Merhabalar Okul Öncesi Forum Resmi Web Sitesi 'Biz BÜYÜK Bir Aileyiz'

Foruma ücretsiz kayıt olarak mesaj gönderebilir, yeni konular oluşturabilir ve diğer üyeler ile etkileşim içine olabilirsiniz.

2006-2007 Yılı Usta Öğretici Görevlendirmesine İlişkin Esaslar

Katılım
29 Nis 2006
Mesajlar
1,022
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
37
T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLECEK KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN ESASLAR


Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, kalkınma plânlarında belirtilen okullaşma oranlarının gerçekleştirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla; okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere illerin talebi doğrultusunda kadrosuz usta öğretici kontenjanları tahsis edilmiştir.

Ülke genelindeki mevcut okul öncesi eğitim kurumları (anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı, mobil eğitim sınıfı ve yaz eğitim sınıfları) ile yeni açılacak olanlarda 2006-2007 eğitim-öğretim yılında görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerle ilgili olarak aşağıda belirtilen mevzuat ve esaslar çerçevesinde müracaatlar alınacak, seminere alınması gereken adaylar için en az 60 saatlik eğitim semineri düzenlenecek ve değerlendirme sonuçlarına göre görevlendirmeler yapılacaktır.A-KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ UYGULAMASINDA AMAÇ, YASAL DAYANAKLAR, DUYURU VE MÜRACAAT


1.Amaç :

Okul öncesi eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, kalkınma plânlarında belirtilen okullaşma oranlarının gerçekleştirilmesi ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasıdır.


2.Yasal Dayanaklar :

a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89. maddesi,
b)16/12/1998 tarih ve 23555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar”,
c)20/05/1999 tarih ve 23700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Değişiklik”,
d)21/05/1977 tarih ve 15943 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik”,
e)20/10/2000 tarih ve 24206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,
f)20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği”,
g)31/03/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5473 sayılı Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,3.Duyuru Yapılması :

Okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında çalıştırılacak kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirilmesi ile ilgili duyurular il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince bilinen usullerle yapılacaktır. Adaylara müracaat için yeterli süre verilecektir.


4.Müracaatın Yapılacağı Yer :

Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde dilekçe ile doğrudan il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. İlçe milli eğitim müdürlükleri, müracaat evraklarını İl’in belirleyeceği tarihte il milli eğitim müdürlüğüne teslim edecekler, kadrosuz usta öğreticilerin değerlendirilmesi ve görevlendirmeler de Valilik Onayı ile il Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacaktır.


5.Müracaat Şartları :

Okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilecek adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 48/A maddesinde belirtilen şartların yanında aşağıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

a)Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanların,

b)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunlarının,

c)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunlarının (Ön lisans belgesine sahip olanların müracaatı kabul edilecektir),

d)Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans mezunları,

e)Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıtlı olup, okul öncesi eğitim kurumlarında daha önce kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanların,

f)Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Programına kayıtlı olup, 60 saatlik eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayanlar,

g)Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden (Lise ve dengi okul mezunu olup, Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin fark derslerini vererek Kız Meslek Lisesi diploması almış olanların) mezun olup, okul öncesi eğitim kurumlarında daha önce kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanların,

h)Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden (Lise ve dengi okul mezunu olup, Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin fark derslerini vererek Kız Meslek Lisesi diploması almış olanların) mezun olup, eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev alamayanların

müracaatları kabul edilir.


Ancak, METGE belgesi vb. ellerinde kurs belgesi olanlar ile eğitim seminerine katılma belgesi olan lise ve dengi okul mezunlarının müracaatları kesinlikle kabul edilmez, bunlara hiçbir şekilde görev verilmez.B-MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER


Kadrosuz usta öğreticilerin çalışma düzenini hazırlayacak olan koordinatör müdür sayısını gerektiğinde birden fazla belirleyebilir.

2006-2007 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görev yapmak amacıyla, süresi içinde müracaat edenlerin durumları il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek, eğitim seminerine tabi tutulmadan doğrudan görevlendirilecek olanlarla, eğitim seminerine tabi tutulması gerekenler aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir.


1.Eğitim Seminerine Tabi Tutulmadan Doğrudan Görevlendirilebilecek Olanlar :

Aşağıda belirtilen adaylar eğitim seminerine tabi tutulmadan görevlendirme tablosundaki

öncelik sıralamasına göre görevlendirilirler.

a)Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar,

b)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü lisans mezunları (Müracaat eden lisans mezunlarının sayısı il milli eğitim müdürlüğüne verilen kontenjandan fazla olması halinde, öncelik sıralaması adayların KPSS’den aldıkları puan üstünlüğüne göre yapılır),

c)Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunları

d)Meslek Yüksek Okullarının Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans mezunları,

e)Geçtiğimiz yıllarda kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanlar (Kadrosuz usta öğreticilerin çalıştıkları her eğitim-öğretim yılı için denetimi yapan ilköğretim müfettişi, okul müdürü ve koordinatör müdürler tarafından düzenlenen değerlendirme raporlarında başarılı sayılanlardan sürekli görev alanlara öncelik tanınır),


2.Eğitim Seminerine Tabi Tutulacak Olanlar :

Yasal dayanakların 2/d maddesinde yer alan Yönetmelik hükümleri gereğince, kadrosuz usta öğretici olmak üzere müracaat eden aşağıda belirtilen adaylar için il milli eğitim müdürlüklerince en az 60 saatlik eğitim semineri düzenlenir. Bu seminere;

a)Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıt yaptırdığı halde bugüne kadar eğitim seminerine katılmayanlar,

b)Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümü mezunu olup, bugüne kadar eğitim seminerine katılmayanlar,

c)2001, 2002 ve 2003 yıllarında il milli eğitim müdürlüklerince düzenlenen eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev almayanlar,

d)2004 ve 2005 yıllarında düzenlenen eğitim seminerine/seminerlerine katıldığı halde bugüne kadar kadrosuz usta öğretici olarak görev almayanlardan puanlarını yükseltmek isteyenler,

alınır.


3.Eğitim Seminer Programı :

Düzenlenecek eğitim seminerinde; Usta Öğretici Eğitim Seminer Programı uygulanacaktır. Seminer programına http://www.meb.gov.tr adresinden (MEB Merkez Teşkilâtı linkindeki Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü web sayfasında) ulaşılabilir.


4.Eğitim Semineri Sonucu Sıralama :

Eğitim seminerine katılanların sıralaması, seminer sonunda yapılacak değerlendirmede alınan puana göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak yapılır (Puan yükseltmek amacıyla 2006 yılında düzenlenen seminere katılanların değerlendirilmesi, 2004, 2005 veya en son katıldığı seminerde aldığı en yüksek puan dikkate alınarak yapılır ve adayların 2006 yılı için sıralamadaki yerleri belirlenir).
5.Seminerlerde Alınan Puanların Geçerlilik Süresi :

Eğitim seminerlerinde alınan puanlar, alındığı tarihten itibaren iki yıl geçerlidir (2004 ve 2005 yıllarında alınan seminer puanları bu yıl geçerlidir).C-SINIFLARIN OLUŞTURULMASI VE KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ


“Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in 9. maddesinde ve Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 8. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen esaslar dikkate alınarak ”bir gruptaki çocuk sayısı 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere oluşturulacak her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilir. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup açılamaz. Tek ana sınıfı ve uygulama sınıfından oluşan sınıflarda çocuk sayısı en fazla 25’e kadar yükseltilebilir” denilmektedir.

Bu sebeple, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, okul öncesi eğitimde VIII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı sonunda hedeflenen %25’lik okullaşma oranına ulaşılabilmesi amacıyla Bakanlığımızca sağlanan kadrosuz usta öğretici kadrolarından daha çok çocuğun yararlanabilmesi için sınıf mevcutlarının oluşturulmasına çalışılır.

Kadrosuz usta öğreticiler; “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmelik” esaslarına uygun olarak, öncelikle bağımsız anaokulları ve ana sınıflarında, öğretmen görev ve sorumluluğu içerisinde görevlendirilir. Kadrosuz usta öğreticiler, kesinlikle başka bir öğretmenin yanında görevlendirilemez veya büro hizmetinde çalıştırılamaz.D-GÖREVLENDİRMEDE TAKİP EDİLECEK ÖNCELİK SIRASIKadrosuz usta öğretici olarak doğrudan görevlendirilecek adaylar ile 2006-2007 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen eğitim seminerine katılanlar aşağıdaki tabloda belirtilen öncelik sırasına göre Valilik onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin listesi, öncelik sırası da belirtilerek uygun bir yerde ilân edilir.

ÖNCELİK SIRASI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu olup, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar,
2 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Lisans mezunları( Müracaat eden lisans mezunlarının sayısı il milli eğitim müdürlüğüne verilen kontenjandan fazla olması halinde, öncelik sıralaması adayların KPSS’den aldıkları puan üstünlüğüne göre yapılır ),
3 Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü ön lisans mezunları,
4 Meslek Yüksek Okullarının Çocuk Gelişimi Bölümü ön lisans mezunları,
5 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıtlı olup, okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanlar (Sıralamada sınıf üstünlüğü esas alınacaktır),
6 2004 ve 2005 yıllarında düzenlenen eğitim seminerine katıldığı halde, bugüne kadar görev alamayan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıtlı olanlar ile 2005-2006 eğitim-öğretim yılı için düzenlenen eğitim seminerine katılan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Programına kayıtlı olanların sıralaması sınıf ve puan üstünlüğüne göre yapılır (Her sınıf kendi arasında puan üstünlüğüne göre değerlendirilir ve sıralama üst sınıftan başlanarak alt sınıflara doğu yapılır),
7 Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden mezun olup, okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak başarılı görev yapanlar,
8 Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Çocuk Gelişimi ve Bakımı bölümlerinin herhangi birinden mezun olup, 2004 ve 2005 yıllarında düzenlenen eğitim seminerine katıldığı halde bugüne kadar görev alamayanlar ile 2005-2006 eğitim-öğretim yılında düzenlenen eğitim seminerine katılanlar birlikte değerlendirilir ve sıralama puan üstünlüğüne göre yapılır,

NOT:İlinizde ikâmet etmediği halde, görev almak üzere başvuruda bulunan kadrosuz usta öğretici adayları da ibraz edecekleri belgelere göre yukarıdaki tabloda belirtilen öncelik sıralamasına tabi tutulur.E-KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERLE SÖZLEŞME YAPILMASI


Göreve başlatılmak üzere Valilikçe Onay verilen kadrosuz usta öğreticiler ile göreve başlatılmadan önce tip sözleşme yapılır. Tip sözleşmede, kadrosuz usta öğreticilerin görevleri esnasında uyacakları hususlar, göreve başlama tarihi, görevlerinin asil öğretmen ataması yapıldığında ve ait olduğu eğitim-öğretim yılı sonunda sona ereceği vb. hususlar ayrıntılı olarak belirtilir (Ek-1 Sözleşme Örneği).

Anaokulları ile ilköğretim okulları bünyesindeki ana sınıfları, mobil eğitim ve yaz eğitimi yapılacak anaokulu ve ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yapılan sözleşmeler okullar adına il/ilçe milli eğitim müdürleri; lise ve dengi okullar bünyesinde açılan ana sınıflarında görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin sözleşmeleri ise ilgili okul müdürleri tarafından hazırlanır ve imzalanır.F-KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERE ÖDENECEK EK DERS ÜCRETİ


Kadrosuz usta öğreticilere Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programına ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 8, haftada 40 çalışma saati süresine, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalışma saati süresini geçmeyecek şekilde okul yönetimince düzenleneceği belirtilmiştir.G-ÖDENEKLERİN GÖNDERİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER


Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında görev yapan kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile ilgili ödenekler 13.01.30.62-09.1.1.00-1-01.4, SSK primleri ile ilgili ödenekleri ise 13.01.30.62-09.1.1.00-1-02.4 bütçe tertiplerinden il merkezlerindeki defterdarlık muhasebe müdürlüklerine 290, ilçelerdeki mal müdürlüklerine de 285 kodlarından gönderilecektir.

Söz konusu kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile ilgili bordrolarının hazırlanmasında il ve ilçeler bazında bir bütünlük sağlanması bakımından 2006-2007 eğitim-öğretim yılında bu bordrolar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecek olup, gerektiğinde ödeneğe ihtiyaç duyulduğunda ise Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünden talep edeceklerdir.

Kadrosuz usta öğreticilerin ders ücretleri ile SSK primlerine ait ödeneklerin gecikmeye mahal verilmeden zamanında tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.

Ek ders ücretleri ve sigorta primlerinin, 2006 ve 2007 Mali Yılları Genel Bütçelerinden zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler, il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak (toplamları alınmış, altı imzalanıp mühürlenmiş olarak), görevlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle en geç beş gün içinde MEBBİS’ten acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ bilgilendirilecektir.H-YAZ EĞİTİMİ YAPILMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER


Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin değişik 8/d maddesine göre velilerden talep olması halinde ana okulu ve ana sınıflarında yaz eğitimi yapılabilir. Yaz eğitim sınıflarının oluşturulmasında, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in 9.ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Yönetmeliğinin 8/d maddesinde (20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği”) belirtilen esaslara uygun olarak (Çocuk sayısı 10’dan az 25’den fazla olmamak üzere) gruplar oluşturulur. (Yaz Eğitiminde öncelikle öğretmenlere, öğretmenler dinlenmek amacıyla görev kabul etmezler ise kadrosuz usta öğreticilere görev verilir.) Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerin ek ders ücretleri ile sigorta primlerine ilişkin ödeneklerin zamanında gönderilebilmesi için, Ek-2 ve Ek-3 çizelgeler (Üstüne Yaz Eğitimi ibaresi eklenerek) il milli eğitim müdürlükleri tarafından eksiksiz doldurularak en geç beş gün içinde MEBBİS’ten acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bilgi verilecektir.

Yaz eğitiminde Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında yer alan Okul Öncesi Yaz Eğitimi Programı uygulanır.I-GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK DİĞER HUSUSLAR


1.İlinize tahsis edilen kadrosuz usta öğretici kontenjanlarına eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte en seri şekilde görevlendirme yapılarak, verilen kadronun tamamı kullanılmaya çalışılır.

2..Hiçbir şekilde tahsis edilen kontenjandan fazla kadrosuz usta öğretici görevlendirmesi yapılamaz.

3.Görev verilerek sözleşme yapılacak kadrosuz usta öğreticilerden iki adet vesikalık fotoğraf ve nüfuz cüzdanı veya ehliyetinin 1 adet fotokopisi alınır. Fotoğrafının biri sözleşmeye yapıştırılır.

4.Çocuk sayısı 10’nun altına düşen sınıflar derhal kapatılır ve görevlendirilen kadrosuz usta öğreticinin görevlendirmesi iptal edilir.

5.Ek-3 Bilgi Formunun MEBBİS’ten acılan modülden bilgi giriş işlemleri yapıldıktan sonra kullanılmayan kontenjanların kullanılıp kullanılmayacağı GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’e bildirilecektir.

6.Herhangi bir nedenle görevden ayrılan kadrosuz usta öğreticinin yerine ara verilmeden yedekten görevlendirme yapılarak, kadronun tenkis edilmesi yoluna gidilmez.

7.Eğitim-öğretim yılı içinde görev yeri değişikliği ile saymanlığı ve mal müdürlüğü değişen kadrosuz usta öğreticilerin, ücret ve sigorta ödemeleri yönünden mağduriyetlerinin önlenmesi için, Ek-2 görev dağılım çizelgesi ile Ek-3 çizelge yeniden düzenlenerek MEBBİS’ten acılan modülden giriş işlemleri yapılarak (http://ilsis.meb.gov.tr) GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ acele olarak bilgilendirilecektir.

8.Koordinatör anaokulu müdürleri, Genel Müdürlüğümüzün 13/02/2001 tarih ve 308 sayılı yazısı doğrultusunda görevlerini sürdüreceklerdir. Koordinatör anaokulu müdürleri, Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda kadrosuz usta öğreticilerin eğitim faaliyetlerini yerinde izlemek ve rehberlik yapmakla görevlidirler. Bu husus İl/ilçe milli eğitim müdürleri tarafından izlenir.

9.İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kadrosuz usta öğretici çalıştıracakları eğitim biriminde görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerin atanmasında merkezden uzağa doğru sıralaması yapılacak en çok puan alan merkeze, en az puan alanda en uzak birimde olacak şekilde görevlendirilir.

10.Gerektiğinde tip sözleşmeye il milli eğitim müdürlüğü ek şartlar ilave edebilir.

11.Yukarıda belirtilen hususların dışında ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince çözülür.

12.Anlaşılamayan konular veya sonradan ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak aşağıdaki kişilerle görüşülebilir:

Görevlendirme ile ilgili konular Recep SULA Daire Başkanı 0.312.425.40.49
M.Tevfik GÖKGÖZ Şube Müdürü 0.312.413.13.12
Mali konular Şeref DİLMEN Daire Başkanı 0.312.425.40.49
Erkut ALPAY Şube Müdürü 0.312.413.13.29

K- GÖREVİNE SON VERİLECEK USTA ÖĞRETİCİLER


1.Öğretmen ataması ile açığa çıkacak usta öğreticinin; görevine son verilmesi D-görevlendirmede takip edilecek öncelik sırasında belirtilen 8. madde tersine işletilerek yapılır. (Sıralamada en son göreve başlayan kadrosuz usta öğreticinin görevi sona ermiş olur)

2.Kadrosuz Usta Öğretici, aldığı görevi ifa etmez veya yasal çerçeve içinde verilen talimat veya uyarılara riayet etmez ise sözleşme feshedilir.

3.Valilik ve milli eğitim müdürlüğü tarafından kabul edilecek çok acil sebepler dışında kadrosuz usta öğretici, sözleşme bitim tarihinden önce tek taraflı olarak sözleşmeyi feshederek görevinden ayrılamaz. Ayrıldığı takdirde müteakip yıllarda kendisine kadrosuz usta öğreticilik görevi verilmez.

4.Çocuk sayısının 10’un altına düşmemesi için gerekli önlemler alınır. Buna rağmen 10’un altına düşer ise sınıflar kapatılarak görevlendirilen kadrosuz usta öğreticinin görevlendirilmesi iptal edilir.

5.Görevlendirilen kadrosuz usta öğretici 657. Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda görev yapmaz veya aksi davranışlarda bulunursa görevine son verilir.

6.10 gün ve daha fazla sağlık raporu olan kadrosuz usta öğreticinin yerine derhal eğitim öğretimin aksamaması için başka bir kadrosuz usta öğretici görevlendirilecektir. Sağlık raporu alan kadrosuz usta öğretici tekrar göreve dönmek istediğinde yeniden sıraya girerek sırasının gelmesini bekler.

7.Görevlendirilen kadrosuz usta öğreticilerle yönetim arasında çıkan ihtilaflar-anlaşmazlıklar il milli eğitim müdürlüğünce çözümlenecektir.
EK-1

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA (Anaokulu, Ana sınıfı, Uygulama Sınıfı, Mobil Eğitim Sınıfı, Yaz Eğitim Sınıfı) GÖREV ALAN KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİLERLE İLGİLİ İŞ SÖZLEŞMESİ
FOTOĞRAF
1-İŞVEREN KURUMUN

a) Adı :.………......................................……………….. ……………………….....

b)Adresi :.......................................................................................................................

c)Tel :.......................................................................................................................

2-KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİNİN

a) Adı ve soyadı :…………......………………………………………………………

b) Baba adı :…….………................…………………………………………….

c) Anne adı :………………………...............……………………………………

d) Doğum yeri ve yılı :……………………………………………………….......…………

e) T.C. kimlik no :...........................................................................................................

f) Eğitim durumu :…………………………………………………...........................…

g) Ev adresi :………………………………………………………...……………

h) Görev yeri :………………………………………………………...……………

ı) Telefonu :Ev :……………………......, GSM :........…………………………

k) Haftalık ders saati sayısı :…........(.…………………………………………..(Yazı ile)

m) Aylık ders saati toplamı :………(...………….....………………........…….. (Yazı ile)

n) Belirlenen brüt ders saati ücreti :...….....…………………………….…………….……


3-SÜRE

a) Sözleşmenin (görevin) başlama tarihi : ...../...../2006

b) Sözleşmenin bitiş tarihi : ...../...../200..

c) Sözleşmenin tanzim tarihi : ...../...../2006

(Sözleşmenin tanzim tarihi göreve başlama tarihinden sonraki bir tarih olamaz)


4-GENEL ŞARTLAR

1-Görev alan kadrosuz usta öğretici ;

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

b) 16/12/1998 tarih ve 23555 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar”,

c) 20/05/1999 tarih ve 23700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Değişiklik”,

d) 21/05/1977 tarih ve 15943 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik”,

e) 20/10/2000 tarih ve 24206 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,

f) 20/02/2006 tarih ve 26086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği”,

g) 31/03/2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5473 sayılı Kanun hükümleri dahilinde görev yapmayı taahhüt eder.

2-Kadrosuz usta öğreticinin aylık ücreti, bir ay zarfında okuttuğu ders saati sayısının, Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği ders saati ücreti (brüt) ile çarpımından elde edilen miktardır.

3-Kadrosuz usta öğreticinin aylık ücreti, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince düzenlenecek bordrolar ile her ayın ilk haftası içinde ödenir. (Ödeneğin aksaması halinde ödenek gelmesi beklenir).

4-Eğitim verdiği sınıfındaki çocuk sayısı, “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in 9. maddesinde belirtilen esasların altına düşmesi halinde kadrosuz usta öğreticinin sözleşmesi fesh edilir.

5-Sözleşmenin bitiş tarihi eğitim-öğretim yılının bitiş tarihidir. (Olağan üstü hallerde eğitim öğretim süresinin uzatıldığı süre kadar kadrosuz usta öğretici görev yapar.)

6-Kadrosuz usta öğreticiler anasınıfı ve uygulama sınıflarında kendi devrelerinde tutacakları nöbet görevleri süresince hiçbir şekilde bölümlerinin dışında ve okulda boş geçen derslerin doldurulmasında görevlendirilemez.


5-ÖZEL ŞARTLAR

Görev alan kadrosuz usta öğretici ;

1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair Yönetmelik hükümlerine uyar.

2-Millî eğitim müdürlüğünce tespit edilen yerde görev yapar. Okul müdürlüğünce görevlendirilme dışında izin kullanamaz. İhtiyaç duyulduğu veya öğrenci bulunduğu takdirde, yaz eğitim sınıflarında da görevlendirilir. Görevlendirilmediği takdirde herhangi bir hak iddia edemez.

3-Okul öncesi eğitim kurumlarında kesintisiz eğitim yapılması esas olup, teneffüs yapılmaz. Bağımsız anaokullarında görevli kadrosuz usta öğreticiler okulun şartları ve öğretmen sayısı ile okulda uygulanan öğretim şekline göre okul müdürü tarafından hazırlanan nöbet çizelgesi doğrultusunda nöbet görevlerini yerine getirir.

4-Eğitim programına uygun olarak yıllık ve günlük plânları hazırlar ve uygular.

5-Eğitim etkinlikleri için gereken eğitim materyallerini hazırlar.

6-Çocukların kişisel bilgi formlarını doldurur, gelişim ve sağlık kayıtlarını tutar ve yıl sonu gelişim raporlarını hazırlar.

7-Anne-baba eğitimi ile ilgili çalışmaları plânlar ve uygular.

8-Normal görevleri dışında okulca düzenlenen genel eğitim etkinliklerine katılır.

9-Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için önlem alır.

10-Kanun, tüzük, yönerge, genelge ve tebliğler dergisini okur ve gereğini yerine getirir.

11-Koordinatör müdürün rehberliği doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.

12-Kendisine bildirilen çalışma saatlerine riayet eder.

13-Millî eğitim müdürlüğü ve koordinatör müdür tarafından düzenlenen toplantı, seminer vb. etkinliklere katılır.

14-İş bu sözleşmeyi imzalayan kadrosuz usta öğretici 2006-2007 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilecek kadrosuz usta öğreticilerle ilgili iş ve işlemlere ilişkin esaslarda ve sözleşmede belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.


6-DİĞER HUSUSLAR

İş bu sözleşme 6 ana maddeden oluşmaktadır. Sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik, Bakanlık emirleri ile diğer Kanun hükümleri uygulanır.

İş bu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklarda …….……………............ Mahkemelerinin yetkisi taraflarca kabul edilmiştir. .../.../200..Kadrosuz Usta Öğreticinin İşveren (Kurum) Yetkilisinin

adı soyadı ve imzası adı soyadı ve imzası
 
Katılım
2 Ağu 2006
Mesajlar
307
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
evet bıttı dene bılır ama bır cok ilde hala bıtmedı sanırım
arsatırmak gerek
 
Katılım
4 Eyl 2006
Mesajlar
118
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
37
çocuk gelişimi bölümünün daha henüz iki dönemin fark derslerini aldım.sanırım 3dönemim daha var.az kaldı ...yakında hep sizinle olucağım canlarım!:)
 
Katılım
7 Eyl 2006
Mesajlar
8
Tepki Skoru
0
Puanları
0
usta öğreticiler bu yıl ne kadar maaş alıyor biliyormusunuz arkadaşlar
 
Katılım
2 Ağu 2006
Mesajlar
307
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
ne oldugu ortada aslında gecen sene calıştınsa bılıyorsundur usta öğretıcının kotu kaderı :)
 
Katılım
19 Haz 2006
Mesajlar
226
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
39
ben milli eğitime sordum saati 5 ytl dediler günlük 30 ytl yapar fena bir rakam değil bence, ama sanırım bu lisans mezunları için
 
Katılım
2 Ağu 2006
Mesajlar
307
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
yok herkes aynı parayı alıyo lısanslar farklı almıyor canım
 
Katılım
2 Ağu 2006
Mesajlar
307
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
hussel cım bılmıyorum ben gecen sen eher ay farklı bı para aldım hıc 600 olmadı bende gıresun merkezde calıştım en fazla 545 almıştım tabı bır kereye masustu dememkı herkes farklı alıyo ılgınc ya bunu arastırmak gerek
 
Katılım
2 Ağu 2006
Mesajlar
307
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
allah allah ilgınc haklı olabılırsın neden acaba hebımız 6 saat derse gırıyorum sıgorta kesıntısı felan oluyo ama ne bıleyım
 
Katılım
2 Ağu 2006
Mesajlar
307
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
bence bu konu tartısılmalı bununla ılgılı baslıkmı acsak acaba seldacım ne dersınnn
 
Katılım
2 Ağu 2006
Mesajlar
307
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
tamam gerçekten açalım.bakalım kimler hangi statüde ne kadar alıyorlar.
evet bunu aksam herkesın gırdıgı saate acsak nasıl olur ne dersın
 
Katılım
29 Nis 2006
Mesajlar
1,022
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
37
bu statüyle ilgili değil yani lisans mezunuda lise mezunuda veya aöf lisi de aynı ücreti alıyor. eğer usta öğretici olarak çalışıyor. ancak şu fark edebilir. birisine ayın 15inde diğerine ise ayın 1inde maaşları veriliyordu aradaki farkta ee bundan dolayı oluyordur. yoksa herkese aynı ücret verilmektedir.
 
Katılım
11 Tem 2006
Mesajlar
732
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
35
KIZLAR ŞÖYLE BİR ŞEY VAR TAM GÜN ÇALIŞANLARLA YARIM GÜN ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINDA FARKLILIKLAR OLUYOR. BELKİ OYÜZDEN DİR??
 
Katılım
2 Ağu 2006
Mesajlar
307
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
38
hayır cıgdemcım yarım gunle tam gun aynı 6 saat ders e gırıyor yanlız ana okullarında 8 saat derse gırenlerınkı farklı tabı dogal olarak
 
Katılım
29 Nis 2006
Mesajlar
604
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
39
bağımsız anaokulu olması yada labratuvar anaokulu olmasıda etkiliyor diye biliyorum.... onlar daha yoğun ve fazla çalışıyorlar.
 
Katılım
29 Nis 2006
Mesajlar
1,022
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
37
2006-2007 eğitim öğretim yılında da bu esaslara göre usta öğretici aldılar.
 
Katılım
29 Tem 2007
Mesajlar
41
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
34
benim arkadaş lise mezunu usta öğretici 630 alıo
 
Katılım
7 Şub 2008
Mesajlar
54
Tepki Skoru
0
Puanları
0
Yaş
33
yok hocam farketmiyor ki şuan hatırlamıyorum ama bi baraj var ondan fazla hiç bir şekilde ücret verilmiyor.anaokulundaki arkadaslar bızden 2 ders saaatı fazla calısıyorlar fakat gunluk 6 dders saaatı uzerınden ucret alıyorlar.

şimdi bi usta öğretici maaşını nasıl hesaplar;

kaç gün ders okuttuğunu hesaplayacaksın
o günü 6 ders saati ile çarpacasın ve kaç ders saati okuttuğunu bulacaksın
ardından o ders saatini 5 ile çarpacaksın :D

all sana maaşın

Not/kaç gün çalıştığını kısaca 30 ilen çarpabilirsin

başka not/ders saati üçreti 5 lira dan azck fazla :)
ardından
 

Giriş yap

Okul Öncesi Forum TV

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye
Canlı yayına kalan süre.

18 Yıldır Sizlerle

18 yıldır sizlerleyiz. Türkiye'nin ilk okul öncesi eğitim platformu
Üst