Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

ÖĞRETMENLİK MESLEGİNE GİRİŞ FİNAL ÖRNEK SORULAR

Katılım
24 May 2007
Mesajlar
4
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
34
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ ÖRNEK SORULAR--------------------------------------------------------------------------------
Arkadaşlar soruları buldum gerçekten çok sevindim geöde olsa buldum azmin sonu sizlerlede paylaşmak istedim......
1)Organizmanın yarattığı bir davranışın sonucunun organizmada hoşnutluk yaratırsa,bu davranışın ileride yineleme sıklığının artacağını ve davranışın kalıcı olacağını savunan hangisidir?
cevap)Etki yasası
2)Bireyin doğum öncesinden ölümüne kadar geçirdiği tüm değişiklikleri inceleyen bilim dalı hangisidir?
cevap)Gelişim psikolojisi
3)Düşünme ve yeni durumlara uyma konularında soyut kavram ve simgelerden yararlanabilme yeteneğine ne ad verilir?
cevap)Soyut zeka
4)Eğitimin çocukların gelişim dönemlerine ve bireysel özelliklerine göre ayarlanması gerektiğini savunan düşünür hangisidir?
cevap)Rousseau
5)Çocuğun zihnini boş bir levhaya benzeterek,çocuğun dıştan gelen her çeşit uyarana açık oldugunu ileri sürerek eğitimde ezberciliğe karşı çıkan bilim adamı kimdir?
cevap)Locke
6)Eğitim psikolojisi alanının ortaya çıkmasına yönelik öncü düşünceleri ortaya atan ilk bilim adamı kimdir?
cevap)Herbart
7)Öğrencilerin davranış sorunları ile başedebilmesi ve sınıfta öğrenmeye uygun bir ortam oluşturabilmesi için öğretmenin hangi konuda yeterli bir anlayış geliştirmesi gerekmektedir?
cevap)Sınıf yönetimi
8)Hangisi felsefenin uğraş alanlarından biri değildir?
cevap)Gerçekçilik
9)Düşüncenin düşünce ile doğrulanması bilimine ne ad verilir?
cevap)Mantık
10)Hangisi çagımıza egemen olan eğitim felsefelerinden biri değildir?
cevap)Pragmatizm
11)Hangisi felsefenin ilgi alanı içindedir?
cevap)Değer yargılarını irdeleme
12)Hangisi felsefenin işlevleri arasında yer almaz?
cevap)Bilgiyi artırma
13)Hangisi yararcılık felsefesini oluşturan ilkelerden biridr?
cevap)Değerler evrensel değil görecelidir?
14)Ziya Gökalp'in eğitimle ilgili görüşü hangisidir?
cevap)Eğitim psikolojik olmaktan çok sosyolojiktir
15)Görüşlerden hangisi ilerlemecilik(progressivism)akımına uyan bir görüşü yansıtır?
cevap)Eğitim-öğretim etkinlikleri,öğrenci odaklı olmalıdır
16)Hangisi tarih öğrenme ve öğretmenin yararlarından biri değildir?
cevap)Değişime direnç gösterme
17)Eğitimde bireyin hak ve yeteneklerinin gelişmesini ve çocuğa saygı gösterilmesi gerektiğini savunan eğitimci hangisidir?
cevap)Rousseau
18)Hangisi osmanlı imparatorluğundaki eğitim kurumlarından biri değildir?
cevap)Medreseler
19)Selçukluların ilköğretim düzeyinde eğitim veren kurumlar hangisidir?
cevap)Küttap
20)Hangisi karahanlılar döneminde bilim ve kültür yaşamında yetişmiş kişilerden biri değildir?
cevap)Alpaslan
21)İnsanların sosyal ilişkilerini konu edinen bilgi kategorisine ne ad verilir?
cevap)Sosyal bilimler
22)Roma eğitiminin temel özelliği nedir?
cevap)Söylevlere ağırlık vermesi
23)Selçuklular döneminde şehzade ve sultanlara danışmanlık yapan ve ınlara eğitim veren kişilere ne ad verilir?
cevap)Atabek
24)Selçuklu devleti zamanında kurulan daha sonra osmanlı devletine aktarılan eğitim kurumları hangisidir?
cevap)Medreseler
25)Cumhuriyet döneminde yeni Türk harflerinin kabulü hangisinin göstergesidir?
cevap)Yeni bir kültür uyarlamasının
26)Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi hangi ilkenin gereğidir?
cevap)Süreklilik
27)Düzenli,planlı ve yöntemli biçimde verilen eğitime ne ad verilir?
cevap)Örgün eğitim
28)Engelli bir çocuğun ilköğretime kaydedilmesi için uğraşan bir veli eğitim sistemimizin hangi ilkesine göre hareket ediyor demektir?
cevap)Eğitim hakkı
29)hangisi planlılık ilkesiyle ilgilidir?
cevap)Bina,tesis ve donatım standartlarının belirlenmesi
30)Okulöncesi eğitimin en belirgin özelliği nedir?
cevap)İsteğe bağlı oluşu
31)Hangisi ana hizmet birimleri arasında değildir?
cevap)Personel Gn.Md.
32)Türk eğitim sistemiyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
cevap)Yaygın eğitimle yalnızca teknik eğitim arasında bağ kurulmalıdır
33)Hangisi bilim okur-yazarı olarak yetişen bireylerin özelliklerinden biri değildir?
cevap)Akademik çevrelere yakın olma
34)Hangisi bilim okur-yazarı olan bireylerin bilişsel becerilerinden biri değildir?
cevap)Meraklılık yapabilme
35)Hangisi bilimin temel niteliklerinden biri değildir?
cevap)Denetim altına almak
36)Hangisi uzaktan eğitim uygulamalarının eğitim sistemine yararlarından biri değildir?
cevap)Öğretimden sınırlı bir kesim yararlanır
37)Hangisi bilim okur-yazarı olarak yetişen bireyin nitelikleri arasında yer almaz?
cevap)Tez canlı olma
38)Bilimin tek tek olgularla değil,olgu türleriyle ilgilenmesi onun hangi niteliğinin göstergesidir?
cevap)Genelleyici
39)Eğitim çabalarının temel amacı nedir?
cevap)Toplumsal uyum sağlama
40)Tedrisat-ı ipdadiye kanunu muvakkatı hangi yılda yayınlanmıştır?
cevap)1913
 
Katılım
3 Ara 2006
Mesajlar
7
Tepki Skoru
0
Puanları
0
çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk teşekkkürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 
Katılım
20 Ocak 2008
Mesajlar
2
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
34
18)Hangisi osmanlı imparatorluğundaki eğitim kurumlarından biri değildir?
cevap)Medreseler

bu cevap yanlıştır.

sibyan,medrese bunlar osmanlı eğitim okullarıdır.
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst