya tuz seramiği verilebilir. Yine ebeveynler çocuklarıyla içinde yaşadıkları dünyayı beraberce keşfetmelidirler. Onları kendi başlarına yapmaları için cesaretlendirmelidirler.

Dörtten Altı Yaşına Kadar: Bu dönemde çocuk ilk defa plan yapma becerisini öğrenir. Önceden bildiği oyunları ve işleri planlamaktan çok hoşlanır. Merakı sayesinde doğruyu ve yanlışı öğrenir, ilişkilerin nedenlerini anlamasa bile olaylar arasında ilişki kurar, hayali oyunda pekçok rolleri dener. Bu yaşlarda diğer insanların duygu ve düşüncelerinin farkında olur ve kendi davranışlarının başkalarını nasıl etkileyeceğini düşünmeye başlar. Bu dönemde sözcük oyunlarıyla, yeni deneyimler yaratıcı sanatlar yoluyla kendine güven gelişebilir. Çocukların yarattıkları ürünler yetişkin standartlarıyla karşılaştırılmamalıdır. Bu dönemde ana-baba ve öğretmenler çocukların fikirlerine göre değerlendirmeli ve yararlanmalıdırlar (12).

YARATICILIK EĞİTİMİNİN DESTEKLENMESİ

Yaratıcılığın desteklenmesi doğumdan itibaren başlamalıdır. Bu nedenle çocuğun ilk çevresi olan aile, daha sonra oyun ve okul çevresi ve diğer uyarıcılar (radyo, televizyon, dergiler, vs.) yaratıcılığın geliştirilmesinde etkilidir.

Yaratıcılık Eğitiminde Ailenin Rolü: Doğduğu andan itibaren bebeğin yeni tanıştığı çevre ile uyumunu sağlamak, ailenin özellikle de iletişiminin daha yoğun olduğu annenin görevidir. Bu nedenle anne bebeği ne kadar küçük olursa olsun onunla oynamalı, ona dokunmalı, onu sesli ve sessiz uyaranlarla tanıştırmalıdır. Küçük ses taklitleri yaparak, ona şarkı, ninni söyleyerek sesli uyaranlar vermelidir. Değişik dokularda ve renklerde kumaş toplar, dolgu bebekler, mobiller hazırlanmalı bebek büyüdükçe ona ait eşya ve oyuncaklarının bulunduğu tehlikelerden uzak oynamaya ve yaratmaya elverişli bir fiziksel çevre düzenlenmelidir. Seçilecek oyuncaklar onun duyularına hitap ederken, yaş ve gelişim düzeyine uygun olmalı, yapılandırılmış oyuncaklar yerine kendi kendine yapıp bozarak, takarak, üstüste koyarak oynayabileceği ve yeni ürünler yaratabileceği nitelikte olmalıdır. Oyunlarında sadece anne değil, babası, büyük kardeşleri ve diğer aile üyeleri de rol almalıdır. Ona yapılan örnekler sunmak yerine gerektiği yerde yol göstermek şeklinde küçük yardımlarda bulunularak etkinliği desteklenmeli, olumlu model olunmalıdır. Çocuklara gereken zaman verilip oyunlarını bitirmeleri sağlanmalıdır.

Aile dışardan satın aldığı oyuncakları ya da diğer materyalleri çocuğa sunmanın yanı sıra evdeki ve çevresindeki malzemeleri de kullanarak yeni ürünler yaratmaya çocuğunu teşvik etmelidir. Bunun için evde artık olarak nitelendirilecek plastik kutular ve şişeler, kapaklar, tuvalet kağıdı ruloları, renkli dergi sayfaları, artık kumaş ve yün parçaları, eski giysiler, kuruyemiş kabukları, büyük boy boncuklar, düğmeler vb. gibi malzemeler içindeki atıklar temizlenerek sağlıklı oyun malzemeleri hâlinde çocuğa sunulmalıdır.

Aile çocuğu ile birlikte yakın ve uzak çevresini tanımasına fırsat verici geziler düzenlemeli, çocuğa neye bakması, neyi görmesi, neyi işitmesi gerektiği konularında ona yol gösterici olmalı ve böylece yaratıcılık için çok önemli olan gözlem yapma yeteneği geliştirilmelidir (13,14)

Aile bu dönemdeki çocuğun meraklı sorularını bıkmadan ve onun anlayabileceği düzeyde doğru cevaplarla cevaplamalıdır.

Çocuğun bulunduğu ortamdaki çevre düzenlemesi çok fazla düzenli olmamalı ve çocuğa düzeni koruması için baskı yapılmamalıdır. Çünkü çocuklar baskı altında kalmazlarsa yaratıcı özelliklerini kullanıp daha üretken olabilirler. Daha esnek ve şekil değiştirebilen bir ortam çocuğun yaratıcılığını kullanabilmesine olanak tanır. Çocuğun hayal gücüyle yarattıkları fantazilerine müdahale edilmemelidir (15).

Aile yaratıcılığın gelişmesinde ev ortamı kadar çocuğunun yaşıtlarıyla birarada bulunmasının önemli olduğunu unutmamalı ve zamanında bir okulöncesi eğitimi kurumuyla onu tanıştırmalıdır.

Yaratıcılık Eğitiminde Okulöncesi Eğitim Kurumunun Rolü:

Yaratıcılığın desteklenmesinde okulöncesi eğitim kurumuna büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Moran ve arkadaşları (1983), yaptıkları bir çalışmada okulöncesi çocuklarının daha büyük yaştaki (9-12 yaş) çocuklara göre daha geniş oranda orijinal tepki gösterdiklerini bulmuşlardır. Bu bulgular formal okul dersleriyle çok zaman harcayan okul çocuklarının bu sınırlandırılmış ve orijinal düşünceye izin vermeyen ilkokul eğitim programından etkilendiğini göstermektedir. Oysa okulöncesi yaş dönemindeki çocuklar bu katı kurallarla belirlenmiş formal okul dersleriyle henüz karşılaşmamışlardır (16).

Okulöncesi eğitimde fiziksel koşullar, program ve öğretmen yaratıcılığın desteklenmesinde çok büyük bir önem taşımaktadır.

Çocukların Yaşadıkları Sınıflar:

• Sıcak ve yumuşak renkler ve malzemelerle düzenlenmeli,

• Kullanılan malzemeler çocukların ilgisini ve hayal gücünü canlı tutmalı (17),

• Çocukların bir günlük etkinlik sırasında tüm köşeler ve sanat etkinliklerinden yararlanmalarını sağlayacak bir düzenleme yapılmalı,

• Köşeler renk, şekil, çizgi ve doku olarak estetik özellikler taşımalı,

• Çok sesli ortamlarla (blok köşesi, müzik köşesi gibi) daha sessiz ve sakin olan ortamlar (evcilik köşesi, kitap köşesi gibi) dengeli bir biçimde mekana yerleştirilmeli,

• Işık, ses ve ısınma düzeni çocukları yaratırken rahatsız etmeyecek şekilde planlanmalı,

• Bahçe araç gereçlerinin de yaratıcılığı desteklediği akıldan çıkartılmayarak mutlaka okulöncesi eğitim kurumlarında çocuğa uygun tek başına veya grup hâlinde oyunlar planlayıp yürütebileceği, araç gereçlerin bulunduğu bir bahçe planlanmalıdır.

Okulöncesi Eğitim Programı:

• Program çocukların yaş, gelişim düzeyi, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmalı,

Program fiziksel koşullar ve çevre şartları gözönünde bulundurularak planlanmalı,

• Programda çocukların tek başına ve grup ile birlikte oynayabilecekleri, yaratabilecekleri etkinliklere yer vermeli,

• Eğitim ortamı çocukların aynı anda farklı faaliyetlerde bulunacakları dikkate alınarak düzenlenmeli,

• Çocuğun doğal merakını geliştirecek hayvan yetiştirme, bitki yetiştirme, deney yapma gibi araştırma ve inceleme yapmaya yöneltici olmalı,

• Programda yer alan etkinlikler çocukların günlük hayatları ile ilişki kurabilmelerine yardım edici nitelikte olmalı,

• Program esnek olmalı ve gerektiğinde değişiklikler yapılabilmeli,

• Program uygulandıktan sonra varılan sonuçların belirlenmesi için değerlendirilmelidir (18,19)

Okulöncesi Eğitim Kurumunda Öğretmen:

• Değişikliğe ve yeniliklere açık olmalı, kendini yenileyebilmeli,

• Sabırlı ve çocukları tanımaya yönelik olmalı,

• Çocukla konuşmalarında olumlu ifadeler kullanmalı, onun en iyi yapabileceği tanıdığı konulara öncelik vermeli, çocukta başarı duygusunu destekleyici ve yeni konuları öğrenme isteğini arttırıcı ödüllendirmelerde bulunmalı,

• Olumlu model olmalı,

• Arkadaşlarının yaptıklarıyla kıyaslamalar yapmamalı ve demokratik davranmalı.

• Çocuklara soru sorma fırsatı vererek onların sorulara birlikte çok yönlü cevaplar aramalarını sağlamalı, yeni ve orijinal çözümleri daima olumlu karşılamalı, çocukları tek tip çözüm üretmek yerine daima olası çözümler bulabilmeleri yönünde desteklemeli,

• Yaratıcılık ve karar verme becerisinin geliştirilmesi açısından etkinliklerin çocuklar tarafından başlatılmasını sağlamalı,

• Değişik materyalleri uygun bir biçimde sunmalı, yeni mekan ve materyali çocuklara özellikleri, kullanılış şekilleri ile tanıtmalı,

• Kullanılan araç-gereçlerin toplanması, bakımı ve kullanıldıktan sonra kaldırılması gerektiğini ve kullanılan malzemelerin paylaşılmasını öğretmeli,

• İyi bir gözlemci olabilmeleri için deneyleri ve gezileri günlük programında sık sık kullanmalı,

• Oyun, müzik ve drama etkinlikleriyle öğrenmeyi eğlenceli ve daha kalıcı hâle getirmeli,

• Yaratıcılık için uzun süreye ihtiyaç vardır, bu nedenle öğretmen etkinlikler için yeterli süre vermeli, etkinlikler süresince kesinti yapmamalıdır (20,21,22).

Yaratıcılık eğitiminin desteklenmesi için sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Aile ile birlikte yürütülen yaratıcı okulöncesi eğitim programı; çocuğun daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen özerk bir birey olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır.


--------------------------------------------------------------------------------(1) İnci San, "Yaratıcılık İki Düşünme Biçimi ve Çocuğun Yaratıcılık Eğitimi", Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1-4, (1979), s. 117-190.

(2) Şükran Oğuzkan, Özgör Demiral ve Gülseren Tür, Okulöncesinde Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri, YA-PA Yayın Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul, 1999, s. 8-9.

(3) H.Ömer Adıgüzel, "Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi", (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1993), s. 98.

(4) Friedrich Verlag Verber, Yaratıcılık Eğitimi, Inter Nationes, Bonn-Bad Godesberg, Germany, 1979, s. 16.

(5) Esra Ömeroğlu, "Anaokuluna Giden Beş-Altı Yaşındaki Çocukların Sözel Yaratıcılıkları ve Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi", (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1990), s. 17.

(6) San, a.g.e., s. 117-190

(7) Şule Bilir, Okulöncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı 1, YA-PA Yayınları, İstanbul, 1991, s. 31-37.

(8) Şaila Yahya İlkbahar ve Sibel Tezel, "Yaratıcılık Nedir?" Yaşadıkça Eğitim, Sayı: 25, (Kasım, Aralık 1992), s. 8-11.

(9) Oğuzkan, Demiral ve Tür, a.g.e., s. 13-14.

(10) Ömeroğlu, a.g.e., s. 24-31.

(11) M.E.B. Okulöncesi Eğitim Genel Müdürlüğü Kreş Anaokulu ve Anasınıfı Programı, M.E.B. Basımevi, İstanbul 1998, s.25-44.

(12) Ömeroğlu, a.g.e., s. 24-31.

(13) Mübeccel Gönen, "Çocuk ve Yaratıcılık", 8. YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, YA-PA Yayınları, İstanbul, 1992, s. 192-196.

(14) Nilüfer Darıca, "Okulöncesi Dönemde Sanat ve Estetik Algının Değerlendirilmesi", 9. YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, YA-PA Yayınları, İstanbul, 1993, s. 220-223.

(15) Nuray Sungur, Yaratıcı Düşünce, Özgür Yayın Dağıtım, İstanbul, 1992, s.17-47.

(16) D.J. Moran, R.M. Milgram, J.K. Sawyers, R.V.Fu, "Original Thinking in Preschool Children", Child Development, V. 54, (1983), s. 921-926.

(17) J.P. Isenberg, M.R. Jalongo, Creative Expression and Play in the Early Childhood Curriculum, Macmillan Publishing Company, New York, 1993.

(18) Oğuzkan, Demiral ve Tür, a.g.e., s. 14, 88.

(19) M.E.B. a.g.e., s. 25-44.

(20) Şükran Oğuzkan, Emine Tezcan, Gülseren Tür, Özgör Demiral, Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri ve Eğitici Oyuncaklar, Ilıcak Matbaacılık, 2000, s. 8-9.

(21) Isenberg ve Jalongo, a.g.e.,

(22) M.E.B., a.g.e., s.25-44.
 
Katılım
13 Haz 2006
Mesajlar
6
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
paylaşımın için sağol bende yaratıcılıkla ilgili bu hikayeyi paylaşmak istiyorum...


BIR KÜÇÜCÜK OGLANCIK VARMIS !...

Bir küçücük oglancik, bir gün okula baslamis. Pek mi pek akilliymis. Okulu
da pek büyükmüs. Ama akilli çocuk, sinifina disaridan kestirme bir yol
bulmus. Buna çok sevinmis. Artik okulu ona kocaman görünmüyormus.

Bir zaman sonra, bir sabah ögretmen demis ki;
- "Bugün resim yapacagiz."

"Ne güzel! " demis çocuk. Resim yapmasini pek severmis. Her türlüsünü de
yaparmis. Aslanlar, kaplanlar, tavuklar, inekler, trenler, gemiler ... Mum
boyasini çikarmis ve çizmeye baslamis.

Ama ögretmen "Durun!" demis. "Henüz baslamayin." Ve çocuk herkes hazir olana kadar beklemis.

"Simdi" demis ögretmen, "Çiçek çizmesini ögrenecegiz."
"Iyi demis" çocuk. Çiçek çizmesini çok severmis ve pek güzellerini yapmaya baslamis pembe, mavi, turuncu mum boyalariyla..

Ama ögretmen, "durun" demis, "size nasil yapacaginizi gösterecegim." Yesil sapli kirmizi bir çiçek çizmis."Iste" demis ögretmen, "Böyle çizeceksiniz. Simdi baslayabilirsiniz."

Küçük çocuk bir ögretmenin resmine bakmis, bir de kendininkine...
Kendininkini daha bir sevmis ama bunu söyleyememis. Kagidi çevirip
ögretmeninki gibi yesil sapli kirmizi bir çiçek çizmis.

Bir baska gün küçük oglancik, sinifa çikan kapiyi tek basina açmayi
becerdiginde, söyle demis ögretmen."Bu gün çamurdan bir sey yapacagiz."

"Iyi" demis çocuk. Çamurla oynamayi pek severmis. Her seyi yapabilirmis
onunla. Yilanlar, kardan adamlar, filler, fareler, arabalar... Baslamis
çamuru yogurup sikistirmaya..

Ama ögretmen "Durun, daha baslamayin!" ve beklemis hazir olmasini
herkesin. "Simdi" demis ögretmen, "Bir çanak yapacagiz."

"Güzel" demis çocuk. Çanak yapmasini da pek severmis ve baslamis yapmaya boy boy, sekil sekil çanaklari.

Ama ögretmen "Durun!" demis, "Size nasil yapilacagini gösterecegim." Ve de göstermis herkese bir büyük çanagin nasil yapilacagini. "Iste" demis
ögretmen "Artik baslayabilirsiz." Küçük çocuk bir ögretmenin çanagina
bakmis, bir de kendininkine. Kendininkini daha çok sevmis, ama bunu
söyleyememis. Topragini yuvarlayip yeniden yapmis ögretmeninki gibi derin bir çanak.

Ve çok geçmeden küçük çocuk ögrenmis beklemeyi, izlemeyi ve her seyi
ögretmen gibi yapmayi. Ve çok geçmeden baslamis kendiliginden hiçbir sey yapmamaya. Ama birdenbire küçük çoçuk ve ailesi tasinivermis baska bir eve, baska bir sehire ve çocuk gitmis baska bir okula...

Bu okul daha da büyükmüs öbüründen. Kestirme yolu da yokmus disaridan.Büyük basamaklari çikmak ve uzun koridorlari geçmek gerekiyormus sinifa kadar.

Ve daha ilk gün demis ki ögretmen: "Simdi resim yapacagiz!" "Güzel" demis çocuk ve beklemis ögretmenin ne yapacagini söylemesini. Ancak ögretmen bir sey söylemeden baslamis dolasmaya.

Küçük çocugun yanina gelince sormus:
- "Resim yapmak istemiyor musun?"
- "Istiyorum" demis çocuk. "Ne yapacagiz?"
- "Ne istersen" demis ögretmen.
- "Her kes ayni resmi yaparsa ve ayni renkleri kullanirsa, kimin ne
yaptigini ve neyin ne oldugunu nasil anlarim ben?"
- "Bilmem" demis çocuk ve baslamis "YESIL SAPLI KIRMIZI ÇIÇEGI" çizmeye...
 
Katılım
9 May 2006
Mesajlar
729
Tepki Skoru
0
Puanları
16
Yaş
42
cok guzel bi yazi bence saolun paylasiminiz icin oncelikler. bencede cocuklari kaliplarin icine sokmaktansa onlarin o taze beyinlerinde olusturduklari farkli seyleri ortaya koymalari en guzeli ve bunun icinde okul oncesi ogretmenleri olarak tesfik etmeliyiz cocuklarimizi yapilan her etkinlikte yaracilini kulanmaya tesfik edersek hem etkin bir katilim hemde biseyler yapmanin keyfini yasarlar ve herseferinde etkinlikrde daha istek ve sevkle katilirla hem boylece onlarin hayal dunyalarini yasamlarindaki kargasalar ve fikirlerini disa vurmalarini saglariz ben cocuklarima munkun oldu kadar her etkinlikye yaraticiliklarini kullana bilecekleri alanlar ve inkan sagliyorum o kadar guzel fikirler o kadar hayret verici guzelikte dusunceler cikiyo ki ben kendim gururlaniyorum onlarin bu yaratici fikirlerinden bende yaraticilik sart sinirlari kaliplasilmisliktan uzaklasalim
 
Katılım
13 Tem 2006
Mesajlar
495
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
Paylaşımınız için teşekkürler. Gerçekten çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek, onlara yaratıcılıklarını geliştirmeleri için rahat bir ortam sunmak çok önemli.eskiden doğru dürüst oyuncak olmadığından çocuklar kendileri yaparmış. süpürge hayal güclerinde at olur, koltuk araba olur. ben hatırlıyorum 1 yada 2. sınıfa gidiyorum o zamanlar. komşumuzun oğlu tahtalardan araba yapmıştı.içine biniyordu bizde itiyorduk ( safmışım biraz o zamanlar :D)
ama bazı oyuncaklarda ( büyük ev gibi) çocukların yaratıcılığına, hayal güçlerine katkıda bulunuyor.
Benim erekek öğrencilerim tahta bloklarla oynamayı çok seviyorlar. değişik şeyler yapıyorlar.
Ben sınıfımda çocukların yaratıcılıklarını geliştirecek oyuncaklar bulundurmaya çalışıyorum.
Artık malzemelerle etkinlik yaparkende önlerine artık malzemeyi koyuyorum canları ne isterse , nasıl isterse öyle yapıyorlar. çok değişik şeyler ortaya çıkıyor.
 
Katılım
13 Haz 2006
Mesajlar
6
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
bütün okul öncesi öğretmneleri ve ya adayları sizin gibi düşünmüyor ne yazık ki. keşke çocuklara özgür olabilecekleri bir ortam sunabilsek. ancak gördüğüm öğretmenlerin bir kısmı daha çocuk anaokulndayken onları aynı kalıba sokmaya çalışıyor. komutlar doğrultusunda çocukları yönlendiriyorlar. çocuk bir süre sonra öğretmenden korkmaya yaratmaktansa aynısını yapmaya karar veriyor.
 
Katılım
6 Ocak 2010
Mesajlar
1
Tepki Skoru
0
Puanları
0
kesinlikle çok güzel bir örnek.hiç bi şekilde yaşı ne olursa olsun insanları kısıtlamamalıyız.standart beyinler yaratmak insan kopyalmaktan farksızdır.çeşitlilik o şeyin değerini belirler saygılarımla...
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst