Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

DRAMA NEDİR NE DEĞİLDİR ???????

Katılım
2 Nis 2007
Mesajlar
79
Tepki Skoru
0
Puanları
0
TANIMLAR

Drama (Naci ASLAN): Drama, yaparak ve yaşayarak birinci elden öğrenme yöntemidir. Drama hayatın provasıdır (Aslan N., 1999.Türkiye 1, Drama Liderleri Buluşması. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara. s. 14).

Drama (Dorothy HEATHCOTE’dan Akt. Naci ASLAN): Drama yaşamdır, drama başkaldırıdır (Oluşum Bülten.1999 Temmuz – Ekim Sayı 7-8. s. 2).

Drama (Prof. Dr. Hans Wolfgang NICKEL’den Akt. Naci ASLAN): Drama ; herkese göre değişen, herkeste ayrı şeyler çağrıştıran bir olgudur (Oluşum Bülten.1999 Temmuz – Ekim Sayı 7-8. s. 4).

Drama (Pamela BOWELL’den Akt. Naci ASLAN): Drama doğal bir öğrenme yoludur.
Dramada insanlar kendilerini başka yere koyarlar, imgelerle öğrenirler. İmgelerle öğrenmenin yolu dramadır.
Drama aynı zamanda imgesel yola gitmenin en kolay yoludur.
Dramada kurgu vardır ve koruma anlamına gelir (Oluşum Bülten.1999 Temmuz – Ekim Sayı 7-8. s. 4).
    
Drama (Doç. Dr. Cahit KAVCAR): Drama insanın yaşamı boyunca süren eylemdir ve insanın kafaca sağlığına bağlıdır. Kısaca drama, yaşama sanatı, dramatizasyon ise oyunlaştırma, yaşanır hale getirmedir (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.19).

Drama (Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ): Drama, yaşam durumlarını oyunda var olan “kurallar içinde özgürlük” öğesini kullanarak yaratıcı süreçlere dönüştürmek yoluyla katılımcılara kendini keşfetme, tanıma, başkalarını tanıma, kendini başkalarının yerine koyabilme fırsat ve olanaklarını verir. Böylece drama bir disiplin, bir öğretim yöntemi ve bir sanat eğitim alanıdır (Üstündağ T., 2002. Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. 3. Baskı. Pegem Yayıncılık. Ankara. s.34 ).

Drama (Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ): Drama, hareket içinde bulunmak, hayal kurmak, taklit etmek ve oynamak gibi insanın içgüdülerinden yola çıktığından çocuklar için hoşlanılan bir etkinlik dizisidir (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.246).

Drama (Tamer LEVENT): Drama, olaya aktif olarak katılanlar için yapılan bir iştir: Deney anlatılmasıdır (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.51).
  
Drama (Prof. Dr. İnci SAN): İnsanın insanla giriştiği her tür dolaysız, doğrudan ilişki, etki tepki alış verişi, arada oluşan en az düzeyde bir etkileşim bile bir dramatik an yada dramatik bir durumdur (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.58).

Drama (Prof. Dr. İnci SAN): Drama etkinliği, darama yaşantısının somut olarak duyumsanmasıyla kişinin evrensel, toplumsal, moral, etik ve soyut kavramları anlamlandırmasıdır  (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.82).

Drama (Prof. Dr. İnci SAN): Olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik olan çalışmalardır  (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.82).

Drama (Prof. Dr. İnci SAN): Çağrışımların, duyguların, bilgi ve deneyimlerin özgürleştiği bir ortamın sağlanmasıdır  (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.84).

Drama (Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU): Drama araştırma, insan yaşantısının bazı yönlerine cevaplar bulma demektir (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.101).

Drama (Dr. Ayşe OKVURAN): Drama bir süreçtir, başlangıçla bugün arasında bir fark vardır. Dramada yaratıcılık da bu süreç sonunda oluşur. Drama deneyimi arttıkça birey yaratıcı düşünmeye doğru kendini zorlar yada zorlamalıdır. Dramada her eylem, doğaçlama yaratıcı olmayabilir ama içinde yaratıcı anları barındırır (Aslan N., 2002. İlköğretimde Drama ve Tiyatro. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara s. 41).

Drama (Wooland’dan Akt. Dr. Ayşe OKVURAN): Wooland’a göre drama imge ürünü kurgulanmış dünyaya odaklanarak dikkatimizi gerçek dünyanın farkında olmaya ve anlamaya yöneltir. Dramayı drama yapan ham maddeler, rol/karakter, öyküleştirme ve dildir (Aslan N., 2002. İlköğretimde Drama ve Tiyatro. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara s. 41).

Drama  (Mc Caslin’den Akt.Sema ALEVCAN): Drama, bir sanat formu, öğrenme yöntemi, bireysel ifadenin anlamı, boş zaman etkinliği, ya da terepatik bir araç olarak görülebilir ((Aslan N., 2002. İlköğretimde Drama ve Tiyatro. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara s. 87 ).

Drama (Yrd. Doç. Dr. Erbil GÖKTAŞ): Drama Antik Yunanca bir sözcük, “dramenon”dan geliyor. Yapılan şey anlamında. İnsan yaşantısındaki bir duyguyu, bir anı, bir eylemi, bir düşünceyi aktarmak, ortaya koymak olarak tanımlanıyor (Aslan N., 2002. İlköğretimde Drama ve Tiyatro. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara. s. 132).

Drama (Brain WAY’den Akt. Ceren Arzu OKUR): Drama yaşam pratiği yapmaktır (Oluşum Bülten. Nisan 1999, sayı 6. s. 9).
    
Yaratıcı Drama (Prof. Dr. İnci SAN): Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri yada yaşantıyı veya bir olayı tiyatro tekniklerinden yararlanarak, oyun yada oyunlar geliştirerek canlandırma olarak tanımlanan yaratıcı drama; olayı olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikleri içerir (Üstündağ T., 2002. Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. 3. Baskı. Pegem Yayıncılık. Ankara. s. 34).

Yaratıcı Drama (Prof. Dr. İnci SAN): Yaratıcı drama, önceden yazılmış bir metin olmaksızın katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluşturdukları eylem durumları ve doğaçlama canlandırmalardır (Üstündağ T., 2002. Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. 3. Baskı. Pegem Yayıncılık. Ankara. s. 34).

Yaratıcı Drama (Prof. Dr. İnci SAN): Yaratıcı drama doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro yada drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı yada bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.81).
  
Yaratıcı Drama (Dr. Ömer ADIGÜZEL): Olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik olan yaratıcı drama çalışmalarında, tiyatro olgusunda olduğu gibi bir başlangıç ve son bölümü olmayabilir. Ama bildiğimiz çocuk oyunlarındaki gibi belli kuralları ve bu kurallar içindeki sonsuz özgürlükleri içerir (Üstündağ T., 2002. Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. 3. Baskı. Pegem Yayıncılık. Ankara. s.35 ).

Yaratıcı Drama (Dr. Ömer ADIGÜZEL): Olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik olan dram çalışmaları, bildiğimiz çocuk oyunlarındaki belli kurallar içindeki sonsuz özgürlükleri içerir. Drama çalışmalarında ortaya konulanlar o anda yaratılanlardır, ilk kez vardırlar, dolayısıyla ile ortaya çıkaranların doğrusu yanlışı yoktur  (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s. 166 ).

Yaratıcı Drama (Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ): Eğitim sürecinde oyunlarla geliştirilen bir etkinliktir ve bu özelliği ile eğitimin yaşamsal bir parçasıdır (Üstündağ T., 2002. Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. 3. Baskı. Pegem Yayıncılık. Ankara. s.24 ).

Yaratıcı Drama (Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ): Bilişsel davranışları, duyuşsal özellikleri ve devinişsel becerileri kazandırmada bir öğretim, başta duyguların eğitimi olmak üzere bütüncül bir estetik anlayış oluşturmada sanat eğitimi alanı ve yaşanılan süreci betimleme, açıklama ve kontrol edebilme olanaklarıyla da bir disiplindir (Aslan N., 1999.Türkiye 1, Drama Liderleri Buluşması. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara. s. 21).

Yaratıcı Drama (Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ): Yaratıcı drama bir bilgi aktarma yada bilgilendirme süreci değildir. Herşeyden önce anlama, anlatım, yaratma ve beceriler bütünüdür. Bunların kazanılması “yapma ve uygulama” ile gerçekleşir. Yaratıcı drama bunun için etkin durumda bulunan, katılımı gerektiren, öğrenen odaklı bir süreçtir (Aslan N., 2001. Dramaya Çok Yönlü Bakış. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. s. 31).

Yaratıcı Drama (Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK): Bilindiği gibi kendisine ve karşısındakine güven duyabilen, paylaşımcı, eleştirel bakabilen, yaratıcı düşünceye sahip bireylerin bulunduğu toplumun oluşmasına katkı sağlayan öğrenme ve öğretme alanlarından biridir. İnsanın kendisi ve çevresiyle olan ilişkilerinde olumlu tutum ve davranışlar sergilemesine katkı sağlayabilir (Aslan N., 2001. Dramaya Çok Yönlü Bakış. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. s. 115).

Yaratıcı Drama (Heinig, Stillwell’den Akt. Prıf. Dr. Esra ÖMEROĞLU): Doğaldır, yazılı bir metni yoktur, sunuşsal değildir yani sahnelenmesi gerekmez, olay merkezlidir, lider tarafından rehberlik edilen katılımcılar, yaşadıkları ve hayal ettikleri durumları yaratıcı drama şekli içinde yansıtırlar. Lider grubun keşfetmesi, gelişmesi, fikirlerini ve duygularını dramatik oyunlar yoluyla ifade etmesi için rehber olur  (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.92).

Yaratıcı Drama (Prof. Dr. İnci SAN’dan Akt. Dr. Ayşe OKVURAN): Oyun süreçleri ve yaşam durumlarındaki dramatik anların, uzmanlarca grup içi etkileşim süreçleri içinde yaratılması yaratıcı drama çalışmaları olarak nitelenmektedir (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.232).

Yaratıcı Drama (Dr. Ömer ADIGÜZEL’den Akt. Bil. Uz. Gülşen BÜYÜK): Çok yönlü zekaya dönük uygulamalardaki işlevselliği nedeniyle, sınıf dışındaki amaçlara uygun her türlü ortamlarda yaşantılara dayalı öğrenmeyi gerçekleştirmede etkili bir yöntem ve disiplindir (Aslan N., 2002. Drama ve Müze Pedagojisi. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara s.64).

Yaratıcı Drama (Bil. Uz. Aynur EĞİTMEN): Yaratıcı drama yaparak yaşayarak öğrenmeyle doğal ortam içinde bireyin kendini keşfetmesine ve ifade etmesine olanak tanıyan bir eğitim yöntemidir (Oluşum Bülten. Ocak 2003 sayı 21. s. 11).
  
Eğitimde Drama (Tamer LEVENT’den Akt. Serap AKIN ANTEPLİ): Bilgilerin kullanılmasıyla ilgili ortamlar yaratma ve rol oynama tekniği ile bir problemle karşılaştığı zaman ne yapacağını, bilgisine nasıl başvuracağını, kendini nasıl dingin ve kontrol altında tutabileceğini hatta kendisini ruhsal olarak nasıl rahatlatabileceğini de öğrencisine öğreten bir yöntemdir (Aslan N., 2001. Dramaya Çok Yönlü Bakış. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. s. 124).

Eğitsel Drama (Akt. Nesrin KARADAĞ): Mc. Casline göre eğitimde drama; dramanın diğer konuları öğretmek için eğitimde kullanılmasıdır. Çocukların ilgisini genişletmek, gerçekliğe fantezi yoluyla bakabilmelerini ve hareketlerinin görünen yüzeylerinin altındaki anlamlarını çözebilmelerini sağlamak için kullanılır (Aslan N., 2001. Dramaya Çok Yönlü Bakış. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. s. 106).

Eğitsel Drama (Sibel GÜNEYSU’dan Akt. Fatma TAHTA): Eğitimde drama; insanın kendini başkalarının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması, kendini ifade edebilme, yaratıcı olma, yaşamı çok yönlü algılama, araştırma istek ve angarya haline dönüşmesine karşı bireyin eğitim ve öğrenme isteğini arttırıcı eğitim yöntemidir (Aslan N., 1999.Türkiye 1, Drama Liderleri Buluşması. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara. s. 92).

Eğitimde Drama (Doç. Dr. Sibel GÜNEYSU): İnsanın kendini başkalarının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi. Bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması. Kendini ifade edebilme, yaratıcı olma, yaşamı çok yönlü algılama, araştırma istek ve duygusunun gelişmesi. Eğitim ve öğretimin buyurgan, kısırlaştırıcı ve angarya haline dönüşmesine karşı bireyin eğitim ve öğrenme isteğini arttırıcı eğitim yöntemi (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.96).

Eğitimsel Drama (İnci SAN): Rol oynamanın pedegojik olanaklarını kullanarak dinsel ve sosyal öğrenmeyi sağlar. Eğitsel amaçlıdır  (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.81).

Eğitimde Drama (Prof. Dr. İnci SAN’dan Akt. Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ): Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir düşünceyi, bir yaşantıyı yada bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak, oyun yada oyunlar geliştirerek canlandırmaktır  (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.201).

Eğitimde Drama yada Yaratıcı Drama (Prof. Dr. İnci SAN’dan Akt. Dr. Ayşe OKVURAN): Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri yada yaşantıyı veya bir olayı tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırmaktır (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.259).

Eğitsel Drama (Dorothy HEATHCOTE’dan Akt. Ceren Arzu OKUR): Çevrenin doğal kurallarını kabul ederek ve yaşam değerlerini su üstüne çıkararak (hafızaya yönelmeden o anda keşfedilmiş) karakterin değil durumun ilgi noktası olduğu her şeydir (Oluşum Bülten. Nisan 1999, sayı 6.s. 11).

Doğaçlama (Dr. Ayşe OKVURAN): Önceden hiçbir hazırlık yapılmaksızın bir durumun o anda birey yada çoğunlukla grup tarafından yaratılmasıdır (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.232).

Doğaçlama (Duygu KOÇAK): Doğaçlama temelde durumları, olayları rol oynayarak araştırma inceleme yöntemidir (Aslan N., 1999.Türkiye 1, Drama Liderleri Buluşması. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara. s. 114).

Doğaçlama (Tiyatrodaki Tanımı) (Duygu KOÇAK): Bir betiğe (metne) dayanmadan önceden saptanmış bir gelişim çizgisi üstünde sahne saptaması olmaksızın oynanan ve örgüsü önceden bilindiği için oyuncuların bu örgüyü izleyip anlık buluşlarla geliştirdikleri gösterileri içeren tiyatrodur. Oyun veya provada aktör veya aktörlerin yeni bir duruma anlık tepkileridir (Aslan N., 1999., Türkiye 1. Drama Liderleri Buluşması. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara s. 115).
    
Dramatizasyon (Prof. Dr. Cahit KAVCAR): Bir duygu ve düşüncenin hareket, mimik, jest ve sözle anlatılmasıdır (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.40).

Dramatizasyon (Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU): Hikaye içinde sunulan olayların ve durumların oynanmasıdır (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.94).

Oyun (Akt. Dr. Tülin SAĞLAM): Slade oyunu, çocuğun kişisel ritmini bulması için temel bir yöntem, tutku ve erdemleri dengelemek için en iyi araç ve takım ruhu ve sosyal farkındalığı geliştirmek için bir yol olarak değerlendiriyor (Üstündağ Doktora tezi).

Oyun (Akt. Selda ERGÜN): Viola Spolin’e göre oyun deneyim kazanmak için gerekli bireysel özgürlüğü ve birlikteliği barındıran, doğal bir grup biçimi olarak tanımlar (Aslan N., 2001. Dramaya Çok Yönlü Bakış. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. s. 27).

Oyun (Metin AND’dan Akt. Prof. Dr. İnci SAN): Oyun, doğuştan bir yeteneği geliştirme isteği, belli kuralları olan bir eğlencedir (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.148).
  
Oyun (Erikson’dan Akt. İnci SAN): Oyun çocuğun psikososyal gelişiminin aynası gibidir, gelişim dönemleri boyunca ilerler. Oyun yoluyla çocuk gerçek durumlarla başa çıkmak için yeni modeller yaratır  (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.148).

Oyun (Schiller’den Akt. Prof. Dr. İnci SAN): Oyun tüm yetilerin uygunluğu, eğilimlerin uyumu, duyguların özgürlüğüdür   (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.148).

Oyun (Schiller ve Spencer’den Akt. Prof. Dr. Özdemir NUTKU): Schiller ve Spencer gibi düşünürler oyunu insandaki fazla gücün taşması ve boşalması olarak tanımlarlar (Nutku Ö., 1998.Çocuk Oyun Tiyatro. Özgür Yayınevi,1. Baskı. s.13).

Oyun (Metin AND’dan Akt. Prof. Dr. Özdemir NUTKU): Oyun genç insanın yada hayvanın ileri yaşamın gerektirdiği uğraş ve eylemlere bir hazırlıktır (Nutku Ö., 1998.Çocuk Oyun Tiyatro. Özgür Yayınevi,1. Baskı. s.16).

Oyun (Bernart SUİTS’den Akt. Prof. Dr. Özdemir NUTKU): Oyun oynamak, sonuca götürmede daha yeterli olanı yasaklayıp daha az yeterli olanı serbest bırakan, yalnızca bu tür bir etkinliği olanaklı kıldığı için kabul edilen, kuralların izin verdiği araç ve yöntemleri kullanarak belli bir duruma ulaşmaya yönelik bir etkinliğe girmektir  (Nutku Ö., 1998.Çocuk Oyun Tiyatro. Özgür Yayınevi,1. Baskı. s.19).

Oyun (Güvenç BOZKURT’tan Akt. Prof. Dr. İnci SAN): Oyun insanın nesnel dünyası ile öznel dünyası arasında bir köprüdür, nesnelle öznelin hesaplaşması, düşle gerçeğin uzlaşmasıdır  (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.148).

Oyun (Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ): Oyun, kişiliğin gelişimi sürecinde diğer insanlarla paylaşarak ve onları taklit ederek gerçekleştirilen en önemli etkinliktir  (Adıgüzel vd. 2002. Yaratıcı Drama 1985 – 1995 Yazılar. 1. Baskı. Naturel Yayınevi. Ankara, C.1, s.202).

Tiyatro (İ. H. BALTACIOĞLU’dan Akt. Haldun AÇIKSÖZLÜ): Baltacıoğlu tiyatro hakkında görüşlerini şöyle dillendiriyor;
1. Tiyatro hayata en yakın olan bir şeydir
2. Tiyatro bir şahsiyet okuludur
3. Tiyatro milli şahsiyeti yoğurur
Okul tiyatrosu bir gaye değil bir vasıtadır (Aslan N., 1999.Türkiye 1, Drama Liderleri Buluşması. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara. s. 112).

Tiyatro (Bilge UMAR’dan Akt. Naci ASLAN): Tiyatro ayakta dimdik duran ana tanrıça anlamına gelmektedir (Aslan N., 2002. Drama ve Müze Pedagojisi. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara s.13).

Tiyatro (Aziz ÇALIŞLAR’dan Akt. Gülşen YEĞEN): Oyun, oyuncu, sahne ve izleyici gibi temel öğelerden oluşan sanat; dramatik metin, oyunculuk, sahneleme, sahne tasarımı,sahne giysisi,sahne müziği,ışıklama ve sahne tekniği öğelerinin tümünü birlikte içeren sanatsal etkinlik olarak tanımlıyor  (Aslan N., 2002. İlköğretimde Drama ve Tiyatro. Oluşum Tiyatrosu ve Drama Atölyesi Yayınları. Ankara s. 69).
 
Katılım
30 Mar 2007
Mesajlar
122
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
39
elimdeki dramayla ilgili kaynakların birinde şöyle yazıyordu:"Kalıpları öğrenen sakin denizlerde rahattır.Anlayarak öğrenen ise kasırga ortasındaki okyanustan çıkış yolunu eninde sonunda bulur."Dramanın çocuklara yararı saymakla bitmez tabiki.Bu kadar önemli bir yöntemi öylesine uygulamak amaçlarımıza ne kadar ulaştırır bizleri?Çocuklara farklı bakış açıları kazandırmanın, kendilerini ifade edebilmelerinin,güven duygularını geliştirmelerinin,yapabileceklerinin farkına varmalarının,empati yeteneklerini geliştirmelerinin,özgüven kazanmalarının ve daha bir çok kazanımın en sağlam yollarından biri drama bence..teşekkürler thespis...:thumbsup:
 
Katılım
2 Nis 2007
Mesajlar
79
Tepki Skoru
0
Puanları
0
jade' Alıntı:
elimdeki dramayla ilgili kaynakların birinde şöyle yazıyordu:"Kalıpları öğrenen sakin denizlerde rahattır.Anlayarak öğrenen ise kasırga ortasındaki okyanustan çıkış yolunu eninde sonunda bulur."Dramanın çocuklara yararı saymakla bitmez tabiki.Bu kadar önemli bir yöntemi öylesine uygulamak amaçlarımıza ne kadar ulaştırır bizleri?Çocuklara farklı bakış açıları kazandırmanın, kendilerini ifade edebilmelerinin,güven duygularını geliştirmelerinin,yapabileceklerinin farkına varmalarının,empati yeteneklerini geliştirmelerinin,özgüven kazanmalarının ve daha bir çok kazanımın en sağlam yollarından biri drama bence..teşekkürler thespis...:thumbsup:
Bu kadar güzel bir geri bildirim için ben teşekkür ederim..
 
Katılım
23 Nis 2007
Mesajlar
2,062
Tepki Skoru
0
Puanları
0
paylaşımlar içiçn teşekkürler. bayağı uğraşmışsınız
 
Katılım
2 Nis 2007
Mesajlar
79
Tepki Skoru
0
Puanları
0
daha fazla da uğraşabilirim ama bunun için talep var mı emin değilim...
 
Katılım
2 Kas 2008
Mesajlar
2
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
43
bu tanımların hepsi doğru, emeğinize sağlık..........ama yaratıcı drama dersi ve planının örüntüsünü oluşturup yapan kaç kişi var? bu branşta çok yeniyim, öğreneceğim daha çoook şey var eminim...bizler çabalarken çok rahat iş bulabilen ve korsan birsürü kişi gözlemliyorum..lütfen bu çalışmayı yapacağın kkişileri seçerken seçiçi olunolmuş olsun....yaşayarak oluşturulan bir süreç için çok tehlikeli bir durum maalsef
 
Katılım
22 Şub 2009
Mesajlar
1
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
51
Sevgili Thespis,
sanırım sizin yaratıcı dramaya bakış açınız, verdiğiniz örnekler ve açıklamalar bizim aldığımız eğitimle son derece yakın. sizin bir konuya verdiğiniz cevaptan sonra sizin fikirlerinizi izler oldum. bende hemen her yazdığınıza katılıyorum. ben yaratıcı drama eğitmeniyim. cocuklar konusunda özellikle cok hassasım. ama biz tüm yaş gruplarına ders veriyoruz. yaşlara göre ayırıp, seviyelerine göre drama planı hazırlıyoruz. asla drama planı yapmadan derse girilmemesi konusunda fikrimi söylemek zorundayım. asla işinizi şansa bırakmayın. elbette farklı geri bildirimler olacaktır. yalnız kazanımın ne olduğunu unutmadan gerekirse manipüle ederek amaca ulaşılmalıdır. tüm gruptaki arkadaşlarıma drama konusunda hassas davranmalarını rica ediyorum. sevgilerle..
 
Katılım
20 Eyl 2008
Mesajlar
69
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
45
arkadaşım biz burda bilgi paylaşıyoruz biliyoruzki bilgi paylaştıkça artar merak etme kimse korsancılık yapmıyor
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst